kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

13. - 19.10.
EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.

17.10.
Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.

17.10.
Izliekam I semestra starpvērtējumu.

18.10.
Rudens tirdziņš sākumskolā.

18.10.
Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.

18.10.
Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.

18.10.
Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi

…šis būs lidojums ar gaisa balonu.

„Tā būs jauka izklaide absolventiem, ģimenēm, skolotājiem, draugiem, radiem – iespaidīgs ceļojums, kas ļaus izjust īpašas, nebijušas sajūtas. Tas ir neaprakstāms skaistums, kas radīs neaizmirstamus mirkļus starp debesīm un zemi.” Ar šādiem vārdiem tika iedrošināti doties „Lielajā dzīvē” Madlienas vidusskolas 9. klases absolventi, kuri 10. jūnijā saņēma apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu.

Izskanot pateicības vārdiem skolai, skolotājiem un vecākiem, jauniešos bija jaušama sapratne par izglītības turpināšanu un nozīmi turpmākajā dzīvē. Skolas direktors Edgars Viņķis vēlēja sapņot un piepildīt pašus drosmīgākos sapņus, pat tos, kuri šobrīd liekas nereāli. Pateicības ziedi gūlās klases audzinātājas Ilzes Smilškalnes rokās kā uzticības apliecinājums veikt klases audzinātājas atbildīgo darbu arī 10. klasē.

Šajā dienā 9. klašu absolventu izlaidums notika arī Krapes filiālē. Skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra, ka izglītots jaunietis ir ne tikai vērtība savai ģimenei, bet arī vērtība savam pagastam un valstij. Uzrunā jaunieši tika aicināti neapstāties pie sasniegtā un turpināt izglītību, un tajā milzīga nozīme būs ģimenes spējai atbalstīt un motivēt. Klases audzinātāja Maija Auziņa citēja absolventu rakstīto dažādās dzīves situācijās un saņēma vecāku un skolēnu pateicību par kopīgo pamatskolā pavadīto laiku.

Lai jauniešiem veicas viņu turpmākajā izglītības ceļā!

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem