Katru gadu pasaulē 21. februārī atzīmē Dzimtās valodas dienu. Mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī veicināt valodas pareizu lietojumu. 1. un 3. klases skolēni sanāca kopā, lai atzīmētu šo dienu. Viņi uzzināja interesantus faktus par valodu un veica dažādus radošus uzdevumus. Uzdevums “Zilbes ir – saliec vārdus!” pilnveidoja skolēnu vārddarināšanas prasmes. Katrai grupai bija iedotas 20 zilbes, kuras izmantojot skolēniem bija jāsaliek visi iespējamie vārdi.

Uzdevuma “Vārdu atšifrēšana” veiksmīgu izpildi nodrošināja alfabēta zināšanas.

Pēdējais uzdevums “Ilustrē skaitāmpantu” veicināja bērna iztēli un radošumu.

Visi dalībnieki par čaklu darbu saņēma “Valodnieka” diplomu.


19. februārī Madlienas vidusskolā projekta nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ražots Latvijā” ar meistarklasi „Stikla brīnumi.”

Pie Madlienas vidusskolas skolēniem bija ieradušies stikla pūtēji no Ventspils. Stikla pūtējs – meistars Andrejs Virbulis publiku atraktīvi iepazīstināja ar stikla pūtēja profesijas amata noslēpumiem. Jautājumiem un atbildēm mijoties, tika uzzināta interesanta informācija par stikla apstrādi un stikla pūtēja profesiju, pareizo atbilžu autoriem tika balviņas. Dažiem drosmīgajiem tika dota iespēja izmēģināt savus spēkus stikla burbuļu pūšanā. Drosminieki bija vairāki, kas izmēģināja šo seno profesiju.
Uzzinājām, ka Latvijā nemaz nav tādas stikla pūtēju skolas. Lai iegūtu atbilstošas zināšanas un prasmes, Andrejs Virbulis devies 3 gadus garās mācībās uz Krieviju, bet atzīst, ka stikla pūšana ir profesija, kura jāmācās visu mūžu. Galvenā īpašība šajā profesijā ir pacietība, un Latvijā ir tikai 3 vietas, kur nodarbojas ar stikla izstrādājumu radīšanu – Ventspilī, Jūrmalā un Līvanos. Meistars ļoti lepojas ar savu mācekli Artūru Rožinski, kas 3 gada laikā jau ir kļuvis par īstu stikla pūtēju. Par Artūra meistarību mēs varējām pārliecināties klātienē, jo 10 minūšu laikā visu acu priekšā tapa mākslas darbs – mīļš sunītis, kas tika uzdāvināts skolas karjeras konsultantei Ilzei.

Pasākuma noslēgumā bija iespēja apskatīties nelielu suvenīru izstādi un arī iegādāties stikla brīnumiņus.

Pedagogs karjeras konsultants Ilze Smilškalne


Katru gadu 14. februārī visā pasaulē svin Valentīndienu – mīlestības dienu. Arī Madlienas vidusskolā skolotāji un skolēni šo dienu padarīja īpašu ar klašu durvju dekoriem un Valentīndienas pastu, kurā jebkurš varēja iesūtīt vēstuli savai simpātijai vai labam draugam. Pavisam kopā bija iesūtītas 167 vēstules, kuras tika nogādātas adresātiem. Visčaklākie vēstuļu rakstītāji un saņēmēji bija 4. klase,  kuri saņēma 64 sirsnīgas un jaukas vēstules.

Paldies visiem pasākuma aktīviem dalībniekiem!

Skolēnu pašpārvalde


15. februāri skolas aktu zālē notika sirsnīgs un jauks sadraudzības deju koncerts „Riti raiti dejas kamolīti”. Koncertā piedalījās dejotāji no Garkalnes un Ikšķiles, deju soļus izdejoja arī skolas deju kolektīvi. Muzikālus priekšnesumus sniedza instrumentālās mūzikas pulciņa puiši un skanīgas dziesmas dziedāja Megija (2. klase) un Sanija (1. klase). Paldies ikvienam par dalību pasākumā!


Pirmās klases skolēni piedalījās interaktīvā nodarbībā par Eiropas Savienību. Bērni ar interesi klausījās un skatījās sagatavoto prezentāciju, atbildēja uz jautājumiem, kā arī iesaistījās radošajās aktivitātēs.

Paldies 11. klases skolniecēm Laurai Krupskajai un Tincei Mūrniecei par jauko, izzinošo pasākumu, skolotājai Ligitai Ridūzei  par programmas “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola” koordinēšanu.

Gaidīsim ciemos atkal!


15.janvārī skolā pie vidusskolēniem viesojās organizācija Dream Foundation. Tā ir dibināta 2008. gadā. Vairāku gadu laikā tā ir attīstījusies par veiksmīgu Eiropas līmeņa organizāciju, kas sniedz informāciju par studijām ārzemēs. Šobrīd organizācija darbojas 10 Eiropas valstīs. Šo gadu laikā palīdzējuši uzsākt studijas ārzemēs gandrīz 3000 cilvēkiem.

Pārstāvis no Dream Foundation sniedza informāciju par iespējām pieteikties vairāk kā 50 augstskolām Eiropā, kas piedāvā aptuveni 7000 pilna laika studiju programmas angļu valodā. Tādejādi var atrast daudzas interesantas mācību programmas, studiju vietas un augstskolas, kas piedāvā dažādas mācību metodes. Organizācija cenšas šo izvēli padarīt arvien plašāku. Visas sadarbības augstskolas iepriekš tiek rūpīgi izvērtētas, lai nodrošinātu augstu studiju kvalitāti.


Karjeras izglītības pasākumi Madlienas vidusskolā notiek karjeras projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ādažu čipsi
7. novembrī 5. klase devās ekskursijā karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietvaros, lai iepazītu ražošanas darba vidi un nepieciešamās profesijas uzņēmuma darbībā, apmeklējot uzņēmumu „Ādažu čipsi” pasākuma ietvaros “Ražots Latvijā.” Skolēni iepazina nepieciešamās profesijas ražotnē, darba apstākļus, pieprasītākās profesijas, saņēma atsauksmes, par darbu un darbavietu apstākļiem, vadības attieksmi no darbiniekiem par darbu konkrētajā uzņēmumā, uzzināja par uztura speciālista, pārtikas tehnologa, iesaiņotāja, krāvēja un citu speciālistu, kas nepieciešami ražotnē, lai pagatavotu čipsus, darba specifiku un viņa darba uzdevumus. Saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par darba vidi un tās specifiku.

Ķeipenes piparkūkas
11.decembrī 1.klases bērniem bija iespēja gardi paceļot piparkūku pasaulē. Uzņēmumā no dabīgām sulām un izejvielām taisa melleņu, upeņu, smiltsērkšķu, spinātu glazūras, kuras klāj uz pašu ceptām (roku darbs) piparkūkām. Uzņēmuma “Ķeipenieši” vadītāja Ilze pastāstīja, kādu izglītību ir ieguvusi un kādi profesiju pārstāvji ir nepieciešami, lai ceptu un glazētu piparkūkas. Kā arī dalījās pieredzē kā nodibināja savu uzņēmumu, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas, lai veiksmīgi konkurētu tirgū. Skolēni paši varēja izmēģināt izcept savu piparkūku un to glazēt, praktiski saprast, cik darbs ir grūts. Lai viss izskatītos skaisti, ir nepieciešamas zināšanas un iemaņas.

Pasākums „Mans Es””
Pasākums notika SAM projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 13.decembrī Madlienas vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums pašnovērtējuma veikšana „Mans „Es””

Pasākuma mērķis bija padziļināt izpratni par pašvērtējuma nozīmi karjeras vadības prasmju veidošanā saistībā ar pieprasījumu darba tirgū. Lekciju, diskusijas apmeklēja 9.-12.klases
Ļoti atraktīvā veidā karjeras konsultants Mārtiņš Geida stāstīja par vērtībām un darba tirgu, pieprasījumu un piedāvājumu. Lika saprast, ka katra mācību stunda veido karjeras vadības prasmes. Atsauksmes no skolēniem bija ļoti pozitīvas un labprāt apmeklēs līdzīgus pasākumus.

Sagatavoja: Pedagogs karjeras konsultants Ilze Smilškalne


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs