kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

06.01.-03.03. Valodu nedēļas akcija „No zīmuļa līdz sapņu mājai”.

28.01. Skatuves runas konkurss svešvalodās 4.-12.klašu skolēniem.

29.01. „Multfilmu pasaulē”, pasākums 1.-4.klašu skolēniem.

30.01. „Gribu būt mobils”, konkurss 6.klases skolēniem.

30.01. Deju kolektīva „Lienīte” sadraudzības pasākums Jaunjelgavā.

31.01. Video konkursa „Klases talants” video materiālu iesniegšana.

03.-07.02. Brīvlaiks 1.klases skolēniem.

FEBRUĀRIS: ⇅

MARTS: ⇅

APRĪLIS: ⇅

MAIJS: ⇅

JŪNIJS: ⇅

visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem

Madlienas vidusskolas devītie un viņu vecāki sarūpē sportiski zaļu dāvanu

Madlienas vidusskolas devītie un viņu vecāki sarūpē sportiski zaļu dāvanu.

Madlienā Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros tika īstenots projekts «Dāvana skolai, pagastam, sabiedrībai».

Projekta koordinatores, sporta skolotājas Ritas Pučekaites un darba grupas (Ralfs Bite, Eduards Praličs, Rainers Kriškāns, Alise Dātava, Māra Kļaviņa) vadībā strādāja gandrīz četri desmiti 9.klases skolēnu un viņu vecāku. Šogad 9.klasi absolvēja 24 audzēkņi, kurus var raksturot kā aktīvus, sportiskus un darboties gribošus jauniešus. Viņi daudzu gadu garumā praktizēja dažādas sporta spēles un veidus – volejbolu, basketbolu, futbolu, florbolu, peintbolu, sporta dejas, bet īpaši sasniegumi valsts mērogā bijuši vieglatlētikā. Vairāki šīs klases pārstāvji piedalījušies projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» projektu veidošanā un īstenošanā dzīvē. Arī jaunākā projekta autore Rita Pučekaite līdz šim realizējusi sešus projektus, trīs no tiem «Veidojam vidi ap mums» ietvaros.

Madlienas vidusskolā un pagastā ir senas vieglatlētikas tradīcijas un augsti sportiskie sasniegumi dažādās vecuma grupās. 2008.gadā tika uzsākta un 2009.gadā pabeigta Madlienas vidusskolas sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija, kuras laikā pilnībā nomainīts vieglatlētikas stadiona segums, uzstādīts žogs apkārt stadionam. Rekonstrukcijas laikā tika nozāģētas stadiona celtniecības pirmsākumos stādītās egles, kas kalpoja kā vēju aizturošs dzīvžogs. Koki krita tāpēc, ka to sakņu sistēma, gadiem ejot, bija izpletusies zem skrejceļa seguma un bojāja tā kvalitāti. Šobrīd valdošie vēji bieži apgrūtina labu rezultātu sasniegšanu skriešanas un mešanas disciplīnās. Skaisti renovēto stadionu ir iecienījuši dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji (jaunieši, pensionāri, vecāki ar maziem bērniem, ģimenes, pansionāta iemītnieki) kā sportošanas un aktīvās pastaigas vietu.

Konsultējoties ar dārzniekiem, mežziņiem un ainavu arhitektiem tika nolemts atjaunot vēju aizturošu dzīvžogu, iestādot rietumu tūjas «Brabant» 100metru garā joslā. Izveidotais dzīvžogs – vēju aizturoša buferzona, nodrošinās aizvēju stadionā un būtiski uzlabos vieglatlētikas nodarbību un sacensību kvalitāti, turklāt radīs estētiski sakoptu, vizuāli pievilcīgu publiski pieejamās sporta un aktīvās atpūtas objektu. Tas savukārt rosinās sportisko indevi, interesi un sapratni jauniešos par vides sakopšanas nepieciešamību.

Projekta mērķa grupa ir visu paaudžu Madlienas pagasta iedzīvotāji, aktīvie sportisti, kā arī viesi, kas ierodas Madlienā uz dažāda mēroga sacensībām.

Darbu īstenošanas laikā veikta augsnes apsekošana (vecāku vidū ir kompetenti mežziņi un tēvi, kuri darbojas mežsaimniecības nozarē); cenu aptauja, stādu iegāde un atvešana. Ar Madlienas pagasta pašvaldības atbalstu tika izrakta tranšeja. Sekoja 9.klases skolēnu (klases audzinātāja, vēstures skolotāja, skolas muzeja vadītāja Anita Jākobsone) un vecāku, kā arī citu ģimenes locekļu kopīga talka. Galvenais rezultāts – gandarījums par sarūpēto absolventu dāvanu savai skolai un pagastam. Paveiktais darbs būs paliekošs vairāku paaudžu garumā. Skatoties uz šo dzīvžogu, cilvēki vienmēr atcerēsies 2016.gada 9.klases absolventus, kuri pasniedza ilgtspējīgu dāvanu savai Madlienas vidusskolai un visam pagastam.

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem