kalendārs
26.09-29.09.
Dzejas dienu pasākumi,izstādes mācību kabinetos, pasākums Aktu zālē.

30.09.-01.10.
Skolotāju dienas ekskursija uz Liepāju.

Oktobris ⇅

Novembris ⇅

Decembris ⇅

par skolu

No 19. līdz 23.septembrim visā Latvijā notika more-128Eiropas sporta nedēļa, kura ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar mērķi  veicināt kustīgu un aktīvu dzīvesveidu. Arī Madlienas vidusskolā notika kustīgu dzīvesveidu atbalstoši pasākumi. Viens no tiem notika 20.septembrī, kad visi sākumskolas skolēni devās pārgājienā “Iepazīsti savu pagastu!” Pirms ceļa bērni izstrādāja maršrutu un iepazinās ar uzdevumiem, kas jāveic pārgājiena laikā. Dotie uzdevumi lika būt vērīgākiem, pievērst uzmanību ikdienā nepamanītām lietām. Visas klases veica pilnu maršrutu un atgriezās skolā ar pozitīvām emocijām.

1. No kāda materiāla un kādā krāsā ir caurteka zem ceļa?
2. Cik tiltiņi ir pāri dārzu upītei?
3. Kāda iestāde atrodas šajā ēkā?
4. Cik priedītes aug šajā pļaviņā?
5. Kas rakstīts pie ēkas ieejas durvīm?
6.Kāds objekts atrodas norādītajā vietā?
7.Kā sauc upi, kuru jūs šķērsojat?
8.Atrodi izcilā mākslinieka K.Hūna kapu! Kurā gadā dzimis mākslinieks?
9.Kas rakstīts uz pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem?
10.Kāds vārds ir dots šai ēkai?
11.Kādā krāsā ir gājēju tiltiņš?
12.Kas atrodas ēkā ar nosaukumu „Sadzīves pakalpojumi?”
13.Kādi koki ir sastādīti stadiona ziemeļu pusē?
14.Kas atrodas norādītajā vietā?

karte

cam00411

img_4313

Šogad jau 8. septembrī Latvijā sākās Dzejas dienas. Pirmie to atklāja bērnu dzejnieki, kuri sarūpējuši gadagrāmatu „Garā pupa”. Uz grāmatas atvēršanas svētkiem bija aicināti arī mūsu skolas skolēni Tince Mūrniece un Rainers Kriškāns. Viņu aizsūtītie dzejoļi iekļauti jaunās grāmatas nodaļā „Sākums” kopā ar vēl 41 bērna dzejoļiem no visas Latvijas. Pasākumā dzeju lasīja vairāki pazīstami autori, piem., Uldis Auseklis, Leons Briedis, Māris Salēns u.c. Dzejas dienas pasākumu vadīja dzejniece Inese Zandere. Pasākuma „varavīksni” uzzīmēja krāsainie baloni, spilgti veidotie zīmējumi uz ekrāna. Pirmo reizi bijām AB dambja Noasa radošajā darbnīcā. Interesanti.

Pasākuma nobeigumā godināja uzvarētājus, piešķirot 2 nominācijas- diploms Atzinības pupa un diploms Dižpupa. No 43 grāmatā publicētajiem autoriem 11 saņēma Atzinības pupas diplomu, 2 Dižpupas diplomu. Prieks, ka abi mūsu jaunie dzejnieki ieguva diplomu Atzinības pupa un vairākas jaukas pārsteiguma balvas. Foto viņi kopā ar dzejnieci un pasākuma žūrijas locekli Inesi Zanderi. Vēlam jaukus dzejoļus turpmāk, piedalīties konkursos, neapsīkt radošajai iedvesmai!

Skolotāja S.Tutāne

picsart_09-08-02-58-30

20160908_182023-1024x576

20160908_182037-1-1024x576

Madlienas vidusskola, kā katru gadu, 1. septembrī gaidīja skolēnus, skolotājus, vecākus uz Zinību dienas pasākumu. Satraukts šis rīts bija 12. klasei, jo skolā aizritēs pēdējais mācību gads, neparasts 1. klasei, jo daudz kas būs pirmo reizi. Šajā mācību gadā Madlienas vidusskolas pulciņam pievienojās 10 pirmklasnieki – Boreiko Lauris, Deņisenko Deniss Martins, Dubjuks Valentīns, Dzene Denīze Nora, Rudzgailis Salvis, Sedojs Lauris, Streile Alise, Šmate Samanta, Traine Daniela, Treiģis Kristiāns Emīls. Klases audzinātāja Rasma Vērpēja. Svinīgā pasākuma dalībniekus uzrunāja direktors Edgars Viņķis, pasniedzot skolotājai Aldai Karasevai Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par ieguldījumu izglītības attīstībā. Uzmundrinošu runu teica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, kā arī labus vārdus visiem novēlēja gan Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, gan skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone. Pēc svinīgā sarīkojuma skolēni devās uz klases stundu, bet vecākiem un viesiem bija iespēja noklausīties skaistu koncertu, kurā muzicēja akordeonists Māris Rozenfelds un dziedāja Zane Jankuna. Lai visiem skaists, darbīgs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

IMGP0236

IMGP0213

IMGP0244

IMGP0195

IMGP0249

Esi sveicināta, skola!

2.septembrī sākumskolā notika jaunā mācību gada ieskaņas pasākums “Esi sveicināta, skola!” Īpašu to padarīja mammas, kuras vadīja 5 mācību stundas. Sandijas Liepas mamma Guna sociālo zinību stundā lika atcerēties gada ritējumu un skolēnu dzimšanas un vārda dienas, Alekša Arta Krūmiņa mamma Laura ieinteresēja bērnus ar dažādām vārdu spēlēm un atelpas brīdi ar izpletni.Visu par bitēm dabas zinību stundā zināja pastāstīt Terēzas Elzas mamma Liena. Skolēni varēja  aplūkot un izpētīt bites uzbūvi mikroskopā. Interesantas un atraktīvas sportiskās aktivitātes bija sarūpējusi Agneses Lazdiņas mamma Aelita. Radošo dzirksti katrs varēja rast mājturības stundā pie Pētera Smilškalna mammas Ilzes. Paldies par ieguldīto darbu mammām un atsaucību bērniem!

IMG_6073

IMG_5973

IMG_5981

IMG_5951

ziedi

Vasaras beigas vienmēr ir nedaudz skumjas, jo dabā ir jaušama tik mainīgā rudens tuvošanās. Liekas, ka augusta pēdējo dienu tik skopie saules stari pamanās iegulties dāliju, asteru un gladiolu ziedos. Vēja pūsmas paspēj vēl sapurināt varenu koku vainagus, no kuriem izbirst pa kādai krāsainai lapai. Un tad mēs visi sajūtam, ka Jaunais mācību gads jau stāv pie mūsu mājas un skolas durvīm. Rosība no laukiem, mežiem, ūdeņiem, kā jau katru gadu, maina savu darbības virzienu un kopā ar dažāda vecuma zinātkāriem bērniem saplūst izglītības iestādē. Skolēnu, pedagogu un skolēnu vecāku smaidi, mērķtiecīgums un jautrās čalas ir skolas greznākais un krāšņākais zieds lielajā gudrības pušķī visa mācību gada garumā.

Šajā mācību gadā savus skolēnus, darbiniekus un viesus, skola sagaida ar savu simbolu – stārķi, kas dabā simbolizē vides veselību un tīrību, bet cilvēku apziņā stārķis ir ilga mūža, uzticības un laimes simbols. Ceram uz šo vērtību klātesamību arī savā kolektīvā.

Jaunajā mācību gadā turpināsim darbu pie pirmsskolas izglītības programmas realizācijas un satura Krapes filiālē, turpināsim skolēniem nodrošināt trīs sporta stundas nedēļā un vērtēsim to lietderību, strādāsim pie skolēnu pašvērtējuma prasmju pilnveidošanas, turpināsim vidējās izglītības programmas satura pilnveidošanas un kvalitātes stiprināšanas. Mūsu skolas devīzei – ceļš uz gudrību ir ceļš uz panākumiem – ir jārod dzirdīgas ausis mūsu skolēnos, skolotājos un skolēnu vecākos.

Saticīgu, zināšanām bagātu un savstarpējas cieņas pilnu Jauno mācību gadu!

Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis

stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja