Ekskursija kā pārgājiens

Septembra vidū 5. klase devās mācību ekskursijā uz Līgatni ar mērķi veicināt saliedēšanos pēc ilgā klātienes mācību pārtraukuma. Skolēniem bija iespēja gan savā starpā jauki pavadīt laiku, gan uzzināt ko jaunu un iepazīt jauno klases audzinātāju. Dabas rotu darbnīcā, kas atrodas Vienkoču parkā, s...

Noķert mākoni aiz astes

Tieši šādas sajūtas piedzīvoja 3. un 7. klašu skolēni, kuri 14. septembrī devās uz Madlienas pagasta bibliotēku, lai piedalītos zinātnes centra „Zili brīnumi” nodarbībā, kur vēroja un aktīvi iesaistījās dažādos eksperimentos. Skolēniem tika piedāvāti eksperimenti ar sauso ledu un šķidro slāpekli ...

Meža ekspedīcija Tomē

Septembra mēnesī 6. klases skolēni kopā ar audzinātāju Sandru Rogu Tomē apmeklēja LVM Meža ekspedīciju, kur piedalījās 10 radošās stacijās, uzzināja, kā mežs tiek stādīts, kopts, atjaunots, retināts, skaitīts un mērīts. Visinteresantāk bija pašiem skaitīt kokus un mērīt to garumu. Katrā stacijā skol...

Nometne „Madlienas vasara – 2021”

Vasaras izskaņā, no 16. līdz 20. augustam, Madlienas vidusskolā notika šovasar jau trešā bērnu un jauniešu nometne „Madlienas vasara – 2021”. Sporta dienas nometne tika organizēta, izmantojot iespēju piesaistīt valsts programmas „Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” līdzekļus, kurā nepi...

3. klases dabas pētnieki

Pirmajā saulainajā atvasaras dienā 3. klases skolēni devās mācību pārgājienā, lai mācītos saskatīt skaisto sev apkārt, izzināt jaunus augus un priecātos par kopā būšanu. Pārgājiena laikā tika veikti dažādi uzdevumi, kuros skolēni ieguva jaunas zināšanas par augiem, dzīvniekiem, kukaiņiem. Visl...

Ogres novada skolotāju sporta spēles

Skaļi smiekli, neviltots atkaltikšanās prieks un sportiskās aktivitātes – ar šādiem vārdiem pilnīgi droši var raksturot 27. Ogres novada izglītības darbinieku sporta spēles. Šī gada 27. augustā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas apkārtnē tikās 27 izglītības iestāžu darbinieki, lai, kā jau ierasts, ...

Cik tas ir labi – atkal satikties!

Zinību dienu mēs  gaidām kā senu draugu, ar kuru vienmēr prieks tikties. Arī šogad gan skolēni, gan skolotāji ar rudens ziediem rokās, patīkamu satraukumu sirdīs devās augšup Madlienas vidusskolas kalnā, lai, kā ierasts, rudens saules ieskauti, brīvdabas estrādē „Ozolzīle” ar svinīgu brīdi uzsāktu j...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)