25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

25. martā Latvijā atzīmēja 70. gadadienu kopš latviešu tautas masveida deportācijas – cilvēki atcerējās tās šausmu pilnās dienas, kad tika izvestas daudzas ģimenes ar bērniem uz tālo Sibīriju. Klases stundā audzinātāja Sandra Roga pastāstīja 5. klases skolēniem par tā laika baisajiem notikumiem, lai...

Skolotājus, vecākus un pusaudžus aicina apgūt pirmo psiholoģisko palīdzību

Veselības ministrija kopā ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu izstrādājusi pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmatu pusaudžiem, kurā apkopotas pamatzināšanas, tehnikas un prasmes, kas pusaudzim palīdz izvairīties no mentālās veselības problēmām, atpazīt tās un sniegt pirmo palīdz...

Starpnovadu skatuves runas konkurss

Šogad Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novada skatuves runas konkurss notika citādi – attālināti. Tāpat kā skolas konkursam, arī šim, skolēniem bija jāiesūta savi video ar ierunāto dzejoli un prozas darbu. No Madlienas vidusskolas starpnovadu konkursā piedalījās Kristers Kārlis Ronis, 1.kl. (skolotā...

“Grindeks” prāta turnīrs

1. martā norisinājās AS “Grindeks” organizētais tiešsaistes pasākums “Grindeks” prāta turnīrs. Pasākums sākās plkst.18.00. Prāta turnīrā bija 70 jautājumi: par ķīmiju, matemātiku, mūziku, latviešu valodu, literatūru un sasniegumiem zinātnē. Komanda no mūsu skolas piedalījās ar nosaukumu “Broma Oksīd...

Drošība ziemā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka ik gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ledū un noslīkst. Nereti palīdzība nepieciešama arī bērniem, tāpēc VUGD ir sagatavojis informatīvo materiālu kopumu, kura mērķis ir izglītot un atgādināt bērniem par drošību...

Skatuves runas konkurss

Ik gadu Madlienas vidusskolā notiek skatuves runas konkurss gan klasēs, gan pēc tam skolā. Šis mācību gads skolotājus darīja domīgus – kā rīkoties šajā situācijā, kad pasākumi nedrīkst notikt? Ja viss attālināti, tad rīkosimies arī mēs! Sākumā klasēs skolotāji aicināja skolēnus izvēlēties dzejoli va...

ENO WEATHER WEEK

Madlienas vidusskola ir iesaistījusies ENO programmā. ENO (Vide tiešsaistē) – ir globāls skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai. Tajā darbojas vairāk nekā 100 valstis. Programmas aktivitātes atbalsta uz mācībām virzītu darbību, kas, manuprāt, ļoti sasaucas ar kompetencēs balstītu izglītību. 1. klase...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)