kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem
Šogad vairāk nekā 200 skolēnu piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām. Šogad pamatskolas skolēniem bija iespēja piedalīties skolas pedagoga karjeras konsultanta vadītajās aktivitātēs, kur skolēni notei [..]
18. oktobris - sākumskolā gadskārtējais Rudens tirdziņš. Bērni kopā ar vecākiem sagatavojuši visdažādākos gardumus. Paldies visiem par ieguldīto darbu! [envira-gallery id="9923"]
4. oktobrī Madlienas vidusskolā notika Skolotāju dienas pasākums ar dažādām aktivitātēm. Pedagogi tika aicināti apmeklēt aktu zāli, kur 12. klases skolēni rūpīgi bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus un aktivitātes, kas ļāva skolotājiem izbaudīt svētkus pozitīvā gaisotnē. Pedagogi varēja baudīt muzikālus priekšnesumus, pārbaudīt savas zināšanas, risinot dažādus atjautības uzdevumus, kā arī ekskluzīva iespēja bija atminēt pa [..]
No 7. līdz 11. oktobrim Madlienas vidusskolā notika labo darbu nedēļa. 1. klase mācījās darīt mazus, labus ikdienas darbiņus. Katru dienu bērni pastāstīja, kas izdevies iepriekšējā dienā. Darbiņu bija tik tiešām daudz – palīdzēšana klases biedram mācībās, klases un savas istabas sakārtošana, lapu grābšana, rūpēšanās par mājdzīvniekiem, trauku mazgāšana un ēst gatavošana. Bērni apņēmās labi iesākto turpinā [..]
ES programmēšanas nedēļas virsuzdevums ir rosināt skolēnu interesi par programmēšanu. Programmēšana ir veids, kā attīstīt domāšanu, stiprināt problēmu risināšanas prasmes un palīdzēt izprast apkārt notiekošo lietu kārtību un dažādos procesus, kā arī lieliska nodarbe skaitļošanas tipa domāšanas spēju attīstībai. Visu septembri un oktobri 3. klases skolēni, kuri jau trešo gadu apgūst datoriku, iepazinās ar progr [..]
Spēle ir aktivitāte ar noteikumiem un mērķi. Spēle var būt ne tikai izklaides, bet arī mācīšanas līdzeklis. 17. oktobrī sākumskolas skolēni pulcējās zālē, lai ar spēļu palīdzību atklātu ko jaunu, nezināmu, atkārtotu zināmo, nodotu savas zināšanas un prasmes skolasbiedriem un vienkārši draudzētos. Paldies visiem, kuri bija paņēmuši līdzi visdažādākās spēles, lai kopīgi ar tām dalītos! [envira-gallery id="9830"]rakstu arhīvs
stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem