kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi

Madlienas vidusskolā š.g. 24. martā, sagaidot Lieldienu svētkus, notika pavasarīgi jautrs koncerts, kuru vadīja atraktīvas Madlienas vidusskolas skolnieces Ieva Rābe (4.a klase), Alise Trence (5.a klase) un Mariko Vītoliņa (6.a klase), iejūtoties teatrālos Lieldienu tēlos. Koncertu ar dziesmu „Pie Dieviņa gari galdi” ieskandēja Madlienas vidusskolas skolnieces Estere Ozoliņa un Evija Korovacka (10.klase), par Lieldienu svētku atzīmēšanas tradīcijām koncerta dalībniekiem pastāstīja skolotāja Zinta Saulīte. Ar pavasarīgām dziesmām koncertā piedalījās 5- 6.klašu vokālais ansamblis (vadītāja Līga Dziedātāja, koncertmeistare Sarmīte Paegle), bet jautru un priecīgu noskaņojumu visiem sagādāja dejotāji- kolektīvs „Lienīte”- 1.-2., 3.-4. un 7.-9. klašu grupas. (vadītāja Vineta Tumane, koncertmeistares Sarmīte Paegle un Ināra Strelkova). Pateicībā visi koncerta dalībnieki saņēma saldu, Lieldienu svētkiem piemērotu, kārumiņu. Skola saka mīļu paldies viesiem skatītājiem un atbalstītājiem!

IMGP0054

IMGP0065

IMGP0067

IMGP0069

IMGP0073

IMGP0074

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem