kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

13. - 19.10.
EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.

17.10.
Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.

17.10.
Izliekam I semestra starpvērtējumu.

18.10.
Rudens tirdziņš sākumskolā.

18.10.
Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.

18.10.
Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.

18.10.
Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi

Tu esi cilvēks – Tev ir jāsapņo,
Tu esi cilvēks – Tev ir jālido.
Īpaši tagad, kad tik daudz darba un maz laika…
Uz Ziemassvētkiem jāiet kājām – Pa skaistu, baltu ceļu,
Kurš ved uz gaismu –
Nebeidzamu gaismu.

Ar rudens lietus un vēja notrauktām lapām ar gurkstoša sniega baltumu mūsu mājās un sirdīs ienāk Ziemassvētku mierpilnais ritums. Skolas bērnos virmo neskaitāmu darāmo darbu virknējums, jo gada laikā aizsākto gribas noslēgt ar padarīta darba un gandarījuma sajūtu. Skolotāju prātos aizvien lielāku vietu ieņem atbildes meklējums daudzajiem jautājumiem – kā atrast vajadzīgo pieeju, kā pareizi aicināt un mudināt, kā pārliecināt par spējām un varēšanu? Ziemassvētku laiks ir gaišu domu un labu darbu laiks. Meklēsim sevī spēku un laiku labajam un cēlajam, un tad arī zem mūsu eglītes Ziemassvētku vecītis būs sarūpējis pārsteigumu sirdij, prātam un dvēselei. Savās domās kaut uz brīdi pabūsim kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem esošiem un bijušiem kolēģiem, draugiem un domubiedriem, varbūt iespēju robežās apciemosim viņus un dāvāsim atkalredzēšanās prieku.

Lai silti, sirsnīgi un mīļi Ziemassvētki un priekapilns un dāsns Jaunais gads!

2016.gada nogalē
Madlienas vidusskolas
direktors E.Viņķis

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem