Rudens skrējiens “Aizej tur, nezin, kur…” ir iemīļots skolēnu vidū gadu no gada. Skolēnu pašpārvaldes rīkotajā rudens skrējienā, kurš norisinājās 27. septembrī, piedalījās 5.-12. klašu skolēni. Šogad skolēni mēroja maršrutu mazliet neierasti, skrējienu sākot no Plāteres pilskalna.

Pirmajā kontrolpunktā, Plāteres estrādē, skolēniem bija jāveido savs karogs. Mērojot ceļu uz Plāteres dzirnavām, klašu audzēkņiem bija jāpierāda savi spēki kontrolpunktos “Divi vienā” un “Ātrā medicīniskā palīdzībā”, kurās klasēm bija jādarbojas pēc iespējas aktīvāk. Dzirnavās, kurās valda lieliska akustika, tika pārbaudītas skolēnu muzikālās zināšanas. “Etiopijas gājienā” skolēniem bija jāpārnes uz galvas ar ūdeni pildītus traukus. Mērojot garo, taču aktīvo ceļu uz skolu, klasēm aktīvi nācās iesaistīties kontrolpunktos, kuros nācās darbināt savas rociņas un garšas kārpiņas. Savu plaušu tilpumu skolēniem nācās pārbaudīt kontrolpunktā “Plaušu vēdināšanā”. Mēmais šovs atklāja skolēnos pārsteidzošas aktiera un filozofa iemaņas. Pozitīvo skrējienu noslēdza fotogrāfijas uzņemšana pie zīmes “Madliena” ceļā uz skolu.

10. klase

Skatīt turpinājumu »


No 31. jūlija līdz 5. augustam Ogres novada 30 bērniem bija iespēja pabūt izglītojošā sporta un atpūtas nometnē. Viņi šo nedēļu pavadīja telšu pilsētiņā, aktīvi darbojoties. Viens no nosacījumiem bija – neizmantojam mobilos telefonus. Tas izdevās, jo nav nepieciešams telefons, ja bērniem ir pieaugušo piedāvājums par saturīgu laika pavadīšanu dabā un telpās. Par to jau laikus parūpējās skolotāja un nometnes vadītāja Rita Pučekaite, plānojot nodarbības, piesaistot pedagogus, meklējot sponsorus, kad rakstīja un iesniedza projektu, lai saņemtu finansējumu no Ogres novada pašvaldības bērnu vasaras nometnes organizēšanai Madlienas vidusskolas Krapes filiālē.

Kopā ar J. Baltaču un V. Grinbergu Lobes dzirnavās bija iespēja pabūt dabā, pļavā, kā arī eksperimentēt ar Saules un Ūdens enerģiju. Vineta mācīja un stāstīja par augiem, to izmantošanu, veselīgu dzīvesveidu, pamēģinājām arī paši gatavot kosmētiku – krēmus ādai no dabas materiāliem. Tās zināšanas, kas ir šiem cilvēkiem par dabu un norisēm tajā, spētu saglābt postošos cilvēku nodarījumus dabai.

V. Volkopa piedāvāja logoritmikas un valodas spēļu nodarbības, mierīgi un nesteidzīgi izbaudīt mirkli, izdzīvot to brīdi, kurā esi, izzināt savu ķermeni, izjūtas un, protams, par to arī runāt, lai atpazītu savas un citu emocijas.

J. Hmeļņicka vadīja radošās nodarbības – nometnes karoga izveidi, maisiņu apdruku, lukturīšu izgatavošanu, Sapņu ķērāju gatavošanu, floristiku. Judīte arī vecāku dienā piedāvāja radošas nodarbes bērniem un vecākiem.

M. Auziņa un I. Rudzīte kopā ar bērniem vāca augus pļavā, lai vecāku dienā pagatavotu brīnišķīgas gleznas. Maija ar nometnes dalībniekiem veica saistošos eksperimentus, bet Indra vadīja dažādas spēles un atrakcijas.

Visus mūs uzraudzīja un arī sporta aktivitātes nodrošināja R. Pučekaite, kas ar savu neizsīkstošo enerģiju parādīja, ka vakarus var arī pavadīt sarunās, spēlējot galda spēles, sportojot. Viņa spēja arī piesaistīt brīvprātīgo pedagogu A. Lazdiņu, kas visu nometnes laiku iesaistījās aktivitātēs, palīdzēja mums tikt galā ar ikdienas darbiem. Aelita novadīja arī sporta aktivitātes vecāku dienā. Vakaros pirms miega bija kopīga filmu skatīšanās. Ik pa laiciņam bērni gatavojās popielai un modesskatei, kas notika piektdienā. Paldies Santai Kalniņai par tērpiem. Mums bija arī brīnišķīga pavāre D. Kusiņa, kas lutināja visu nometnes laiku ar garšīgām maltītēm.

Paldies par atbalstu biedrībai „Baltā dūja”, kas arī apsveica nometnes dalībnieku Ričardu Šmitu par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās Polijā. I. Stikuts ar ģimeni atbalstīja un sponsorēja ekskursiju. Paldies par sadarbību J. Lēnajam, ka varējām iemēģināt fusbola laukumu. Ekskursijas laikā pabijām IK „Ķeipenieši” piparkūku darbnīcā. Visi strādājām radoši. Piparkūku feja Ilze un viņas palīgs Aigars priecājās par bērnu disciplinētību un spēju klausīties un skatīties video par uzņēmuma vēsturi. Paldies arī Krapes pagasta pārvaldes vadītājai I. Sandorei par transporta nodrošināšanu ekskursijā. Vēlāk veldzējāmies glīti iekārtotajā pludmalē un spēļu laukumā pie Plaužu ezera.

Kopā aizvadījām piecas jaukas diennaktis. Paldies nometnes bērnu vecākiem par uzticēšanos pedagogu komandai. Nometnes vadītāja paldies saka arī visiem iesaistītajiem pieaugušajiem un pedagogiem, kuri ieguldīja darbu nometnes laikā.

Aptaujājot bērnus, konstatējām, ka lielākajai daļai patika viss, ko darījām, viņi aizrautīgi gribēja piedalīties visur, pabeidza iesākto. Pati daba mums piedāvāja visas savas izpausmes – lietu, sauli, negaisu. Ceram, ka šī aizrautība un radošums turpināsies arī ikdienas darbā skolā. Kas zina, varbūt uz tikšanos nākamgad.

Vita VolkopaMadlienas vidusskolas skolēni brīvajā laikā aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs un nodarbībās. Ar labiem sasniegumiem regulāri pārstāv skolu novada, starpnovadu, valsts sporta sacensībās. 2016./2017.m.g. izcīnītas godalgotas vietas starpnovadu volejbola sacensībās abās pamatskolas grupās: 8.–9. klašu grupā meitenēm 1. vieta, zēniem 3. vieta. Skolēni regulāri piedalās dažāda mēroga vieglatlētikas sacensībās, iegūstot godalgotas vietas, tai skaitā sporta skolu sacensībās. Katru gadu Madlienas vidusskolas vieglatlēti ir Ogres novada izlases sastāvā un ar augstiem rezultātiem startē valsts mēroga sacensībās. Arī šogad Latvijas jaunatnes olimpiādē Ogres novada izlasē startēs Madlienas vidusskolas vieglatlēti.

Lai vasaras brīvlaikā rastu iespēju jauniešiem mērķtiecīgi nodarboties ar sportu, jau trešo gadu pēc kārtas Madlienas vidusskolā ar Ogres novada pašvaldības atbalstu tiek organizētas dienas nometnes skolēniem „Madlienas vasara”. Tās ietvaros iespējams aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku, kā arī pilnveidot savas prasmes un iemaņas dažādos sporta veidos. Galvenā nozīme ir pamata sporta veidiem – vieglatlētikai un volejbolam. Katru gadu tiek rasta iespēja papildus apgūt vēl kādu no sporta veidiem. 2015. gadā – orientēšanās un tūrisms, 2016. gadā – florbols, šogad tika izvēlēts basketbos. Atbilstoši šiem sporta veidiem tiek veiksmīgi papildināta arī sporta inventāra bāze, šogad iegādājāmies 11 basketbola bumbas.

Līdztekus sporta trenniņiem notiek arī brīvā laika nodarbības, radošās darbnīcas un sacensības. Radošajās darbnīcās tika apgleznotas sejas maskas, savukārt dambretes turnīrā 1. vieta Ilgonim Vēzim, 2. vieta Agijai Masiulei, 3. vieta Katrīnai Stikutei. Vieglatlētikas sacensībās jaunākajā grupā 1. vieta Ričardam Šmitam, 2. vieta Ilgonim Vēzim, 3. vieta Justam Liepiņam. Meitenēm 1. vieta Kristai Streilei, 2. vieta Agijai Masiulei, 3. vieta Elīzai Liepiņai. Vecākajā grupā 1. vieta Montai Atonovičai, 2. vieta Ramonai Smilškalnei, 3. vieta Mārai Kļaviņai. Jauniešiem vecākajā grupā zelta medaļu nopelnīja Reinis Jurka. Basketbola turnīrā pie medaļām tika visi nometnes dalībnieki.

Šogad nometne darbojās arī kā treniņnometne, mūsu skolas vieglatlētiem gatavojoties Latvijas čempionātam un Latvijas jaunatnes olimpiādei, tāpēc vēlēsim viņiem veiksmīgus starus!

Paldies visiem nometnes pedagogiem par ieguldīto darbu veiksmīgu nodarbību organizēšanā – Jevgēnijam Liepam, Gundaram Tipānam, Gunvaldim Kalvam, Intai Putniņai-Cīrulei.

Projekta autore un koordinatore Rita Pučekaite


24.maijā Madlienas vidusskolas teritorijā skolēniem un skolas darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar videi draudzīgiem transporta līdzekļiem – elektromobiļiem. Skolēni ar lielu interesi apskatīja videi draudzīgos automobiļus, uzdeva daudzus praktiskas dabas jautājumus – gan par uzlādes iespējām, gan ar vienu uzlādi nobraucamo kilometru skaitu, gan dažādām privilēģijām auto izmantotājiem. Vecāko klašu skolēniem auto apskate sasaucās ar fizikas stundā apgūstamo teoriju, kuras pielietojumu varēja apskatīt un iepazīt praksē.

Par iespēju iepazīties ar elektromobiļiem sakām paldies Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrībai, personīgi Arnim Bergam un Ceļu satiksmes drošības direkcijai.


13.maijā Madlienas vidusskola aicināja ciemos savus draugus no Aizputes vidusskolas, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas. Šogad skolu kolektīvi tikās jau 19 reizi, kopā pavisam 75 jaunieši ar saviem pedagogiem. Viesus sagaidījām Ogrē, lai kopīgi viesotos Ogres Vēstures un mākslas muzejā, dotos pastaigā pa tikko atjaunotajām Ogres upes vēsturiskajām laipām, šķērsotu upi pa Līko tiltu un priecātos par jaunuzbūvēto promenādi. Viesiem rādījām Ogres Valsts tehnikumu kā mūsdienīgu un modernu profesionālās izglītības iestādi, par kuras piedāvātajām iespējām daudzi bija pozitīvi pārsteigti. Modernu ražošanu elektrotehnikas jomā vērojām uzņēmumā HansaMatrix, kur jauniešiem bija iespēja pārliecināties par eksakto zinātņu lomu nākotnē un mūsu valsts iespēju radīt pievienoto vērtību. Pirms došanās uz Madlienu apskatījām padomju laika automobiļu, mopēdu un motociklu privāto kolekciju, kur apbrīnas vērts ir cilvēka azarts, entuziasms un spēja to restaurēt un uzturēt kārtībā. Madlienā jaunieši rādīja un stāstīja visiem par Luterāņu baznīcu un kopīgi izstaigājām Pagastu Ozolu birzi, par kuras eksistenci daudzi nebija dzirdējuši.

Madlienas vidusskolā jaunieši prezentēja savas skolas, uzstājās ar priekšnesumiem, piedalījās erudīcijas spēlē un atpūtās mūzikas ritmos. Savukārt pedagogiem bija lieliska iespēja atkalredzēties, pārrunāt dažādas darba un ikdienas aktualitātes.

Paldies Madlienas vidusskolas skolotājiem un skolēniem par mūsu viesiem dāvāto prieku, enerģiju un iespēju jauki un lietderīgi pavadīt laiku.

Uz tikšanos nākamgad Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, 20. sadraudzības skolu salidojumā!


19. aprīlī sākumskolas skolēniem norisinājās mīklu konkurss „Darbosimies kopā”. Katrā klasē bērni tika sadalīti komandās, kur katrai komandai bija kopīgi jāatmin četras dažādas mīklas- par putniem, ziediem, upēm u.c. . Pirmais mīklu uzdevums bija burtu juceklī atrast vārdus, otrais uzdevums bija sajaukušos burtus sakārtot pareizi un ierakstīt atbildi, trešais uzdevums bija salikt puzles attēlu, atminēt, kas tas ir un ierakstīt atbildi.

Bērniem patika darboties komandā, kopīgi rast mīklas atminējumu. Grūtāk veicās ar puzles uzdevumu, bet kopīgi darbojoties komandā uzdevums tika izpildīts.

Katra komanda ieguva pateicību par piedalīšanos un katra ieguva arī savu nomināciju – domīgākā, draudzīgākā, aktīvākā un precīzākā komanda.

Paldies visiem sākumskolas skolēniem par aktīvu darbošanos komandā, veidojot sadarbību vienam ar otru!

3. c klases skolotāja Dana Krēsliņa


Pavasaris ir spodrības, kārtības un visas dabas atdzimšanas gadalaiks. Kā jau katru gadu, aprīlī tiek atzīmēts Lielās talkas laiks, kurā katrs Latvijas iedzīvotājs pieliek roku, lai mūsu valsts kļūtu par zaļāko valsti Pasaulē.

Madlienas vidusskolas Skolēnu Pašpārvalde šogad devās talkot uz Plāteres muzeju. Visi kopā mazgājām logus, lampas un grīdas, veicām “pavasara tīrīšanu”. Paralēli apskatījām ekspozīcijas un atsvaidzinājām savas zināšanas par Madlienas pagasta vēsturi. Paldies Armandam Praličam par viesmīlīgu uzņemšanu un iespēju pavadīt Skolēnu Pašpārvaldei talku vēsturiskās un visnotaļ interesantās noskaņās!

Skolēnu Pašpārvalde


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs