skolēnu uzņemšana
kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem

Pasākumu kalendārs

SEPTEMBRIS

02.09. Zinību diena Madlienas pagasta estrādē „Ozolzīle”.
02.09. Vecāku sapulce (skolas Aktu zālē).
04.09. Foto orientēšanās 1.-4. klašu skolēniem.
06.09. 5. klase piedalās patriotiskajā pārgājienā veltītajā Juglas kauju atceres 102. gadadienai, Ogrē, Zilajos kalnos.
06.09. Karatē paraugdemonstrējumi 1.-12. klašu skolēniem (skolas sporta zālē).
09.09. Vispasaules lasītprasmes diena 1.-4. klašu skolēniem.
09.09. Vispasaules rakstītpratības diena 4.-5. klašu skolēniem.
12.09. 6. klases skolēni piedalās LVM rīkotajā pasākumā „Meža ekspedīcija” Ropažu novadā.
13.09. 2.-4. klases skolēni piedalās Ogres nov. rīkotajā pasākumā „Meža zinības” Zilajos kalnos.
17.09. Skolēnu pašpārvaldes un prezidenta vēlēšanas.
20.09. Vislatvijas Olimpiskā diena 2019.
25.09. Eiropas valodu viktorīna 10.-12. klašu skolēniem.
26.09. Rudens skrējiens „Aizej tur, nezin kur…”.
27.09. Zinātnieku nakts pasākumi vidusskolēniem.
30.09. Dzejas dienu pasākums 1.-12. klašu skolēniem. Kārlis Skalbe.

OKTOBRIS

03.10. „Kopā jautrāk” pasākums 1.-4. klašu skolēniem.
04.10. Skolotāju dienas pasākums skolā.
30.09. – 4.10. 10. klases skolēnu „iesvētību” pasākumi.
07. – 11.10. Labdarības akcija „Labo darbu nedēļa”.
9.10. Skolas padomes sēde (plkst. 17:00).
13. – 19.10. EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.
17.10. Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.
17.10. Izliekam I semestra starpvērtējumu.
18.10. Rudens tirdziņš sākumskolā.
18.10. Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.
18.10. Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.
18.10. Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.
24.10. Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)
21. – 25.10. Skolēnu rudens brīvdienas.
25. – 27.10. Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).
31.10. Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS

01.11. Ogres novada Gada balvas „Skolotājs 2019” pasniegšanas ceremonija Ogrē
(tiek aicināti visi pedagogi).
05.11. Leļļu teātra izrāde 1.-4.klašu skolēniem (plkst.11:00).
08.11. Valsts svētku ieskaņai skolas jauno vokālistu koncerts „Latvju zīmes”.
11.11. Lāpu gājiens uz pieminekli, piemiņas brīdis Brīvības cīņas kritušajiem karavīriem.
11.11. „Spēka diena” 1.-12. klašu skolēniem.
11.11. Erudīcijas konkurss 1.-4. klašu skolēniem.
11. – 15.11. Izstāde „Savai valstij un tautai” (I. stāva foajē). Izglītojoša lekcija.
11. – 24.11. Skola piedalās konkursā „Bebrs”.
15.11. Valsts svētku pasākums (plkst. 13:00, skolas Aktu zālē).
Pagasta pārvalde sveic iepriekšējā mācību gadā sekmēs veiksmīgākos skolēnus.
20.11. Pasākums „Skolēns. Pētnieks. Pilsētnieks” 6. klasei kopā ar jaunajiem arhitektiem.

DECEMBRIS

5.12. Skatuves runas konkurss latviešu valodā 1.-12. klasēm.
9. – 13.12. Klašu konkurss – izstāde „Ziemassvētku dekorācija”.
17.12. Izliekam I semestra vērtējumus.
18.12. Pedagoģiskās padomes sēde.
19.12. Ziemassvētku izrādes ģenerālmēģinājums (8:30 – 13:00).
19.12. Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora.
20.12. Ziemassvētku pasākums 1.-12. klašu skolēniem (skolas Aktu zālē).
20.12. Liecību izsniegšana.
23.12. – 3. janvāris Skolēnu Ziemas brīvdienas.

JANVĀRIS

06.01.-03.03. Valodu nedēļas akcija „No zīmuļa līdz sapņu mājai”.
16.01. Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 5.-6.klašu skolēniem.
28.01. Skatuves runas konkurss svešvalodās 4.-12.klašu skolēniem.
29.01. „Multfilmu pasaulē”, pasākums 1.-4.klašu skolēniem.
30.01. „Gribu būt mobils”, konkurss 6.klases skolēniem.
30.01. Deju kolektīva „Lienīte” sadraudzības pasākums Jaunjelgavā.
31.01. Video konkursa „Klases talants” video materiālu iesniegšana.

FEBRUĀRIS

03.-07.02. Brīvlaiks 1.klases skolēniem.
10.02. „100 dienas Madlienas vidusskolā”, pasākums 1. un 4.klašu skolēniem.
10.-14.02. Valentīndienas pasākumu nedēļa.
12.02. „Ēnu diena”.
17.-28.02. Dambretes un novusa turnīri 5.-12.kl. skolēniem.
21.02. Deju kolektīvu sadancis (plkst.13:00 skolas Aktu zālē).
28.02. Žetonu vakars 12.klasei (plkst. 17:00 skolas Aktu zālē).

MARTS

03.03. Valodu nedēļas noslēguma pasākums „No zīmuļa līdz sapņu mājai”.
11.03. Izliekam II semestra starpvērtējumus.
12.03. Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.
13.03. Popiela 5.-12.klašu skolēniem. Diskotēka.
13.03. Izsniedzam II semestra starpvērtējuma liecības.
13.03. Mīklu diena 1.-4.klašu skolēniem.
16.-20.03. Pavasara brīvdienas 1.-11.klašu skolēniem.
23.-27.03. Pavasara brīvdienas 12.klases skolēniem.
25.03. Skolas padomes sēde.
26.03. Starptautiskais matemātikas konkurss „Ķengurs 2020” 2.-11.klasēm.

APRĪLIS

01.04. Plakātu konkurss – izstāde „Klases gada joks” 1.-12.klašu skolēniem.
06.-10.04. „Lieldienas gaidot”, pasākumu cikls 1.-12.klašu skolēniem.
16.04. Amatnieku diena.
24.04. Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju. un Sporta laureātu apbalvošanas pasākums (plkst.14:00, skolas Aktu zālē).
30.04. LR Neatkarības atjaunošanas dienas svinības. Dziesmu parāde.

MAIJS

05.05. Skolas pedagogi iesniedz pašvērtējumus.
05.-08.05. Izstāde „Brīvība mana un mūsu” (I st. foajē).
08.05. Mātes dienas koncerts.
13.05. Izliekam semestra un gada vērtējumus 9. un 12. klašu skolēniem.
26.05. Izliekam semestra un gada vērtējumus 1.- 8. un 10.-11. klašu skolēniem.
28.05. Pedagoģiskās padomes sēde.

JŪNIJS

01.-12.06. Pagarinātais mācību gads.
12.06. Pedagoģiskās padomes sēde.
15.06. Sākas vasaras atvaļinājums.

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem