kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

11. - 15.11.
Izstāde „Savai valstij un tautai” (I. stāva foajē). Izglītojoša lekcija.

11. - 24.11.
Skola piedalās konkursā „Bebrs”.

15.11.
Valsts svētku pasākums (plkst. 13:00, skolas Aktu zālē).

Pagasta pārvalde sveic iepriekšējā mācību gadā sekmēs veiksmīgākos skolēnus.

20.11.
Pasākums „Skolēns. Pētnieks. Pilsētnieks” 6. klasei kopā ar jaunajiem arhitektiem.

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem


Par godu Latvijas dzimšanas dienai Madlienas vidusskolā notika valsts svētku nedēļas ieskaņai veltīts jauno vokālistu koncerts „Latvju zīmes”. Klausīties koncertu bija patiesi interesanti, visus klātesošos pārņēma pozitīvas emocijas par sākumskolas bērniem, kuri patiesībā jau var tik ļoti daudz, tikai jādod tiem iespēja parādīt sevi. Un par to paldies mūzikas skolotājai Ivetai Mežajevai.

Koncerta laikā bērni uzzināja daudz jauna par latvju rakstu zīmēm, kuras mūsu senčiem izteikušas tik daudz – veiksmi darbā, ticību labajam, kā pieveikt ļauno. Koncertā izskanēja tautas dziesmas, dzeja un ticējumi. Pēc pasākuma skolotāja Iveta Mežajeva bija sarīkojusi nelielu konkursu, kurā bija jāatpazīst rakstu zīmes un jāatbild uz jautājumu, kurās skolas telpās atrodas šī zīme, jo, tuvojoties novembra svētku mēnesim, esam skolu ar tām rotājuši. Patiesi liels prieks, ka mūsdienās šī vecuma bērni atsakās no mobilo ierīču lietošanas un ir radoši, piedaloties dažādos skolas organizētajos pulciņos un pasākumos. Leposimies ar mūsu bērniem, nākamajiem latvju zemes saimniekiem!


11. novembrī 1.-4. klašu skolēni piedalījās konkursā par Latviju. Katrai klašu grupai tika sagatavoti savi jautājumi par dažādām tēmām-dabu, vēsturi, kultūru, u.c. Galvenais mērķis bija paplašināt bērnu zināšanas par savu Valsti, veicinot patriotisma izpratni.

Kopumā konkursa dalībnieki bija zinoši. Paldies visiem par dalību! Lai priecīga Latvijas dzimšanas diena!


Sagaidot Latvijas 101. dzimšanas dienu, Madlienas vidusskolas 1.–4. klašu skolēni izvērtēja, kas dzimtajā Madlienā ir skaists un tīkams, kā arī veltīja jaukus vārdus tēvzemei. Ielūkosimies bērnu darbos! Lai Dievs svētī mūsu Madlienu un Latviju!

Skaistais un patīkamais Madlienā

Madlienā ir vislabākā skola un bērnudārzs. (Egija Liepiņa, 1.kl.)
Madlienā ir jauki, man te patīk dzīvot, jo varu satikties un spēlēties ar draugiem. (Zane Tumane, 1.kl.)
Man patīk rudens Madlienā, jo visapkārt ir ļoti daudz koku un tie ir krāsaini. (Marija Mukāne, 1.kl.)
Man patīk, ka ir daudz vietu, kur var sportot. (Markuss Mārtiņš Treiģis, 1.kl.)
Madliena ir vienkārši skaista! (Valters Leitāns, 1.kl.)
Man patīk, ka man Madlienā netālu ir daudz radinieku. (Rihards Dišereits, 1.kl.)

Man patīk Madliena, tās ir manas mājas, tur es piedzimu un augu kopā ar savām mīļajām māsiņām un mīļajiem vecākiem. (Elizabete Mača, 2.kl.)
Madlienā skaista ir mana skola, Ozolu birzs. (Sanija Torbejeva, 2.kl.)
Patīk jaunā, izgaismotā gājēju pāreja, vēl vajadzētu gājēju celiņu līdz skolai, tad būtu pavisam droši. (Līga Irbīte, 2.kl.)
Skaista vieta, un es tajā dzīvoju. (Līvija Estere Blumberga, 2.kl.)
Patīk, ka ir daudz veikalu, ka var paēst. Patīk spēlēties bērnu laukumiņā. (Kristers Trainis, 2.kl.)
Labi, ka ir aptieka, jo var ātrāk izveseļoties. (Anete Birkenfelde, 2.kl.)
Madlienā ir skaists centrs. (Eduards Marks Deņisenko, 2.kl.)
Man patīk Madlienas labie cilvēki. (Marta Kļaviņa, 2.kl.)
Skaists ir lielais aplis, kur mašīnas brauc. (Jānis Jēkabs Bērziņš, 2.kl.)
Patīk gaidīt autobusu jaunajā pieturā. (Tomass Treiģis, 2.kl.)

Madlienā ir vieta, kur dodos katru 11. novembri, tas ir piemineklis Brīvības cīņās kritušajiem madlieniešiem. Tur mēs noliekam ziedus un svecītes. Tas man ir svarīgi, jo mans vecvectēvs arī ir karojis. (Megija Cinīte, 3.kl.)

Madlienā es lepojos ar cēlo baznīcu, to spēcīgo zvanu un gaili, kas sēž torņa galā. (Roberts Miks Mačs, 3.kl.)

Madlienā skaista ir Madlienas vidusskola, jo tā ir mājīga un skolotāji iemāca jaunas zināšanas. (Kristīne Malle Bērziņa, 3.kl.)

Madlienas centrs ir skaists, jo tas ir sakopts. Var droši staigāt, jo ielas ir sakārtotas. (Džulians Beļinskis, 3.kl.)

Man Madliena liekas kā maza Parīzīte. Cilvēki šeit ir ļoti draudzīgi un vienmēr palīdzēs. Arī Madlienas vidusskolā skolotājas ir jaukas un labi visu paskaidro. Madlienā ir skaista estrāde, skolas apkārtne, veikaliņi un kafejnīcas. Man Madliena ir vislabākā mazā pilsētiņa, un es šeit gribētu dzīvot visu savu mūžu. (Arīna Binkjavičus, 4.kl.)

Madliena ir mana tēvu zeme, kas dod man spēku un mīlestību. Šeit ir skaista un sena baznīca. Man patīk dzīvot Madlienā. (Daniela Traine, 4.kl.)

Madlienā ir skaista daba, senvietas. Man patīk baznīca, tā ir grezna un krāšņa. Kaut arī ēka šobrīd nav labā stāvoklī, priecājos, ka kopā ar skolasbiedriem esam sakopuši tās apkārtni. (Denīze Nora Dzene, 4.kl.)

Vēlējumi Latvijai 101. dzimšanas dienā

Lai Latvija vienmēr būtu tīra! (Evelīna Gramoļina, 1.kl.)
Lai Latvijā neviens nekarotu! (Marija Mukāne, 1.kl.)
Lai Latvijas dzimšanas dienā skanētu visskaistākās dziesmas! (Elīna Zariņa, 1.kl.)
Lai visi būtu laimīgi! (Armands Juodžonits, 1.kl.)

Latvijai vēlam veselus, stiprus cilvēkus, labas mammas un tētus, draudzīgus bērnus, lai nav nevienas nelaimes, lai ir droši dzīvot, lai apkārt tīra un nepiesārņota vide! (2. klase)

Lai Latvija ne tikai 101. dzimšanas dienā ir brīva, bet vienmēr, lai neviens to negrib iekarot! (Raiens Perfiševs, 3.kl.)

Lai Latvijas 101. dzimšanas diena ir jauka un krāsaina, lai latvieši kopā pavada laiku un priecājas par savas valsts brīvību! (Kitija Līva Strelča, 3.kl.)

Lai Latvijai katrs nākamais gads ir arvien labāks un skaistāks! (Andris Tumans, 3.kl.)

Lai Latvija ir skanīga ar dziesmām, lai latvieši dejotu raitu soli katros svētkos! (Viktorija Rudņika, 3.kl.)

Lai Latvija ir brīva, un latvieši – īsti patrioti! (Kristofers Robins Zariņš, 3.kl.)

Vēlu Latvijai, lai tā vienmēr ir brīva un latvieši par to stāsta citās zemēs, priecājas par savu valsti. (Niks Rābe, 3.kl.)

Es Latvijai novēlu, lai katrs cilvēks dzīvo saticīgi. (Patrīcija Anna Rone, 3.kl.)

Lai Madlienā daudz labu cilvēku, lai viss ir skaists un sakopts! (Arīna Binkjavičus, 4.kl.)
Lai Latvija ir skaista un zaļa! Lai tā netiek piesārņota! (Kristiāns Emīls Treiģis, 4.kl.)
Lai Madliena ir visskaistākā! (Lauris Sedojs, 4.kl.)


Latvijas Simtgades Akcijas “Latvijas skolas soma” ietvaros 5. novembrī plkst. 11.00 Madlienas vidusskolas Aktu zālē biedrība „Latvijas leļļu teātru klubs” rādīja leļļu teātra izrādi “Pūces piens”. To noskatījās 1.-4. klašu skolēni un Krapes filiāles pirmskolas grupiņas audzēkņi. Pēc izrādes saņemtās bērnu atsauksmes un ilustrācijas apliecina, ka izrāde bija vērtīga, audzinoša un izglītojoša. Skolēni iemācījās, ka ir jānovērtē citu darbs, ir jāpalīdz un jāciena vienam otru.


4. novembrī Madlienas vidusskolā viesojās Aizsardzības ministrijas un NATO pārstāvji, lai vadītu lekciju 10.-12. klašu skolēniem. Stāstīja par NBS darbību Latvijā, par to, kā ir gatavi pasargāt valsti nopietnu apdraudējumu gadījumā. Skolēniem uzdeva jautājumus, lai pārbaudītu to zināšanas un izvērtētu sagatavotību dažādās krīzes situācijās. Kaut arī jautājumu nebija daudz un tie šķita nenozīmīgi, tā nav. Jautājumi tika uzdoti ar nolūku. Pastāstīja arī to, kā katrs pilsonis var parūpēties par valsts drošību, neesot Bruņotajos spēkos. Pārstāvji no NATO, kuri katrs ir no citas valsts, pastāstīja par to, kā dalība šajā organizācijā palīdz ikvienai valstij, kā tiek nostiprināta sadarbība valstu drošības jomā, piemēram, notiek mācības dažādas pasaules valstīs, apmainās ar pieredzi un nepieciešamības gadījumā nodrošina ar militāro tehniku. Lekcijas mērķis bija izglītot jauniešus par NATO un NBS nozīmi valsts drošībā, iedrošināt jauniešus saistīt savu nākotni ar militāro jomu.

Annija Augšpule, 12. klase


1. novembrī Ogrē norisinājās novada Gada balvas “Skolotājs 2019” pasniegšanas ceremonija, kurā piedalījās arī Madlienas vidusskolas pedagogi. Svētku pasākumā tika sumināti apbalvošanai pieteiktie pedagogi un šī titula ieguvēji. Nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs” šogad tika izvirzīti 11 skolotāji no 10 Ogres novada izglītības iestādēm, tajā skaitā no Madlienas vidusskolas matemātikas un informātikas skolotāja, 6. klases audzinātāja Ligita Ridūze.

Skolotājas viena no raksturīgākajām īpašībām ir rosināt jauniešus iesaistīties un līdzdarboties dažādās mērķtiecīgās aktivitātēs. Viņa ir radījusi interesi skolēnos iesaistīties globāla rakstura problēmu saskatīšanā. Pateicoties skolotājai Ridūzei un aktīvai jauniešu grupai, skolai ir iegūts Eiropas Savienības Vēstnieku skolas statuss, diskutēts par globalizāciju, jauniešu vietu un lomu Eiropā, divus mācību gadus organizēts skolēnu brauciens uz Eiropas Parlamentu.

Pēc skolotājas iniciatīvas jaunieši ir izmēģinājuši spēkus matemātikas konkursos “Meridiāns” un “Ķengurs” un piedalīsies arī šogad. Sadarbībā ar arhitektūras studentiem skolēniem ir bijusi iespēja pašiem līdzdarboties un redzēt matemātikas praktisko pielietojumu projektā “Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks.” Audzināmās klases saliedēšanai, kopā darbošanās un līderības prasmju izkopšanai skolotāja 6. klasi ir iesaistījusi konkursā “Mans mazais pārgājiens”, projekta “Mammadaba. Izzini mežu” izglītojošās aktivitātēs.

Paldies skolotājai par aizrautīgo darbu skolēnu labā un veiksmi turpmākajās aktivitātēs!


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem