Mācību gada sākumā pieteicu savu audzināmo klasi starptautiskajai vides izglītības programmai „MammaDaba meistarklase.”

Mammadaba meistarklasi organizē AS “Latvijas valsts meži” starptautiskās vides izglītības programmas “Izzini mežu” ietvaros. Tās mērķis ir veicināt bērnu saikni ar dzīvo dabu, veidojot izpratni par koksni kā dabai draudzīgu materiālu.

Galvenais sadarbības partneris – Valsts izglītības satura centrs.

Visa mācību gada garumā skolēniem ir iespēja atklāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā. Mammadaba meistarklases dalībniekiem mācību gada laikā jāpaveic 3 meistardarbi: 1) āra meistarstunda; 2) koka meistarstiķis; 3) meža meistardiena.

Lai skolēni novērtētu tuvākās apkārtnes dabas bagātības un iepazītu savu zemi, pedagogam vismaz viena no mācību stundām bērniem jānovada ārā – skolas pagalmā, parkā vai mežā pie skolas, izmantojot pieejamos dabas materiālus. Šī gada meistarstundas tēma – „ Mežs Latvijai. Nākamie 100.” Meža meistardienā izvēlas kādu no LVM ieteiktajām meža izziņas iespējām un dodas ceļā. Visas aktivitātes fiksē Meistardarbu kalendārā.

Ja klase paveikusi 2 meistardarbus, tad tā saņem Mācekļa diplomu, bet ja visus 3 meistardarbus, tā klase saņem Meistaru diplomu starptautiskajā vides izglītības programmā “Izzini mežu.” Meistaru diplomu saņēma arī Madlienas vidusskolas 5. klase.

Ligita Ridūze, 5. klases audzinātāja


Madlienas vidusskolas 5. klase pieteica savu dalību ZZ Čempionātā. ZZ Čempionāts bija mūsu lielākā un grandiozākā aktivitāte šajā mācību gadā. Dalības mērķis – stiprināt skolēnos prasmi strādāt komandā, veidot pārliecību, cik svarīga ir vienota un saliedēta komanda, veicināt un attīstīt līderu prasmes. ZZČ palīdz veidot mūsu sabiedrību uzņēmīgāku, drosmīgāku un darboties spējīgāku.
Pieteikšanās jeb mājasdarba posms sākas 19. februārī. Pretendēt uz vietu ZZČ pusfinālā varēja visas tās klašu komandas, kuras reģistrējās un izpildīja mājasdarbu līdz 17. martam. Šogad klasēm mājasdarba uzdevums bija izdomāt “uzvaras kustību” – unikālus dejas soļus un tos iemūžināt 15 sekunžu garā video.

Mums izdevās iekļūt pusfinālā. Pusfināls norisinājās digitāli. Tajā bija jāizpilda 5 dažādi uzdevumi: 3 individuālais uzdevumi

– ZE ALIAZ
– Elektrodrošības pāru spēle
– TELE 2 ātrumspēles (4 dažādas),

kā arī divi klases darbi:

– Jāizpilda FIZMIX eksperiments, jānofilmē, jāizskaidro un jānosūta
– Jāizveido savas klases karogs, kuru finālisti saņēma izprintētā veidā.

Arī mēs ieguvām savu klases karogu, jo iekļuvām finālā. Fināls norisinājās 3 dienas pa klašu grupām.

23. maijā uz sporta kompleksu “333” Ropažu novadā devās 180 spēcīgākās un radošākās klases 5. – 6. klašu grupā no visas Latvijas. Starp šīm komandām bijām arī mēs. Tur klasēm bija sagatavoti aizraujoši uzdevumi – 8 aktivitāšu zonas visas dienas garumā.

Līdz galvenajai balvai mums vēl ir tāls ceļš ejams, taču liels prieks par to, ka saņēmām brīvo aktivitāšu izcilnieku balvu no Valsts Policijas. Bez tam Harijs tika pie jaunas Kendamas. Un kur nu vēl slavenā grupa „Bermudu divstūris!” Fantastiskas emocijas, prieks par paveikto!

Paldies vecākiem, īpaši, Ilzei Smilškalnei par vienotas formas sarūpēšanu! Paldies arī 11. klases jauniešiem Ancei Ikauniecei, Tincei Mūrniecei un Verneram Cilevičam par atbalstu video tapšanā.

5. klases audzinātāja Ligita Ridūze


24. maijā Rīgā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolu izlaidums 2018./2019.

Pasākumu vadīja žurnāliste Ilze Jaunalksne. Eiropas Parlamenta biroja vadītāja Latvijā Marta Rībele svinīgi sveica Latvijas pedagogus un skolēnus, kas jau trešo mācību gadu brīvprātīgi vairo skolās un vietējā sabiedrībā zināšanas par ES, pilnveidojot jauniešu pilsonisko kompetenci un stiprinot eiropeisko identitāti. Iedvesmojošus vārdus teica Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Izlaidumā tika pasniegtas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas goda plāksnes, kas apliecina skolas dalību šajā programmā. Goda plāksni saņēma arī Madlienas vidusskola.

Pēc svinīgās daļas jauniešiem bija lieliska iespēja piedalīties „Ātrajos randiņos” (Speed talks) un neformālās sarunās diskutēt ar Latvijā populāriem cilvēkiem – Edmundu Rasmani, Martu Selecku, Kasparu Zlidni, Kasparu Ozoliņu, Lauru Grēviņu, Danuti Grīnfeldi, Dārtu Apsīti u.c., gūstot iedvesmu turpmākajam darbam. Savukārt skolotāji piedalījās diskusijā ar izglītības nozares vadošajiem ekspertiem un amatpersonām – Guntaru Catlaku, Ansi Nudienu, Dmitriju Zverevu un Kristīni Zonbergu – par demokrātijas prasmju un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu skolā.

Madlienas vidusskola Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā darbojas pirmo gadu. Šī gada aktivitātes bija saistītas ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Visa gada garumā jaunieši aktīvi piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu semināros Rīgā, organizēja atklāto stundu, Eiropas medus dienu, Eiropas dzimšanas dienu, vadīja stundas par Eiropas Savienību sākumskolas skolēniem, apmeklēja Eiropas Parlamentu Strasbūrā, kur piedalījās spēlē „Euroscola”, kā arī piedalījās vairākos ar Eiropu saistītos konkursos – eseju konkursā „Eiropas Savienības nākotne: nākošie 15”, radošo video darbu konkursā „Eiropa man ir …” utt.

Izlaidumā aktīvākie skolas jaunieši – Ance Ikauniece, Linda Smilškalne, Annija Augšpule, Laura Krupskaja, Tince Mūrniece un Verners Cilevičs – saņēma sertifikātu par entuziasmu, piedaloties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā, veicinot informētības un pilsoniski aktīvas sabiedrības izaugsmi.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu gads ir bijis pasākumiem un notikumiem bagāts. Madlienas vidusskolas jaunieši ir lepni par paveikto darbu, iegūtajiem iespaidiem un draugiem, kā arī par paplašināto redzesloku Eiropas jautājumos.

Paldies Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas aktīvajai komandai par radošajām idejām, aktivitātēm, sadarbību, atsaucību, iedrošināšanu visa gada garumā!

Septembrī viss turpināsies – pievienojies arī TU Vēstnieku skolas programmai!

Ligita Ridūze – EP Vēstnieku skolas vadītāja Madlienas vidusskolā


Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Madlienas vidusskola īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Latvija ir valsts, kurā mežs tiek godāts, tajā strādājam un atpūšamies, kā arī cenšamies to izzināt. 16. maijā Madlienas vidusskolā notika Meža diena, lai visi skolas skolēni kopīgi atpūstos un mācītos pasākumā „Mana karjera meža nozarē”.

Lielu atbalstu sniedza Valsts meža dienesta Ogres reģionālās virsmežniecības mežziņi, kas novadīja sešas dažādas „stacijas”, kurās iepazīstināja ar medniecību, ugunsdzēsēju nepieciešamību mežu ugunsgrēku gadījumā, kurā jāpiedalās arī mežziņiem, ornitoloģiju, mācot atpazīt putnu skaņas un putnus, meža dzīvniekus un to pēdas, pastāstīja, kā jāapsaimnieko mežs, un grūts uzdevums skolēniem bija koku atpazīšana.

Liels paldies SIA „Metsa Forest Latvia” un mežsaimniecības konsultantei Dacei Iraids, kas dāvināja garšīgas balvas par veiksmīgi izpildītu uzdevumu foto orientēšanās sacensībās mežā.

Burvīga meža stacija bija pie Danutas Kiopas, viņa mācīja saskatīt koka daudzpusīgo raksturu, cik daudz materiālu tiek iegūts no koka – no skabargas pirkstā, no kurināmā līdz sijām, brusām un mājai. Neaizmirstami garšīgu staciju vadīja K. Kristjansone, kas iepazīstināja skolēnus ar dažādiem kukaiņiem, kas dzīvo mežā, bet galvenokārt pastāstīja par bitēm, kas vāc medu pat no meža viršiem. Fantastiskas fotogrāfijas uzbūra Guna Brīvule, kur klases kolektīvi varēja sajusties kā meža darbinieki, izmantojot dažādu meža aprīkojumu. Palīdzīgu roku sniedza skolotājas Rita Pučekaite un Vija Ingrīda Jēkabsone, viņas Meža dienas dalībniekiem mudināja skriet pa ciņiem, lai nenoslīktu purva akačos, un atcerēties tautasdziesmas par ozoliem un mežu.

Daba mūs bija apveltījusi ar skaistu, siltu un saulainu dienu, lai baudītu meža burvību.


Mūsu skola, tāpat kā daudzas skolas Latvijā, ir veiksmīgi īstenojusi Latvijas simtgades akcijas „Latvijas skolas soma” piedāvājumu 2. semestrī, kad kultūras aktivitāšu īstenošanai saņēmām no Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu 1426,00 eiro apmērā. Tie tika izmantoti dažādu pasākumu biļešu iegādei un transporta pakalpojuma izmaksām, lai īstenotu akcijas mērķi – nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem iespēju klātienē izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot skolēnos piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Akcijas ietvaros 2. semestrī mūsu skolā viesojās jaunie Nacionālā teātra aktieri ar lekciju „Kas ir teātris”, 5. un 6. klase devās uz Rīgu – teātra izrādi „Planēta 85” Dailes teātrī, 8. un 9. klase apmeklēja teātra izrādi „Pavasaris” Valmieras teātrī, 1. klase devās ekskursijā uz Skrīveru pārtikas kombinātu, Krapes filiāles skolēni apmeklēja Botānisko dārzu Rīgā un ZINOO centru Cēsīs. Sakām paldies akcijas organizatoriem par doto iespēju un pacietīgi gaidīsim akcijas turpinājumu 2019./2020. mācību gada 1. semestrī.


Lielā Talka šogad notika 27. aprīlī, taču Madlienas vidusskolas skolēni čakli talkoja jau pirms tam – katra klase noteiktā dienā, kad kurai ērtāk un jaukāki laikapstākļi.

Tā kā jau sākusies tūrisma sezona, 1. un 3. klases skolēni sakopa Madlienas baznīcas apkārtni. Šī celtne ir kultūrvēsturisks objekts, kas ir iekļauts dažādos tūrisma ceļvežos. Liels paldies skolotājai Evijai Korovackai, kura bija labs palīgs un paraugs skolēniem. Prieks par bērnu čaklo strādāšanu.

2. klases skolēni līdzināja kurmju rakumus skolas apkārtnē. Ja ieraudzīja kādu papīru vai plastmasas izstrādājumu, nepagāja tam garām, bet pacēla un iemeta atkritumu konteinerā. Bērni darbu veica ar lielu prieku un sajūsmu.

4. klasei jau par tradīciju ir kļuvis katru gadu sakopt ceļu malas, kas ved uz skolu. Šogad Lielās Talkas moto bija „Ne tikai vākt, bet arī šķirot!”, ko skolēni veiksmīgi īstenoja.

5. klases skolēni čakli strādāja pie skolas apkārtnes sakopšanas – grāba lapas, lasīja zarus un sadzīves atkritumus piekalnē pie atklātā peldbaseina. Bija priecīgi par paveikto un labprāt teritorijas sakārtošanai veltītu vairāk laika.

6. klase sakopa piekalnīti starp skolu un baseinu. Arī 7. klase čakli darbojās pie piekalnītes sakopšanas. Kā jau katrā talkā – vieni lapas grāba, bet otri tās ar maisiem nesa prom. Lai darbs ritētu ātrāk, meitenes sacentās ar puišiem, kuri vairāk aiznesīs maisus ar īpašā veidā „pieblietētām” lapām. Protams, uzvarēja draudzība.

Arī 8. klase savu roku pielika, lai ap skolu viss būtu tīrs un sakopts. Darbs veicās ļoti labi un ātri, jo visiem bija priecīgs noskaņojums un nepieciešamie darbarīki – grābekļi un maisi. Skolēni rosīgi darbojās un nemaz nebaidījās, ka rokas netīras un apģērbs sasmērējies. Norādītajā teritorijā aiz estrādes ātri tika sagrābtas visas lapas un maisos aiznestas uz kaudzi.

9. klase talkoja aiz kalniņa pie estrādes. Bija jauks laiks, darbs ātri paveikts, un nekādu problēmu. Līdzās darbojās arī 10. klase, lai skolas apkārtne un parka teritorija būtu glīta un kārtīga.

11. klase devās uz Vēreni, lai sakoptu kapsētu. Talkošana Vērenē jau ir kļuvusi par tradīciju no 7. klases, kad par audzinātāju šai klasei kļuva Ilze Smilškalne. Patriotisku jūtu vadīta, skolotāja vēlas, lai tuvākā apkārtne ir tīra un sakopta. Ļoti daudz kapu kopiņu paliek nekoptas, jo nav vairs tuvinieku, kas to dara, tādēļ ir prieks, ka skolēni darbu veica ar lielu atbildību un rūpību.

12. klases audzēkņi kopā ar skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem devās talkot atpūtas kompleksā „Forsteri”. Tur viņus sagaidīja smaidīgā Linda Iraids, kura ierādīja darbus un bija pārsteigta par kuplo talkotāju pulku. Visi kopīgi grāba pērnā gada lapas, nolīdzināja daudzos kurmju rakumus, savāca nokritušos zarus un čiekurus. Pēc labi padarīta darba jaunieši atpūtās, izbaudīja burvīgos laikapstākļus, kuri īpaši lutināja, kā arī piknikoja, ēdot desiņas un citus labumus. Paldies Lindai par uzņemšanu, iespēju talkot un relaksēties atpūtas kompleksā „Forsteri”.

Paldies skolēniem par paveikto skolas apkārtnes un arī citu ievērojamu vietu sakopšanā. Paldies klašu audzinātājiem par atbalstu, uzmundrinājumu un darba mīlestības audzināšanu. Tikai kopā varam padarīt mūsu Latviju skaistu un tīru!

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte


Visa gada garumā 4. klase realizēja CSDD piedāvāto VELO projektu. Nu tas ir veiksmīgi noslēdzies un skolēni, cītīgi apgūstot ceļu satiksmes noteikumus, ieguvuši tik ļoti gaidītās velosipēda vadītāja apliecības.

 

 

 

 


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs