kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

13. - 19.10.
EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.

17.10.
Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.

17.10.
Izliekam I semestra starpvērtējumu.

18.10.
Rudens tirdziņš sākumskolā.

18.10.
Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.

18.10.
Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.

18.10.
Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi

Jauniem iespaidiem, zināšanām un emocijām bagāta 4. klases skolēniem bija 27. maija diena, ar kuru viņi noslēdza savu pirmo izglītības posmu Madlienas vidusskolā.

No rīta skolēni devās ekskursijā uz Skrīveriem un Lielvārdi. Skrīveros bērni ieguva jaunas zināšanas par konfekšu ražošanu, paši piedaloties to tapšanas procesā. Ar lielu aizrautību tika apgūta konfekšu tīšanas prasme, secinot, ka darbs nav tik viegls, kā sākumā licies. Tālāk ceļš veda uz Skrīveru Dendroloģisko parku, kur tika iepazītas neskaitāmas pasaules koku sugas. Lielvārdē tika apmeklēta Zelmas maiznīca, kur praktiskā nodarbībā bērni iepazinās ar maizes tapšanas ceļu. Pašu ceptie kliņģeri garšoja vēl labāk par gardajām konfektēm! Nodarbības nodrošināja projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pēcpusdienā kopā ar vecākiem ceturtklasnieki pulcējās zālē, kur viņus sagaidīja dažādas aktivitātes. Tika pārbaudīta atjautība, atraktivitāte, dažādas skolas gudrības un komandas spēks, kam sekoja kopīga cienasta baudīšana.

Svētku noslēgumā bija ilgi gaidītais nakts pasākums ar nakšņošanu skolā.

Vēlot veiksmi turpmākajā ceļā, 4. klases skolotāja Signe Kušnire

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem