kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

11. - 24.11.
Skola piedalās konkursā „Bebrs”.

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem

Pirmā tikšanās Madlienas vidusskolas 2.a klases skolēniem ar pansionāta iemītniekiem notika pirms Ziemassvētkiem – labo darbu nedēļā. Bērni šim apciemojumam gatavojās īpaši, jo bija nolēmuši iepriecināt vecākās paaudzes ļaudis ar lietām, kas neprasa finansiālu ieguldījumu, proti, savu laiku, kā arī lasītprasmi. Skolēni mājās sameklēja savai lasītprasmei atbilstošu pasaku grāmatu. Ar Mārīti Šteinbergu sarunājām laiku, kad viņas vadītajā radošajā darbnīcā bija iespēja lasīt priekšā grāmatas. Vienlaicīgi tika lasītas pasakas arī tiem, kuri nevar iziet no savas istabiņas vai arī nosēdēt. Bērnu sajūtas, veicot šo uzdevumu, bija dažādas: cits bija sabijies, samulsis vai sakautrējies, kādam patika, ka visi klausījās un varēja iepriecināt vecos cilvēkus, ka viņi smaidīja un jutās labi. Promejot nolēmām, ka nāksim vēl, jo bija gandarījums par padarīto.

Mūs jau laicīgi uzrunāja Inese Dišereite, ka esam gaidīti Putnu dienu pasākumā 12. martā Madlienas pansionātā. Šai reizei sarūpējām mazu priekšnesumu un pūpolzariņus. Skolēni kā mazi putnēni „salidoja” pansionātā, lai atkal tiktos ar pansionāta iedzīvotājiem. Sveicām vecos ļaudis ar pavasarīgu priekšnesumu, uzaicinājām uz kopīgu dziesmu „Vālodzīte”. Pansionāta darbinieki mums bija sagatavojuši jaukas nodarbes radošajās darbnīcās – Ineses Dišereites, Initas Balodes un Gintas Dišereites vadībā veidojām interesantus putnus, bet Ivo Veides vadībā zēni varēja gatavot putnu būrus. Bērni bija priecīgi un apmierināti. Paši atzina, ka laiks aizritējis nemanot. Neizpalika arī cienāšanās ar saldumiem, šogad pirmās bērzu sulas glāze, kopīga fotografēšanās. Emocijas bija lieliskas – dažs pirmo reizi paņēma rokās āmuru, kādam izdevās skaists putns, cits priecājās satikt pazīstamo vai vienkārši tika uzklausīts un parunājās.

Pārrunājot ar skolēniem par padarīto, biju gandarīta, ka visi atzina – šādu pasākumu un tikšanās reizēs mēs iepriecinājām citus un veltīju laiku otram. Dažkārt skrējienā pa dzīvi mums ļoti pietrūkst laika otram, bet patiesībā tas ir tik vienkārši un vajadzīgi.

2. klases audzinātāja Vita Volkopa


Februāra mēnesī skolā notika projektu dienas.

1.a klase strādāja projekta darbu „Veselīgs uzturs”- iepazinās ar veselīgajiem pārtikas produktiem, kuri palīdz mums augt, attīstīties un būt veseliem.

1.c klases projektu tēma bija „Mājdzīvnieki”. Šajās dienās bērni pētīja un izzināja dažādus mājdzīvniekus, to izskatu, dzīvesveidu, kā arī viņu ēdienkartes. Tika arī zīmēti mīļākie mājdzīvnieciņi. Skolēni pētīja enciklopēdijas un dzejoļu grāmatas.

2. klase strādāja individuālos projektus ar kopīgu tēmu „Mana veselība”. Skolēniem bija iespēja strādāt arī savu izvēlēto tēmu, ko tad arī izmantoja – „Paša audzināts draugs”, „Sliktais un labais”, „Daba”, „Mans sports”.

3. klase izstrādāja 2 grupu projektus „Madlienas vēsture” un „Suņi”, kā arī individuālos projektus par sev tuvām un interesējošām tēmām –„Medības”, „Mūmijas”, ”Viļņpapagailis”, „Sīpolpuķes”, „Truši”, „Dzimta”, „Mašīnas”, „Mājdzīvnieki manā sētā”, „Telpaugi”, „Kaķi”, „Armija”, „Plēsīgie dzīvnieki”, „Zvejniecība”, „Sporta mašīnas”.

4. klasē katrs skolēns veica savu projekta darbu. Interesantākās tēmas „Latviešu svētki”, „Ģimenes tradīcijas”, „Plēsīgie putni”, „Medības”, „Latvijas meža iemītnieki”, „Stambula”, „Planētas košumi”, „Latviešu sēta”, „Bites”.

5. – 8. klašu skolēni izstrādāja dažādus ar novadpētniecību saistītus individuālos pētnieciskos darbus. 9. klases sagatavoja prezentācijas par dažādām Eiropas valstīm. 10. un 11. klase strādāja pie zinātniski pētnieciskajiem darbiem, sagatavoja prezentācijas un aizstāvēja darbus. Novada konferencē skolu pārstāvēs 12. klases skolniece Alise Birkenfelde un no 8. klases Māra Kļaviņa un Ralfs Bite.Tuvojoties Ziemassvētku laikam, klašu kolektīvos skolēni domāja ne tikai par savu prieka sajūtu, bet plānoja paveikt ko labu, lai iepriecinātu arī citus cilvēkus. Jau no 8. decembra tika īstenoti daudzi labie darbi.

1.a un 1.c klases audzēkņu iecere bija sniegotajā laikā palīdzēt meža dzīvniekiem. Skolēniem palīdzēja Madlienas nodaļas vecākais mežzinis Māris Balodis. Viņš pastāstīja par meža zvēru dzīvi ziemā un par to, kā mednieku kolektīvs rūpējas par dzīvnieku piebarošanu ziemas periodā. Viņš arī aizveda uz vienu no barotavām pirmklasnieku sagādātos augļus un dārzeņus.

2.a klases skolēni devās ciemos uz pansionātu „Madliena”. Bērni bija ieplānojuši lasīt vecajiem cilvēkiem pasakas no savas izvēlētās grāmatas. Darba bija daudz, jo pasakas klausījās gan tie pansionāta ļaudis, kas darbojās radošajās darbnīcās, gan tie, kuri atradās savās istabiņās. Daži skolēni palīdzēja pansionāta egles izrotāšanā.

3.a klases skolēni sagatavoja 46 Ziemassvētku apsveikumus, kurus Nauris kopā ar klases audzinātāju dāvināja baznīcas Ziemassvētku vakara dievkalpojuma apmeklētājiem. Sadalījušies grupās, skolēni apciemoja arī četrus pensionētos skolotājus, iepriecinot viņus ar Ziemassvētku sveicienu, dziesmām un dzejoļiem.

4.a klase gatavoja īpašus dāvanu trauciņus un piepildīja tos ar piparkūkām. Skolēni devās ciemos uz Madlienas pirmskolas izglītības iestādi „Taurenītis” un ar savām dāvaniņām iepriecināja „Vizbulītes” grupas bērnus. Skolēni bija padomājuši arī par kopīgu darbošanos – gatavoja rūķus, laiku vadīja interesantās spēlēs un rotaļās.

5.a klases skolēni atbalstīja gada sirsnīgāko labdarības akciju „Eņģeļi pār Latviju” un ziedojumu kontā pārskaitīja 20 EUR lielu naudas summu. Ar pašu gatavotiem rotājumiem tika izdekorētas skolas ēdnīcas telpas. Skolas virtuvē skolēni cepa īpašās Ziemassvētku piparkūkas, kas bija gards prieks pašiem cepējiem, un piparkūkas dāvanā saņēma 10., 11. un 12. klases skolēni.

6.a klase apmeklēja atpūtas kompleksu „Forsteri”, jo suņi labprāt gaida aktīvus treniņus pirms sniega sezonas. 2 stundu garā pastaiga ātrākā vai lēnākā tempā sagādāja prieku un gandarījumu visiem. Protams, jauniegūtajiem draugiem tika cienasts – specializēta suņu barība, kuru bērni sagādāja pēc saviem ieskatiem.

7.a klases skolēni sagatavoja 65 Ziemassvētku apsveikumus, kurus nodeva pensionāru un invalīdu biedrības „Otrās mājas” vadītājai Lilijai Paegles kundzei, lai iepriecinātu līdzcilvēkus Ziemassvētkos.

8.a klases skolēni kopā ar 1.a un 1.c klases audzēkņiem skolas mājturības kabinetā cepa piparkūkas. Mazajiem pirmklasniekiem bija jāpilda astoto sagatavotie uzdevumi īpaši šai dienai veidotajā darba lapā. Pēc kopīgi padarītā darba ar siltajām piparkūkām tika cienāti skolotāji un skolas darbinieki.

10. klases skolēni apciemoja pansionātu „Madliena”, lai kopā ar vecajiem ļaudīm ceptu smaržīgās piparkūkas. Kamēr tās cepās, visi kopā lasīja Ziemassvētku ticējumus, kurus spēles veidā bija sagatavojuši desmitie. Ar siltajām piparkūkām mielojās visi – gan tie, kuri piedalījās cepšanā, gan tie, kuri atpūtās savās istabiņās.

11. klases skolēni savu labo darbu realizēja kopā ar aktīvo un idejām bagāto madlienieti Daci Iraids. Rūķu darbnīcā kafejnīcas „Bitīte” telpās tika sagatavoti jauki Ziemassvētku suvenīri un apsveikumu kartītes, kurus skolēni pēdējā mācību nedēļā dāvināja Madlienas pagasta iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem, lai viņus iepriecinātu svētkos.

12. klases skolēni palīdzēja radīt svētkus saviem mazajiem draugiem – pirmklasniekiem. Kā rūķi divpadsmitie ieradās ciemos pie 1.a un 1.c klases skolēniem viņu klases vakaros. Mazajiem draugiem prieku radīja gan sarūpētā saldā dāvana, gan lielo draugu vadītās spēles un rotaļas. Tas bija jauks piedzīvojums gan pirmklasniekiem, gan divpadsmitajiem.


No 29. septembra līdz 2. oktobrim skolā norisinājās 10. klases iesvētības un tās organizēja 11. klases skolēni. Trīs tematiskajās dienās jaunie vidusskolēni iejutās dažādu subkultūru un interešu grupu lomās, parādīja savu atraktivitāti, saliedētību un sportisko garu. Pēc izturētajiem pārbaudījumiem ceturtdien sekoja iesvētību noslēgums ar zvēresta nodošanu un sertifikātu saņemšanu- desmitie kļuva par pilntiesīgiem vidusskolēniem.


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem