kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

11. - 24.11.
Skola piedalās konkursā „Bebrs”.

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Madlienas vidusskola īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Latvija ir valsts, kurā mežs tiek godāts, tajā strādājam un atpūšamies, kā arī cenšamies to izzināt. 16. maijā Madlienas vidusskolā notika Meža diena, lai visi skolas skolēni kopīgi atpūstos un mācītos pasākumā „Mana karjera meža nozarē”.

Lielu atbalstu sniedza Valsts meža dienesta Ogres reģionālās virsmežniecības mežziņi, kas novadīja sešas dažādas „stacijas”, kurās iepazīstināja ar medniecību, ugunsdzēsēju nepieciešamību mežu ugunsgrēku gadījumā, kurā jāpiedalās arī mežziņiem, ornitoloģiju, mācot atpazīt putnu skaņas un putnus, meža dzīvniekus un to pēdas, pastāstīja, kā jāapsaimnieko mežs, un grūts uzdevums skolēniem bija koku atpazīšana.

Liels paldies SIA „Metsa Forest Latvia” un mežsaimniecības konsultantei Dacei Iraids, kas dāvināja garšīgas balvas par veiksmīgi izpildītu uzdevumu foto orientēšanās sacensībās mežā.

Burvīga meža stacija bija pie Danutas Kiopas, viņa mācīja saskatīt koka daudzpusīgo raksturu, cik daudz materiālu tiek iegūts no koka – no skabargas pirkstā, no kurināmā līdz sijām, brusām un mājai. Neaizmirstami garšīgu staciju vadīja K. Kristjansone, kas iepazīstināja skolēnus ar dažādiem kukaiņiem, kas dzīvo mežā, bet galvenokārt pastāstīja par bitēm, kas vāc medu pat no meža viršiem. Fantastiskas fotogrāfijas uzbūra Guna Brīvule, kur klases kolektīvi varēja sajusties kā meža darbinieki, izmantojot dažādu meža aprīkojumu. Palīdzīgu roku sniedza skolotājas Rita Pučekaite un Vija Ingrīda Jēkabsone, viņas Meža dienas dalībniekiem mudināja skriet pa ciņiem, lai nenoslīktu purva akačos, un atcerēties tautasdziesmas par ozoliem un mežu.

Daba mūs bija apveltījusi ar skaistu, siltu un saulainu dienu, lai baudītu meža burvību.


Mūsu skola, tāpat kā daudzas skolas Latvijā, ir veiksmīgi īstenojusi Latvijas simtgades akcijas „Latvijas skolas soma” piedāvājumu 2. semestrī, kad kultūras aktivitāšu īstenošanai saņēmām no Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu 1426,00 eiro apmērā. Tie tika izmantoti dažādu pasākumu biļešu iegādei un transporta pakalpojuma izmaksām, lai īstenotu akcijas mērķi – nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem iespēju klātienē izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot skolēnos piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Akcijas ietvaros 2. semestrī mūsu skolā viesojās jaunie Nacionālā teātra aktieri ar lekciju „Kas ir teātris”, 5. un 6. klase devās uz Rīgu – teātra izrādi „Planēta 85” Dailes teātrī, 8. un 9. klase apmeklēja teātra izrādi „Pavasaris” Valmieras teātrī, 1. klase devās ekskursijā uz Skrīveru pārtikas kombinātu, Krapes filiāles skolēni apmeklēja Botānisko dārzu Rīgā un ZINOO centru Cēsīs. Sakām paldies akcijas organizatoriem par doto iespēju un pacietīgi gaidīsim akcijas turpinājumu 2019./2020. mācību gada 1. semestrī.


Lielā Talka šogad notika 27. aprīlī, taču Madlienas vidusskolas skolēni čakli talkoja jau pirms tam – katra klase noteiktā dienā, kad kurai ērtāk un jaukāki laikapstākļi.

Tā kā jau sākusies tūrisma sezona, 1. un 3. klases skolēni sakopa Madlienas baznīcas apkārtni. Šī celtne ir kultūrvēsturisks objekts, kas ir iekļauts dažādos tūrisma ceļvežos. Liels paldies skolotājai Evijai Korovackai, kura bija labs palīgs un paraugs skolēniem. Prieks par bērnu čaklo strādāšanu.

2. klases skolēni līdzināja kurmju rakumus skolas apkārtnē. Ja ieraudzīja kādu papīru vai plastmasas izstrādājumu, nepagāja tam garām, bet pacēla un iemeta atkritumu konteinerā. Bērni darbu veica ar lielu prieku un sajūsmu.

4. klasei jau par tradīciju ir kļuvis katru gadu sakopt ceļu malas, kas ved uz skolu. Šogad Lielās Talkas moto bija „Ne tikai vākt, bet arī šķirot!”, ko skolēni veiksmīgi īstenoja.

5. klases skolēni čakli strādāja pie skolas apkārtnes sakopšanas – grāba lapas, lasīja zarus un sadzīves atkritumus piekalnē pie atklātā peldbaseina. Bija priecīgi par paveikto un labprāt teritorijas sakārtošanai veltītu vairāk laika.

6. klase sakopa piekalnīti starp skolu un baseinu. Arī 7. klase čakli darbojās pie piekalnītes sakopšanas. Kā jau katrā talkā – vieni lapas grāba, bet otri tās ar maisiem nesa prom. Lai darbs ritētu ātrāk, meitenes sacentās ar puišiem, kuri vairāk aiznesīs maisus ar īpašā veidā „pieblietētām” lapām. Protams, uzvarēja draudzība.

Arī 8. klase savu roku pielika, lai ap skolu viss būtu tīrs un sakopts. Darbs veicās ļoti labi un ātri, jo visiem bija priecīgs noskaņojums un nepieciešamie darbarīki – grābekļi un maisi. Skolēni rosīgi darbojās un nemaz nebaidījās, ka rokas netīras un apģērbs sasmērējies. Norādītajā teritorijā aiz estrādes ātri tika sagrābtas visas lapas un maisos aiznestas uz kaudzi.

9. klase talkoja aiz kalniņa pie estrādes. Bija jauks laiks, darbs ātri paveikts, un nekādu problēmu. Līdzās darbojās arī 10. klase, lai skolas apkārtne un parka teritorija būtu glīta un kārtīga.

11. klase devās uz Vēreni, lai sakoptu kapsētu. Talkošana Vērenē jau ir kļuvusi par tradīciju no 7. klases, kad par audzinātāju šai klasei kļuva Ilze Smilškalne. Patriotisku jūtu vadīta, skolotāja vēlas, lai tuvākā apkārtne ir tīra un sakopta. Ļoti daudz kapu kopiņu paliek nekoptas, jo nav vairs tuvinieku, kas to dara, tādēļ ir prieks, ka skolēni darbu veica ar lielu atbildību un rūpību.

12. klases audzēkņi kopā ar skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem devās talkot atpūtas kompleksā „Forsteri”. Tur viņus sagaidīja smaidīgā Linda Iraids, kura ierādīja darbus un bija pārsteigta par kuplo talkotāju pulku. Visi kopīgi grāba pērnā gada lapas, nolīdzināja daudzos kurmju rakumus, savāca nokritušos zarus un čiekurus. Pēc labi padarīta darba jaunieši atpūtās, izbaudīja burvīgos laikapstākļus, kuri īpaši lutināja, kā arī piknikoja, ēdot desiņas un citus labumus. Paldies Lindai par uzņemšanu, iespēju talkot un relaksēties atpūtas kompleksā „Forsteri”.

Paldies skolēniem par paveikto skolas apkārtnes un arī citu ievērojamu vietu sakopšanā. Paldies klašu audzinātājiem par atbalstu, uzmundrinājumu un darba mīlestības audzināšanu. Tikai kopā varam padarīt mūsu Latviju skaistu un tīru!

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte


Visa gada garumā 4. klase realizēja CSDD piedāvāto VELO projektu. Nu tas ir veiksmīgi noslēdzies un skolēni, cītīgi apgūstot ceļu satiksmes noteikumus, ieguvuši tik ļoti gaidītās velosipēda vadītāja apliecības.


25. aprīlī Madlienas vidusskolas 12. klases skolēni devās uz PII „Taurenītis”, kur „Saulespuķes” grupiņas bērni viņus gaidīja uz spēļu turnīriem. Jaunieši tika uzņemti ļoti silti un ar smaidu sejā. No sākuma notika iepazīšanās, nosaucot savus vārdus, bet 12. klases skolēni un audzinātājas vēl izmantoja īpašības vārdu, kurš atbilda vārda pirmajam burtam. Tad visi devās spēlēt dažādas galda spēles: dambreti, cirku, riču raču, domino un citas spēles. Aizritēja daudzas spraigas partijas, un 12. klases skolēniem bija laiks doties uz stundām. Bērni pat negribēja lielos laist prom, jo acis mirdzēja aiz prieka, ka skolēni ar viņiem kaut ko uzspēlē.

Jāatzīst, ka mazie bija veiksmīgāki un galda spēlēs guva vairāk uzvaru, tomēr beigās paši atzina, ka uzvarēja draudzība. „Saulespuķes” grupiņas bērni bija sagatavojuši īpašu sveicienu, kas paliks par piemiņu no spēļu turnīra. Arī 12. klases skolēni nepalika parādā un katram dāvināja pa mazai mantiņai, kura atgādinās par jauko pasākumu, kā arī palīdzēs iejusties skolā, sākot mācīties 1. klasē.

12. klase


2019. gada 25. aprīlī 5. klase devās braucienā uz Rīgu, uz Swedbank centrālo ēku, lai darbotos “Finanšu laboratorijā.” Tā ir spēle ar izlaušanās istabas (escape room) elementiem, kuras ietvaros skolēni tiek aicināti doties finanšu misijā. Skolēniem jāatbild uz dažādiem ar finanšu pratību saistītiem jautājumiem, jāzina par budžeta plānošanu, atbildīgu aizņemšanos, personības attīstību, drošību e – vidē un XXI gadsimta prasmēm. Atbildes ved uz koda atklāšanu, kas atslēdz seifu.

Uzdevumi bija interesanti un aizraujoši. Uzdevumi pildāmi komandās, kā rezultātā, Finanšu laboratorijas apmeklējums attīsta skolēnu prasmes sadarboties un strādāt komandā, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Principā matemātika un dzīves skola.

Atverot seifus, katra komanda saņēma nelielas balviņas, kā arī diplomu par veiksmīgu dalību Swedbank finanšu pratības programmā „Finanšu laboratorija.”

Izmantojiet iespēju, aizbrauciet! „Finanšu laboratorijā” 4. – 12. klašu skolēni ar radošu uzdevumu palīdzību var nostiprināt skolā iegūtās teorētiskās zināšanas par finansēm un to pārvaldību gan ekonomikas norisēs, gan cilvēku privātajā dzīvē.

5. klases audzinātāja: Ligita Ridūze


4. klases skolēni 10. aprīlī atkal viesojās pansionātā. Šoreiz bijām iecerējuši izklaidēt pansionāta iedzīvotājus ar īstu galda spēļu turnīru. Tika spēlēts domino, dažāda veida cirks, riču-raču, novuss, dambrete, liktas puzles. Lai prieks būtu arī tiem, kuri nevarēja atnākt uz zāli, devāmies pie viņiem ar pasaku grāmatām. Lielākais gandarījums, ko deva šī diena, bija neviltots prieks veco cilvēku sejās un sirdīs.


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem