kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

13. - 19.10.
EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.

17.10.
Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.

17.10.
Izliekam I semestra starpvērtējumu.

18.10.
Rudens tirdziņš sākumskolā.

18.10.
Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.

18.10.
Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.

18.10.
Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi

7. decembrī A.Pumpura muzejā Lielvārdē mūsu skolas skolnieces Terēza Elza Rone, Nikola Markovska, Tija Kačanova, Agnese Lazdiņa un Marta Gulbe mūzikas skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā piedalījās Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkursā „Lakstīgala 2018” – I kārtā. Sacensībās piedalījās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu dziedātāji. Mūsu komanda izcīnīja I vietu jaunākajā grupā.

23. janvārī Ogres Kultūras centrā notika Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novadu izglītības iestāžu mazo vokālo kolektīvu ikgadējā skate. Daudziem par patīkamu pārsteigumu skati atklāja Madlienas vidusskolas un jaunrades centra „O divi” atbalstīta un jaunizveidota vokāli instrumentālā grupa, kuras sastāvā darbojas Māra Kļaviņa, Estere Ozoliņa, Evija Korovacka, Raimonds Batura, Edgars Mežajevs, Ance Ikauniece un Patriks Nikolajs Ozoliņš. Kolektīvs ieguva labu vērtējumu, no I pakāpes šķīra tikai 0,3 punkti. Skatē piedalījās arī sākumskolas meiteņu trio – Nikola Markovska, Tija Kačanova un Letīcija Elizabete Ekkerte, iegūstot II pakāpes novērtējumu, savukārt mūsu lieliskās solistes, kuras priecē daudzos koncertos, Māra Kļaviņa un Estere Ozoliņa tika novērtētas ļoti atzinīgi, abas iegūstot I pakāpes diplomus. Lielu un skaistu paldies pelnījuši visi dalībnieki un, protams, mūzikas skolotāja Iveta Mežajeva, kura ar brīnišķīgu dedzību strādā ar šiem skolēniem un gūst arvien labākus panākumus. Paldies sakām Madlienas Kultūras un jaunrades centra entuziastiem Viesturam Lazdiņam un Marekam Liepam par sadarbību, palīdzību un atsaucību.

Direktora vietn. audzināšanas darbā Maruta Viduce-Ševele

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem