kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

13. - 19.10.
EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.

17.10.
Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.

17.10.
Izliekam I semestra starpvērtējumu.

18.10.
Rudens tirdziņš sākumskolā.

18.10.
Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.

18.10.
Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.

18.10.
Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi

Tikko aizvadīta skolēnu Drošības nedēļa visā Latvijā. Arī Madlienas vidusskolā 27. septembrī tika organizēta ikgadējā apmācība par elektrodrošības ievērošanu kā skolā, tā arī ārpus tās. Lekcija notika visu vecumposmu (1.-5. un 6.-12. klases) skolēniem. AS “Sadales tīkls” Pierīgas ekspluatācijas daļas Ogres nodaļas meistars Artūrs Šmats jau vairākus gadus laipni atbalsta savu dzimto skolu- Madlienas vidusskolu un profesionāli vada šo tikšanos. Lekcijā bērni tiek iepazīstināti ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem elektrodrošības jautājumiem, kā arī par bīstamību un sekām, kas sagaidāmas elektrodrošības noteikumu un aizliegumu neievērošanas gadījumā. Tikšanās laikā bērniem bija unikāla iespēja pie skolas kaut nedaudz, bet aplūkot AS „Sadales tīkls” ekspluatācijas daļas operatīvā dienesta transportu, kā arī vērot darbinieku profesionālos paraugdemonstrējumus. Skola saka mīļu paldies par Drošības stundu, kā arī dāvinātajiem informatīvajiem materiāliem, kas palīdzēs attiecīgās mācību stundās nostiprināt šīsdienas lekcijā iegūtās zināšanas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem