kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

27.05.
„Atvadas no sākumskolas” 4. klases skolēniem (plkst. 17:00).

28.05.
Izliekam semestra un gada vērtējumus 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem.

30.05.
Pedagoģiskās padomes sēde (plkst. 13:00).

31.05.
Skolas Karoga svētki.

jūnijs: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem

9. aprīlī pirmklasnieki projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros devās mācību ekskursijā uz Skrīveru pārtikas kombinātu. Ciemošanās laikā skolēni uzzināja uzņēmuma vēsturi, apskatīja konfekšu “Gotiņa” papīrīšu kolekcijas un sendienu darbarīkus, kā arī iepazinās ar ražošanas procesu. Ekskursijas vadītāja apmācīja viesus ietīt un sasaiņot konfektes līdzņemšanai.

Mazos viesus cienāja ar gardajām konfektēm un lauku dzērienu, kas arī radīts turpat ražotnē.


Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 1.novembrī 2.-4. klašu skolēni devās uz Latvijas Dabas muzeju, lai iepazītos ar tā ekspozīciju. Skolēniem tika piedāvātas lekcijnodarbības, kurās varēja iegūt daudz jaunu zināšanu par Latvijas un pasaules dabu, tās attīstības vēsturi, dzīvniekiem, augiem. Vislielāko interesi bērnos, protams, raisīja muzeja interaktīvie objekti.

Pastaigā pa Rīgu bērni apmeklēja Brīvības pieminekli, kā arī Latvijas Nacionālo operu.


21. septembrī Madlienas vidusskolā viesojās jaunie arhitekti no Latvijas Arhitektu savienības, lai projekta „Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” ietvaros vadītu nodarbību vidusskolēniem „Istaba parkā”. Sākumā jaunieši tika iepazīstināti ar pilsētas raksturu – darbīga un skaļa vai lēna un klusa, svaiga vai smacīga, harmoniska vai haotiska u.c. Tad skolēni tika sadalīti grupās, un to uzdevums bija iejusties arhitekta lomā un uzmodelēt mājokli izlozētai ģimenei, ņemot vērā katra ģimenes locekļa raksturu, intereses, vajadzības, savstarpējās attiecības. Katra grupa brīnišķīgi prezentēja savu pirmo izpildīto uzdevumu. Taču tad sekoja nākamais – pielāgot iedotos īpašības vārdus atbilstošām sava izveidotā mājokļa zonām un, meklējot līdzības vai atšķirības, analizējot kopsakarības, pārnest mājokļa modeli uz pilsētvidi. Tā, piemēram, mājas dārzs kļuva par pilētas parku, dzīvojamā māja – par jauniešu centru, pagrabs – par cietumu utt. Ideju netrūka, arī smieklu un jautrības ne!

Ko par nodarbību domā jaunieši?

Tince Mūrniece: „Mums bija radoša iespēja gūt ieskatu arhitektūras jomā. Mēs tikām sadalīti grupās, un četru pieredzējušu un zinošu arhitektu vadībā plānojām dzīvesvietas mūsu izlozētajām ģimenēm. Katrā ģimenē bija vecāki, vecvecāki, pat vairāki bērni un mājdzīvnieki. Katrs ar savām interesēm, vajadzībām un vēlmēm. Mums bija jāmācās izdabāt visiem, izveidojot zonējumu mājām, kurā visi spētu sadzīvot un būtu apmierināti. Protams, tai bija jāizskatās labi un jāatrodas pareizi novietotai pret debespusēm.

Pēc šāda veida nodarbības ir radies pavisam cits priekšstats par arhitektūru un cilvēkiem, kas tajā darbojas. Nodarbība bija vien pāris stundu gara, taču informācijas bagāta un spēja sniegt daudz pieredzes un jaunu zināšanu. Mazā laika posmā mums bija jāiemācās domāt, pielāgoties un plānot, kā arī aptvert un izprast dažus arhitektūras jēdzienus. Noslēgumā arhitekti stāstīja par savu pieredzi un atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Manuprāt, šī bija lieliska iespēja dzirdēt pieredzes stāstus un saņemt atbildes uz jautājumiem, jo dzīvē vērtīgākās atbildes spēj sniegt tie, kuri paši ar to ir nodarbojušies.”

Annija Augšpule: „Tikšanās ar jaunajiem arhitektiem bija interesanta un man vēl nebijusi pieredze. Jau no paša sākuma sapratu, ka būs interesanti un saistoši. Man vienmēr ir licies, ka es nekad neko nespētu uzprojektēt pat sev pašai, kur nu vēl svešiniekiem ar noteiktām prasībām. Bija ļoti interesanti un arī nedaudz sarežģīti vienoties ar komandas biedriem par stāvu daudzumu, istabu izkārtojumu un telpu sadalījumu, jo katram bija savs viedoklis, tomēr rezultāts bija apmierinošs.”

Linda Streile: „Šī nodarbība bija ļoti veiksmīga, un katrs no mums varēja uzzināt kaut ko jaunu. Man nodarbība palīdzēja attīstīt sadarbības prasmes, uzlabot savstarpējo komunikāciju, kā arī attīstīja spēju argumentēt savu viedokli. Paldies par šo tikšanos! Noteikti vēl vajadzētu šādas nodarbības.”

Ance Ikauniece: „Man vienmēr ļoti paticis iepazīt dažādas profesijas, pat tad, ja neplānoju nākotnē to izvēlēties. Vienmēr ir licies, ka arhitekti tikai sēž pie galda un skicē. Nebiju iedomājusies, ka, projektējot mājokli, jāņem vērā pat tādas lietas kā regulārs ciemiņu skaits, mājinieku intereses utt. Protams, ļoti daudz kas atkarīgs no klienta materiālā stāvokļa, taču izrādās, ka arhitekti var ļaut vaļu savai iztēlei un „kāpt laukā no rāmjiem”. Tas mani ļoti ieinteresēja. Bija patīkami iepazīt šo profesiju, radoši darboties kopā ar arhitektiem. Ļoti labprāt ko tādu vēl atkārtotu.”


12. janvārī Madlienas vidusskolā viesojās karjeras konsultante Jolanta Priede, kas ar savām prasmēm, spējām un aizrautību lekcijās spēja ieinteresēt katru skolēnu domās par karjeras izvēli. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

4. klases iesaistījās nodarbībā, kurā, izmantojot multfilmu tēlus, tiek veidota bērnu izpratne, kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm. Katrs bērns tika iesaistīts interaktīvā nodarbībā, apzinoties, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomā.

Jauniešiem, 9. un 12. klašu skolēniem, tika novadīta lekcija „Kā izvēlēties savu sirds profesiju”. Tie bija padomi, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas, praktiski uzdevumi, kas veicina pašizpēti un mērķtiecīgu lēmumu pieņemšanu. Saruna – diskusija par izglītības iespējām Latvijā, kā arī izglītību ārzemēs. 10.–11. klašu skolēniem stāstīja, kādas ir pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū, kādas profesijas eksistēja pirms 10 gadiem un kādas būs nepieciešamas pēc 5 gadiem.

Paldies visiem, kas iedziļinājās karjeras izpratnes jautājumos, un sirsnīgs paldies lektorei Jolantai Priedei.

Pedagogs karjeras konsultants Ilze Smilškalne

Skatīt turpinājumu »


28. septembrī 3. un 4. klašu audzēkņi piedalījās projektā “Viena diena drošībai”, ko organizēja AS “Sadales tīkls”. Pasākumā bērni atraktīvā un viegli saprotamā veidā tika iepazīstināti ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem.

Pasākuma laikā bērniem bija iespēja tuvumā aplūkot pasākumā pārstāvēto organizāciju operatīvo dienestu transportu – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnu, ugunsdzēsēju glābēju automašīnu, policijas automašīnu u.c., gan arī spēlēt dažādas izglītojošas drošības spēles, pildīt testus, skatīties izglītojošas filmas un piedalīties dažādās citās aktivitātēs. Pasākuma laikā skolēni apguva drošības nosacījumus sliežu ceļu tuvumā, guva priekšstatu par palīdzības izsaukšanu nelaimes gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanu, kamēr mediķi vēl ceļā uz negadījuma vietu, uzzināja vairāk par ugunsdrošību un pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās, apguva gāzes un elektrodrošības jautājumus, mācījās, kā atpazīt eiro banknotes un monētas, droši rīkoties ar naudu un to uzglabāt, uzklausīja Cūkmena padomus, kā saglabāt tīrus mežus, kā arī ieguva informāciju par drošību internetā.

Skatīt turpinājumu »


Piektdien, 30. septembrī Madlienas vidusskolā viesojās Jauniešu organizācijas „Ligzda” (Rūjiena) pārstāvji- vadītāja Daina Roze un studiju apmaiņas Erasmus Plus brīvprātīgie dalībnieki – Luka Priore (Itālija) un Yassin Charfi (Francija). Tā bija abpusēja informācijas apmaiņa par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu izglītošanās un arī mācību procesā. Nodarbības apmeklēt piedāvājām 8.-10. klašu skolēniem. Starpbrīžu laikā ar viesiem tikties un uzzināt ko jaunu izdevās arī citu klašu skolēniem.  Katrai klasei/grupai notika 40 minūšu aktivitāšu programma. Skolēni tika iepazīstināti īsumā, kas ir projekts „SMARTGENERATION”. Notika interaktīva spēle par telefonu un aplikāciju izmantošanu, darbs grupās un diskusija par jauniešu ieradumiem un izmantotajām aplikācijām telefonos skolas vajadzībām un ārpus skolas, ieteikumi kā izmantot telefonus mācību procesā un kāds ir skolēnu viedoklis. Noslēgumā jaunieši pie datora aizpildīja anketu par telefonu pielietojumu skolās un izmantotajām aplikācijām. Kad anketas tiks apkopotas, ar pētījuma rezultātiem tiks iepazīstināti arī pedagogi. Sarunu diskusija notika latviešu un arī angļu valodā. Skolēniem tika piedāvātas divas spēles par telefona aplikācijām. Viena ar jautājumiem par populārāko aplikāciju vēsturi un otra atmiņas spēle, kurā jāmeklē pāris. Šīs spēles vadīja jau minētie Eiropas brīvprātīgā darba jaunieši Jasins un Luka.  Skolēniem aplūkošanai bija izveidota Informatīvā siena – uzskates materiāls par dažādām aplikācijām un to izmantošanas iespējām. Par šo tikšanos Paldies vēlamies teikt Ogres Novada Izglītības nodaļas jauniešu darba organizatoram Rinaldam Rudzītim.

projekts_smartgeneration


Projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros tika īstenots projekts «Dāvana skolai, pagastam, sabiedrībai».

Projekta koordinatores, sporta skolotājas Ritas Pučekaites un darba grupas vadībā strādāja gandrīz četri desmiti 9.klases skolēnu un viņu vecāku. Šogad 9.klasi absolvēja 24 audzēkņi.

SONY DSC

Madlienas vidusskolā un pagastā ir senas vieglatlētikas tradīcijas un augsti sportiskie sasniegumi dažādās vecuma grupās. 2008.gadā tika uzsākta un 2009.gadā pabeigta Madlienas vidusskolas sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija, kuras laikā pilnībā nomainīts vieglatlētikas stadiona segums, uzstādīts žogs apkārt stadionam. Rekonstrukcijas laikā tika nozāģētas stadiona celtniecības pirmsākumos stādītās egles, kas kalpoja kā vēju aizturošs dzīvžogs. Koki krita tāpēc, ka to sakņu sistēma, gadiem ejot, bija izpletusies zem skrejceļa seguma un bojāja tā kvalitāti. Šobrīd valdošie vēji bieži apgrūtina labu rezultātu sasniegšanu skriešanas un mešanas disciplīnās. Skaisti renovēto stadionu ir iecienījuši dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji (jaunieši, pensionāri, vecāki ar maziem bērniem, ģimenes, pansionāta iemītnieki) kā sportošanas un aktīvās pastaigas vietu.

Konsultējoties ar dārzniekiem, mežziņiem un ainavu arhitektiem tika nolemts atjaunot vēju aizturošu dzīvžogu, iestādot rietumu tūjas «Brabant» 100metru garā joslā. Izveidotais dzīvžogs – vēju aizturoša buferzona, nodrošinās aizvēju stadionā un būtiski uzlabos vieglatlētikas nodarbību un sacensību kvalitāti, turklāt radīs estētiski sakoptu, vizuāli pievilcīgu publiski pieejamās sporta un aktīvās atpūtas objektu. Tas savukārt rosinās sportisko indevi, interesi un sapratni jauniešos par vides sakopšanas nepieciešamību.

SONY DSC

Projekta mērķa grupa ir visu paaudžu Madlienas pagasta iedzīvotāji, aktīvie sportisti, kā arī viesi, kas ierodas Madlienā uz dažāda mēroga sacensībām.

Darbu īstenošanas laikā veikta augsnes apsekošana; cenu aptauja, stādu iegāde un atvešana. Ar Madlienas pagasta pašvaldības atbalstu tika izrakta tranšeja. Sekoja 9. klases skolēnu un vecāku, kā arī citu ģimenes locekļu kopīga talka. Galvenais rezultāts – gandarījums par sarūpēto absolventu dāvanu savai skolai un pagastam. Paveiktais darbs būs paliekošs vairāku paaudžu garumā. Skatoties uz šo dzīvžogu, cilvēki vienmēr atcerēsies 2016.gada 9.klases absolventus, kuri pasniedza ilgtspējīgu dāvanu savai Madlienas vidusskolai un visam pagastam.

SONY DSC


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs