kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

13. - 19.10.
EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.

17.10.
Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.

17.10.
Izliekam I semestra starpvērtējumu.

18.10.
Rudens tirdziņš sākumskolā.

18.10.
Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.

18.10.
Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.

18.10.
Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi

21. decembrī Ogres Mūzikas skolā tika aizsākta jauna tradīcija – tika godināti un pedagogu Zelta fondā uzņemti skolotāji, kuri izglītības darbam veltījuši 40 un vairāk gadu. No Madlienas vidusskolas kopā ar direktoru Edgaru Viņķi pasākumā piedalījās un tika godināti skolotāji Jevgēnijs Liepa, Silvija Tutāne un Rasma Vērpēja.

Svinīgo pasākumu atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, uzsverot, ka skolotājs ir tas, kurš mūs iedvesmo darbiem, daudzkārt atdodot skolēniem daļu no sevis. Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis pateicās skolotājiem par sniegtajām zināšanām un vēlēja izturību un dzīvesprieku arī turpmākajos darba gados. Ilggadējos skolotājus un viņu atbalstītājus muzikāli sveica Ogres Mūzikas skolas audzēkņi. Pēc pasākuma skolotājiem bija iespēja veikt ierakstu Zelta fonda atziņu grāmatā.

Mums, Madlienas vidusskolas darbiniekiem, prieks un gandarījums par kolēģiem, kuri skolēnu izglītošanai veltījuši savu darba mūžu. Lai spēks un enerģija arī turpmāk būt aktīviem un radošiem! Mēs lepojamies!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem