kalendārs
26. maijs
Skolēni piedalās tautas deju festivālā „LBDV” Daugavpilī.

28. maijs
Pārgājiens sākumskolas skolēniem.

28. maijs
Izliekam semestra un gada vērtējumus 1.- 8. un 10.-11.klašu skolēniem.

29. maijs
„Atvadas no sākumskolas” 4.klases skolēniem.

30. maijs
Pedagoģiskās padomes sēde.JŪNIJS: ⇅

par skolu

18. maijā Madlienas vidusskolā 9. un 12. klases skolēniem skanēja pēdējais zvans skolā. Pasākumu ievadīja skolas direktora Edgara Viņķa aizkustinošā uzruna, skaistus un ziedošus paldies skolas kolektīvam teica absolventu klases. Sanākšanu kopā kuplināja pirmsskolas „Taurenītis” vecākās grupas audzēkņu priekšnesumi, kā arī 8. un 11. klases apsveikuma vārdi. Pasākumu noslēdza nu jau vairākus gadus ieviestā tradīcija – rožu stādīšana pie skolas.

Gan 9. klases skolēni, gan divpadsmitie atzina, ka aizvadītie gadi Madlienas vidusskolā ir paskrējuši nemanot: „ Tā jau ir – kad cilvēks jūtas labi un ir laimīgs, tad laiks paskrien nemanot. Šis laiks, it īpaši vidusskolā, ir bijis pilns ar asarām un smiekliem, dzīves un skolas mācībām, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem. Pasākuma laikā bieži aizdomājāmies par vidusskolas laikā piedzīvoto un pārdzīvoto, sapratām, ka Madlienas vidusskola vienmēr būs vieta, kurā glabāsies daudz brīnišķīgu atmiņu, vieta, kurai vienmēr piederēs daļiņa no mūsu sirdīm. Paldies visiem – skolotājiem, tehniskajiem un virtuves darbiniekiem – par zināšanām un sniegto atbalstu, esot mums blakus visu skolas laiku! Jūs esat mūsu dārgums un zelts!” 9. un 12. klase lielu paldies saka 8. un 11. klases kolektīvam par ļoti mīļi izdekorētajām klasēm un svētku cienastu! Paldies!

Skatīt turpinājumu »

Mācību gadam strauji tuvojoties finiša taisnei, Madlienas vidusskola 10. maijā aicināja uz svinīgu pasākumu skolēnus, kuri guvuši dodalgotus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un veiksmīgi startējuši dažāda līmeņa sporta spēlēs un sacensībās, kā arī skolēnu vecākus un skolotājus. Svinīgajā pasākumā skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra zināšanu nozīmi ikkatra personības bagātināšanā un izaugsmē un pateicās ikvienam, kurš mācību gada laikā ir ieguldījis papildus darbu un laiku, piedaloties ārpusskolas aktivitātēs, un popularizējis Madlienas vidusskolas vārdu.

Šogad pasākumā piedalījās un apsveikuma un pateicības vārdus skolēniem, vecākiem un skolotājiem teica Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš. Īpaši patīkami bija tas, ka starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureāti – Krista Klesmane, Mārtiņš Strazdiņš, Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Linda Smilškalne, Edgars Mežajevs, Iluta Rubene, Emīls Ernests Zvirbulis, Krists Reinards Zariņš, Ramona Smilškalne un Emīls Smilškalns – saņēma pagasta pārvaldes Pateicības rakstus un naudas balvas.

Pasākuma gaitā skolas direktors pasniedza Pateicības rakstus par godprātīgu mācību darbu un panākumu gūšanu, kā arī suvenīrus ar skolas simboliku valsts, starpnovadu, novada mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta spēļu un sacensību godalgoto vietu ieguvējiem – Mariko Vītoliņai, Diānai Pimčonokai, Paulai Trencei, Evelīnai Irbītei, Justīnei Mūrniecei, Tincei Mūrniecei, Ērikai Bogdanovai, Undīnei Dzenei, Justam Liepiņam, Ievai Kristīnei Jēgerei, Rūdim Rudzgailim, Didzim Ostrovskim, Patrīcijai Annai Ronei, Terēzai Elzai Ronei, Nikolai Markovskai, Tijai Kačanovai, Agnesei Lazdiņai, Martai Gulbei, Patrikam Nikolajam Ozoliņam, Albertam Rutkam, Agrim Armīnam Strelkovam un Jānim Kalniņam.

Pateicības ziedi arī skolēnu vecākiem. Īpašu paldies skolas direktors E. Viņķis teica skolotājiem, kuri īstajā brīdī ir spējuši motivēt, pārliecināt un, pats svarīgākais, sniegt tās zināšanas un prasmes, lai mūsu bērni būtu līdzvērtīgi gudriem, talantīgiem jauniešiem Ogres un apkārtējos novados. Ar Pateicības rakstu un skolas suvenīru tika sveikti skolotāji – Vanda Kalniņa, Mārīte Karņicka, Inta Oša, Anita Jākobsone, Daiga Rosicka, Daiva Lūse, Andis Bičevskis, Daiga Zamarina, Inta Putniņa-Cīrule, Zinta Saulīte, Silvija Tutāne, Ilze Bondere, Iveta Mežajeva, Vita Volkopa, Signe Kušnire, Marina Dišereite, Rita Pučekaite, Jevgēnijs Liepa un Judīte Hmeļņicka. Pasākuma noslēgumā skolas direktors pateicās pagasta pārvaldes vadītājam Ojāram Atslēdziņam, dāvinot rakstāmpiederumu komplektu ar skolas simboliku un vēlot arī turpmāku atbalstu talantīgiem jauniešiem. Paldies pasākuma muzikālo priekšnesumu atskaņotājiem un viņu pedagogiem – Ivetai Mežajevai un Andim Bičevskim.

„Šodien Tava diena, māmiņ! Ļauj sevi palutināt, noliec dienu darbu smagumu malā, aizmirsti par neizravētajām puķu dobēm, nenopļauto mauriņu, nenoslaucītajiem putekļiem – atpūties! Tavi bērni Tev sūta mīlestību un vēlas, lai Tu ieklausies!” Tādiem un vēl citiem mīlestības pilniem vārdiem sveicām savas māmiņas Mātes dienas koncertā Madlienas vidusskolā. Par tā tematisko noskaņu rūpējās skolotājas Silvija Tutāne un Māra Atslēdziņa, skanīgumu un dzīvesprieku nodrošināja skolas mākslinieciskie interešu izglītības pulciņi skolotāju – Ivetas Mežajevas, Anda Bičevska un Vinetas Tumanes – vadībā. Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem un skatītājiem, un, protams, vislielākais paldies mūsu māmiņām! Godāsim un mīlēsim tās vienmēr!

Skatīt turpinājumu »

Balts galdauts latvietim ir pašapziņas, piederības un lepnuma simbols, tā ir brīvības un saimes sajūta. Šogad sanācām kopā arī mēs – Madlienas vidusskolas skolēni un pedagogi – 3. maija pēcpusdienā, lai svinētu šo dienu, lai būtu kopā un sajustu vienotību, pieminot Latvijas simtgadi un 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu par tēmu „Latvju godi”, piedalījās atraktīvajā pasākuma norisē, minot mīklas un izpildot dažādus uzdevumus, kā arī svētku galdam visi bija sarūpējuši latvisku cienastu. Svarīgākā atziņa, ko šie svētki audzina un māca, – katram sajusties piederīgam latviešu tautai un apzināties, ko pa īstam nozīmē – būt brīviem un vienmēr pateicīgiem, ka varam dzīvot brīvā Latvijā!

Skatīt turpinājumu »

1.-2. kl.gr.

Skatīt turpinājumu »

stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja