Drošība ziemā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka ik gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ledū un noslīkst. Nereti palīdzība nepieciešama arī bērniem, tāpēc VUGD ir sagatavojis informatīvo materiālu kopumu, kura mērķis ir izglītot un atgādināt bērniem par drošību...

Skatuves runas konkurss

Ik gadu Madlienas vidusskolā notiek skatuves runas konkurss gan klasēs, gan pēc tam skolā. Šis mācību gads skolotājus darīja domīgus – kā rīkoties šajā situācijā, kad pasākumi nedrīkst notikt? Ja viss attālināti, tad rīkosimies arī mēs! Sākumā klasēs skolotāji aicināja skolēnus izvēlēties dzejoli va...

ENO WEATHER WEEK

Madlienas vidusskola ir iesaistījusies ENO programmā. ENO (Vide tiešsaistē) – ir globāls skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai. Tajā darbojas vairāk nekā 100 valstis. Programmas aktivitātes atbalsta uz mācībām virzītu darbību, kas, manuprāt, ļoti sasaucas ar kompetencēs balstītu izglītību. 1. klase...

Satversmes tiesas zīmējumu un domrakstu konkurss

Ir noslēdzies Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi! Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts...

Konkurss “Eiropas Jaunais Pilsonis”

Madlienas vidusskolas 7. klases skolēni piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses projekta konkursā: Eiropas Jaunais Pilsonis. Konkursa mērķis ir:

  • izglītot Latvijas skolu skolēnus par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, sniegtajām iespējām un Eiropas pilsoņu tiesībām;
  • veici...

Zīmējumu un domrakstu konkurss

Satversmes tiesa izsludināja ceturto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi. Madlienas vidusskolas 6. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā par tēmu “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” un 12. klases skolēni domrakstu konkursā par tēmu “Kā Satversme man palīd...

Starptautiskā dzimtās valodas diena

Starptautiskā dzimtās valodas diena ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tas izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību, jo aptuveni puse no valodām ir apdraudētas, un vairums no tām stāv uz ...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)