skolēnu uzņemšana
kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

17.06.
Sākas vasaras atvaļinājums.
skolēniem
vecākiem
skolotājiem

Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējums vienmēr ir atšķirīgs: mainās gadalaiki, dzimst un aug mazuļi, mainās dzīvnieku kolekcija un ekspozīcijas. Katrs var atklāt ko jaunu.

Ekskursijas laikā skolēni iepazina zoodārza iemītniekus, pētīja to mājokļus. Līdz ar to padziļināja savas zināšanas par savvaļas dzīvniekiem un mājdzīvniekiem. Emocionāli iepazinās ar kukaiņu un abinieku daudzveidību Tropu mājā.

1. klase sevišķi lielu interesi izrādīja par žirafēm, čūskām, krokodiliem.

20. maija diena bija saulaina, silta un pozitīvām emocijām bagāta.

Profesionāļiem arvien raisās jaunas idejas, kas darāms, lai iedzīvotāju veselība būtu labāka, lai uz aptieku nāktu arvien zinošāki pacienti. Lūk, jauna ideja veselībpratības veicināšanai – datorspēle. Starp citiem vairāk nekā 400 jautājumiem vaicāts arī – kā sauc veselības aprūpes iestādi, kurā izgatavo, glabā un pārdod zāles, kā arī citas medicīnas preces.

«Veselībnieks» ir personālo un pārnēsājamo datoru interneta pārlūka platformas viktorīnas tipa izglītojoša datorspēle, kas desmit tematiskajās sadaļās ietver ārstu sagatavotus jautājumus. Spēle veidota kā palīgs vecākiem un skolotājiem bērnu veselībpratības veicināšanai. To spēlēt kopā ar bērniem aicināts arī ikviens farmaceits.

Saite uz spēli: menessaptieka.lv

„Būt par vecāku ir viena no skaistākajām dāvanām, ko cilvēks var piedzīvot. Atbildība, rūpes, pašuzupurēšanās, pašaizliedzība, pazemība, piedošana, pacietība un neizmērojama mīlestība ir izvēles, kas tiek vainagotas ar prieka asarām. Šķiet, ka vecāku lomas dāvanā Dievs ir ielicis neizsakāmi daudz vērtību un svētību, kuras ne tikai veido mazo bērniņu, bet primāri maina un veido pašus vecākus.” (M. Lamberte)

Tā gaiši un mīļi suminot skolēnu vecākus, Madlienas vidusskolā piektdien, 10. maija pēcpusdienā, notika Mātes dienas un Ģimenes dienas kopīgais pasākums „Jūs savā sirdī mīlestību nesat”. Paldies teicām ne tikai savām māmiņām, bet visai ģimenei, jo apzināmies, ka tā ir skaistākā dāvana, kura dota mums ikvienam, kurā varam rast brīnumainus mirkļus. Tā ir mīlestība, sapratne un palīdzēšana, tā ir izvēle un iespēja būt kopā gan gaišos mirkļos, gan arī tumšās dienās.

Sakām mīļu paldies skolotājām (Silvijai Tutānei, Mārai Atslēdziņai) un skolēniem (Mārai Kļaviņai, Edgaram Mežajevam) par pasākuma tapšanu un īstenošanu, koncerta vadītājiem – Jogitai Lazdiņai un Raimondam Baturam par runas izteiksmi un noskaņu, savukārt koncerta skanējumu un jaukumu, kā jau katru gadu, nodrošināja skolas mākslinieciskie interešu izglītības kolektīvi – sākumskolas koris, vidusskolas meiteņu ansamblis, divi sākumskolas ansambļi un 5. klases ansamblis skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā, deju kolektīvs „Lienīte” trīs grupu sastāvā un 8. klases dejotāji skolotājas Danas Balodes vadībā, kā arī instrumentālās mūzikas pulciņš skolotāja Anda Bičevska vadībā. Lai mums visiem ir vairāk gaišuma, mīļuma un siltuma visapkārt, lai bērni un vecāki ir pacietīgi, iecietīgi un priecē cits citu ik dienu, lai valda mīlestība un labestība ikvienā ģimenē!

9. maijā Madlienas vidusskolā svinīgā pasākumā tika sveikti starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un dažāda līmeņa sporta sacensību uzvarētāji. Skolas direktors Edgars Viņķis savā uzrunā skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem akcentēja audzēkņu izcilos mācību un sporta jomas sasniegumus, to nozīmi konkurētspējīgas sabiedrības veidošanā. Uzsverot 9. maiju kā īpašu dienu Latvijai Eiropas Savienības sastāvā, viņš aicināja jauniešus izmantot dotās iespējas savu nākotnes plānu īstenošanai.

Pasākuma gaitā direktors kā pirmos sveica un pasniedza skolas pateicības rakstus, Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes atzinības rakstus un diplomus mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem – Henrijam Augšpulam, Raimondam Baturam, Jogitai Lazdiņai, Annijai Augšpulei, Laurai Krupskajai, Lindai Smilškalnei, Alisei Trencei, Evelīnai Irbītei. Ar pateicības rakstu un suvenīriem ar skolas simboliku tika sveikti arī 5 veiksmīgākie šī gada sportisti – Iluta Rubene, Emīls Ernests Zvirbulis, Krists Reinards Zariņš, Elīna Vosveniece un Emīls Smilškalns. Pateicības vārdus izcilajiem skolēniem un viņu vecākiem veltīja arī Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, vēlot sasniegt vēl daudzus panākumus savā profesionālajā jomā, kuru dzīvē izvēlēsies. Atbilstoši saviem sasniegumiem skolēni no pagasta pārvaldes saņēma naudas balvas.

Tika sveikti arī novada un valsts konkursu uzvarētāji, kuri savas radošās spējas izcili parādījuši literārajos jaunrades darbos, tautas dziesmās un skatuves runās – Sandija Liepa, Aiga Rudzgaile, Heidija Rimša, Terēza Elza Rone, Anna Patrīcija Rone, Renārs Rainers Biezbārdis, Undīne Dzene, Tince Mūrniece, Elīna Vosveniece. Skolēnu augsto sasniegumu pamatā ir svarīgi, lai līdzās ir gudri un atsaucīgi skolotāji, kuri dalās ar savām profesionālajām zināšanām un pieredzi. Pateicības no skolas un pagasta pārvaldes saņēma pedagogi, kuri palīdzēja jauniešiem sagatavoties un piedalīties olimpiādēs, konkursos un sacensībās – Andris Džiguns, Vija Jēkabsone, Zinta Saulīte, Anita Jākobsone, Daiga Rosicka, Inta Oša, Daiga Zamarina, Iveta Mežajeva, Silvija Tutāne, Signe Kušnire, Dana Balode, Rita Pučekaite, Jevgēnijs Liepa un Vanda Kalniņa.

Paldies jaunajiem māksliniekiem solistiem, kuri ar muzikālo sveicienu priecēja pasākuma dalībniekus – Megijai Cinītei, Nikolai Markovskai, Robertam Baltacim, Patrikam Nikolajam Ozoliņam un viņu skolotājai Ivetai Mežajevai. Lai veiksme un izdošanās turpmākajos pārbaudījumos!

Madlienas vidusskolas 1.-12. klases sagatavotais video sveiciens Māmiņu un ģimeņu dienā.

Lai tie Jūs iedvesmo, rada prieku un gandarījumu! Priecīgus svētkus!

 

 

 

 

Kopš gada sākuma 9 – 11 gadus veci bērni var apgūt procesus mediju vidē ar Solvitas Denisas-Liepnieces grāmatas „CAPS un CIET jeb Vilks manipulators” palīdzību. Ņemot vērā lielo interesi un atsaucību no bērniem un pieaugušajiem, British Council pārstāvniecība Latvijā, Kultūras ministrija un Latvijas Kultūras akadēmija pēc grāmatas motīviem izveidoja video. Tajā 11 minūšu ilgumā izstāstīta aina no Vilka dzīves, viņam sagrozot ierakstu Vikipēdijā un citā veidā manipulējot ar informāciju. Video mērķis ir izglītojoša un izklaidējoša stāsta veidā bērniem palīdzēt apzināties riskus informatīvajā vidē un mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto.

Baltā galdauta svētki Madlienas vidusskolā notika piektdien, 3. maijā. Pasākuma mērķis jau otro gadu ir kopības un latviskās identitātes sajūtas radīšana skolā, svinot valstiskas nozīmes svētkus un veicot labus darbus. Kā allaž, svētku ieskaņā vienojāmies valsts himnas „Dievs, svētī Latviju” dziedājumā. Muzikālo pavadījumu himnas skanējumam jau vairākus gadus nodrošina instrumentālās mūzikas pulciņa dalībnieki skolotāja Anda Bičevska vadībā. Pasākuma dalībnieki ar interesi ieklausījās arī skolas direktora uzrunā, kura apliecināja, kāpēc šodien esam pulcējušies kopā: „Lai tāpat kā visā Latvijā svinētu mūsu valsts otro dzimšanas dienu – 4. maiju, to dienu, kura pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā ļāva atkal sajust mūsu tautas nacionālo brīvību, spēcīgu pašapziņu un vienotību.”

Svētku svinīgās daļas turpinājumā piedāvājām latviskās dzīves ziņas stiprināšanu – pie mums ciemojās dziedošā un atraktīvā Kokneses folkloras kopa „Urgas” (vadītāja Ingūna Žogota), kas ar dziesmām, ar rotaļām un ar latviskām atziņām kuplināja mūsu pasākumu. Paldies viņiem! Svētkus turpinājām ar Madlienas vidusskolas kolektīva kopīga fotouzņēmuma – MVS – tapšanu skolas pagalmā, kas būs kā skaista un paliekoša vērtība no šiem latviskuma svētkiem. Neierastāk kā ikdienā šajā dienā bija klātas skolai pusdienas – kā jau paši svētki to paredz – pie baltiem galdautiem! Lielisks bija katras klases kopīgs PALDIES pavārītēm!

Praktiskajā nodarbē un labo darbu veikšanas uzdevumā skolas parkā tika uzstādīti 12 putnu būri – katrai klasei savs. Viss notika klases audzinātāju, skolas tehnisko darbinieku un vecāku vadībā. Par to liecini skaistie klašu fotouzņēmumi pirms un pēc būrīšu uzstādīšanas. Paldies visiem par piedalīšanos Baltā galdauta svētkos!stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs