kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

06.01.-03.03. Valodu nedēļas akcija „No zīmuļa līdz sapņu mājai”.

17.-28.02. Dambretes un novusa turnīri 5.-12.kl. skolēniem.

21.02. Deju kolektīvu sadancis (plkst.13:00 skolas Aktu zālē).

28.02. Žetonu vakars 12.klasei (plkst. 17:00 skolas Aktu zālē).

MARTS: ⇅

APRĪLIS: ⇅

MAIJS: ⇅JŪNIJS: ⇅

visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem

Madlienas vidusskolas skolēni brīvajā laikā aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs un nodarbībās. Ar labiem sasniegumiem regulāri pārstāv skolu novada, starpnovadu, valsts sporta sacensībās. 2016./2017.m.g. izcīnītas godalgotas vietas starpnovadu volejbola sacensībās abās pamatskolas grupās: 8.–9. klašu grupā meitenēm 1. vieta, zēniem 3. vieta. Skolēni regulāri piedalās dažāda mēroga vieglatlētikas sacensībās, iegūstot godalgotas vietas, tai skaitā sporta skolu sacensībās. Katru gadu Madlienas vidusskolas vieglatlēti ir Ogres novada izlases sastāvā un ar augstiem rezultātiem startē valsts mēroga sacensībās. Arī šogad Latvijas jaunatnes olimpiādē Ogres novada izlasē startēs Madlienas vidusskolas vieglatlēti.

Lai vasaras brīvlaikā rastu iespēju jauniešiem mērķtiecīgi nodarboties ar sportu, jau trešo gadu pēc kārtas Madlienas vidusskolā ar Ogres novada pašvaldības atbalstu tiek organizētas dienas nometnes skolēniem „Madlienas vasara”. Tās ietvaros iespējams aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku, kā arī pilnveidot savas prasmes un iemaņas dažādos sporta veidos. Galvenā nozīme ir pamata sporta veidiem – vieglatlētikai un volejbolam. Katru gadu tiek rasta iespēja papildus apgūt vēl kādu no sporta veidiem. 2015. gadā – orientēšanās un tūrisms, 2016. gadā – florbols, šogad tika izvēlēts basketbos. Atbilstoši šiem sporta veidiem tiek veiksmīgi papildināta arī sporta inventāra bāze, šogad iegādājāmies 11 basketbola bumbas.

Līdztekus sporta trenniņiem notiek arī brīvā laika nodarbības, radošās darbnīcas un sacensības. Radošajās darbnīcās tika apgleznotas sejas maskas, savukārt dambretes turnīrā 1. vieta Ilgonim Vēzim, 2. vieta Agijai Masiulei, 3. vieta Katrīnai Stikutei. Vieglatlētikas sacensībās jaunākajā grupā 1. vieta Ričardam Šmitam, 2. vieta Ilgonim Vēzim, 3. vieta Justam Liepiņam. Meitenēm 1. vieta Kristai Streilei, 2. vieta Agijai Masiulei, 3. vieta Elīzai Liepiņai. Vecākajā grupā 1. vieta Montai Atonovičai, 2. vieta Ramonai Smilškalnei, 3. vieta Mārai Kļaviņai. Jauniešiem vecākajā grupā zelta medaļu nopelnīja Reinis Jurka. Basketbola turnīrā pie medaļām tika visi nometnes dalībnieki.

Šogad nometne darbojās arī kā treniņnometne, mūsu skolas vieglatlētiem gatavojoties Latvijas čempionātam un Latvijas jaunatnes olimpiādei, tāpēc vēlēsim viņiem veiksmīgus starus!

Paldies visiem nometnes pedagogiem par ieguldīto darbu veiksmīgu nodarbību organizēšanā – Jevgēnijam Liepam, Gundaram Tipānam, Gunvaldim Kalvam, Intai Putniņai-Cīrulei.

Projekta autore un koordinatore Rita Pučekaite


24.maijā Madlienas vidusskolas teritorijā skolēniem un skolas darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar videi draudzīgiem transporta līdzekļiem – elektromobiļiem. Skolēni ar lielu interesi apskatīja videi draudzīgos automobiļus, uzdeva daudzus praktiskas dabas jautājumus – gan par uzlādes iespējām, gan ar vienu uzlādi nobraucamo kilometru skaitu, gan dažādām privilēģijām auto izmantotājiem. Vecāko klašu skolēniem auto apskate sasaucās ar fizikas stundā apgūstamo teoriju, kuras pielietojumu varēja apskatīt un iepazīt praksē.

Par iespēju iepazīties ar elektromobiļiem sakām paldies Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrībai, personīgi Arnim Bergam un Ceļu satiksmes drošības direkcijai.


13.maijā Madlienas vidusskola aicināja ciemos savus draugus no Aizputes vidusskolas, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas. Šogad skolu kolektīvi tikās jau 19 reizi, kopā pavisam 75 jaunieši ar saviem pedagogiem. Viesus sagaidījām Ogrē, lai kopīgi viesotos Ogres Vēstures un mākslas muzejā, dotos pastaigā pa tikko atjaunotajām Ogres upes vēsturiskajām laipām, šķērsotu upi pa Līko tiltu un priecātos par jaunuzbūvēto promenādi. Viesiem rādījām Ogres Valsts tehnikumu kā mūsdienīgu un modernu profesionālās izglītības iestādi, par kuras piedāvātajām iespējām daudzi bija pozitīvi pārsteigti. Modernu ražošanu elektrotehnikas jomā vērojām uzņēmumā HansaMatrix, kur jauniešiem bija iespēja pārliecināties par eksakto zinātņu lomu nākotnē un mūsu valsts iespēju radīt pievienoto vērtību. Pirms došanās uz Madlienu apskatījām padomju laika automobiļu, mopēdu un motociklu privāto kolekciju, kur apbrīnas vērts ir cilvēka azarts, entuziasms un spēja to restaurēt un uzturēt kārtībā. Madlienā jaunieši rādīja un stāstīja visiem par Luterāņu baznīcu un kopīgi izstaigājām Pagastu Ozolu birzi, par kuras eksistenci daudzi nebija dzirdējuši.

Madlienas vidusskolā jaunieši prezentēja savas skolas, uzstājās ar priekšnesumiem, piedalījās erudīcijas spēlē un atpūtās mūzikas ritmos. Savukārt pedagogiem bija lieliska iespēja atkalredzēties, pārrunāt dažādas darba un ikdienas aktualitātes.

Paldies Madlienas vidusskolas skolotājiem un skolēniem par mūsu viesiem dāvāto prieku, enerģiju un iespēju jauki un lietderīgi pavadīt laiku.

Uz tikšanos nākamgad Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, 20. sadraudzības skolu salidojumā!


19. aprīlī sākumskolas skolēniem norisinājās mīklu konkurss „Darbosimies kopā”. Katrā klasē bērni tika sadalīti komandās, kur katrai komandai bija kopīgi jāatmin četras dažādas mīklas- par putniem, ziediem, upēm u.c. . Pirmais mīklu uzdevums bija burtu juceklī atrast vārdus, otrais uzdevums bija sajaukušos burtus sakārtot pareizi un ierakstīt atbildi, trešais uzdevums bija salikt puzles attēlu, atminēt, kas tas ir un ierakstīt atbildi.

Bērniem patika darboties komandā, kopīgi rast mīklas atminējumu. Grūtāk veicās ar puzles uzdevumu, bet kopīgi darbojoties komandā uzdevums tika izpildīts.

Katra komanda ieguva pateicību par piedalīšanos un katra ieguva arī savu nomināciju – domīgākā, draudzīgākā, aktīvākā un precīzākā komanda.

Paldies visiem sākumskolas skolēniem par aktīvu darbošanos komandā, veidojot sadarbību vienam ar otru!

3. c klases skolotāja Dana Krēsliņa


Pavasaris ir spodrības, kārtības un visas dabas atdzimšanas gadalaiks. Kā jau katru gadu, aprīlī tiek atzīmēts Lielās talkas laiks, kurā katrs Latvijas iedzīvotājs pieliek roku, lai mūsu valsts kļūtu par zaļāko valsti Pasaulē.

Madlienas vidusskolas Skolēnu Pašpārvalde šogad devās talkot uz Plāteres muzeju. Visi kopā mazgājām logus, lampas un grīdas, veicām “pavasara tīrīšanu”. Paralēli apskatījām ekspozīcijas un atsvaidzinājām savas zināšanas par Madlienas pagasta vēsturi. Paldies Armandam Praličam par viesmīlīgu uzņemšanu un iespēju pavadīt Skolēnu Pašpārvaldei talku vēsturiskās un visnotaļ interesantās noskaņās!

Skolēnu Pašpārvalde


Šī gada 18.aprīlī Madlienas vidusskolu apciemoja divi atraktīvi spāņu jaunieši – Viktors un Kristīne. Ar Erasmus+ programmas starpniecību, viņi nonāca Ogrē, un pašlaik darbojas Ogres Jauniešu centrā kā brīvprātīgie darbinieki. Kā viņi paši teica, braukt uz Latviju viņi izvēlējās tāpēc, ka mūsu valsts krasi atšķiras no Spānijas gan klimata, gan tradīciju, gan cilvēku ziņā.

Vidusskolēniem viņi sniedza prezentāciju par savu valsti, stāstīja par ēdieniem, valsts ģeogrāfiju, nacionālajām dejām un daudz ko citu. Pēc prezentācijas abi spāņu jaunieši, kopā ar Madlienas vidusskolas vidusskolēniem, piedalījās Meža dienu pasākumā. Paldies Kristīnei un Viktoram par interesanto prezentāciju un Madlienas vidusskolēnu dienas paspilgtināšanu!

Skolēnu Pašpārvalde


Ceturtdien, 13. aprīlī Ogres Kultūras centrā notika ikgadējā starpnovadu skolēnu koru skate, kurā piedalījāmies arī mēs – Madlienas vidusskolas 2.-4. klašu koris. Mūsu kora diriģente šajā mācību gadā ir Ilze Sprance, koncertmeistare kā allaž – Sarmīte Paegle. Skatītājus un klausītājus priecējām ar latviešu tautas dziesmas apdari “Kur tad tu nu biji” un Dž. Ratera dziesmu “Paskaties apkārt”. Koris ieguva II pakāpes diplomu. Sakām lielu paldies diriģentei, koncertmeistarei, dziedošajiem skolēniem un viņu vecākiem par atbalstu.


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem