kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

06.01.-03.03. Valodu nedēļas akcija „No zīmuļa līdz sapņu mājai”.

17.-28.02. Dambretes un novusa turnīri 5.-12.kl. skolēniem.

21.02. Deju kolektīvu sadancis (plkst.13:00 skolas Aktu zālē).

28.02. Žetonu vakars 12.klasei (plkst. 17:00 skolas Aktu zālē).

MARTS: ⇅

APRĪLIS: ⇅

MAIJS: ⇅

JŪNIJS: ⇅

visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem

Par godu Eiropas valodu dienai, 25. septembrī Madlienas vidusskolas 10.-12. klases skolēni piedalījās viktorīnā – “How much do you know about English and European Union?”. No katras vidusskolas klases viktorīnā piedalījās 5 skolēni, tomēr komandas bija jauktas – katrā komandā 3 skolēni, pa vienam no katras klases. Komandu galvenie uzdevumi bija izdomāt savu nosaukumu un atbildēt uz 25 viktorīnas jautājumiem angļu valodā.

Visām komandām veicās ļoti labi, tomēr diplomu par 1. vietu ieguva komanda “Burkāni”, kuru pārstāvēja Annija Augšpule, Verners Cilēvičs un Oskars Veļigurskis.

Paldies visiem skolēniem par dalību!

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem