kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

11. - 15.11.
Izstāde „Savai valstij un tautai” (I. stāva foajē). Izglītojoša lekcija.

11. - 24.11.
Skola piedalās konkursā „Bebrs”.

15.11.
Valsts svētku pasākums (plkst. 13:00, skolas Aktu zālē).

Pagasta pārvalde sveic iepriekšējā mācību gadā sekmēs veiksmīgākos skolēnus.

20.11.
Pasākums „Skolēns. Pētnieks. Pilsētnieks” 6. klasei kopā ar jaunajiem arhitektiem.

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem

Pasākumu kalendārs

SEPTEMBRIS

2.09. Zinību diena Madlienas pagasta estrādē „Ozolzīle”.

2.09. Vecāku sapulce (skolas Aktu zālē).

4.09. Foto orientēšanās 1.-4. klašu skolēniem.

6.09. 5. klase piedalās patriotiskajā pārgājienā veltītajā Juglas kauju atceres 102. gadadienai, Ogrē, Zilajos kalnos.

6.09. Karatē paraugdemonstrējumi 1.-12. klašu skolēniem (skolas sporta zālē).

9.09. Vispasaules lasītprasmes diena 1.-4. klašu skolēniem.

9.09. Vispasaules rakstītpratības diena 4.-5. klašu skolēniem.

12.09. 6. klases skolēni piedalās LVM rīkotajā pasākumā „Meža ekspedīcija” Ropažu novadā.

13.09. 2.-4. klases skolēni piedalās Ogres nov. rīkotajā pasākumā „Meža zinības” Zilajos kalnos.

17.09. Skolēnu pašpārvaldes un prezidenta vēlēšanas.

20.09. Vislatvijas Olimpiskā diena 2019.

25.09. Eiropas valodu viktorīna 10.-12. klašu skolēniem.

26.09. Rudens skrējiens „Aizej tur, nezin kur…”.

27.09. Zinātnieku nakts pasākumi vidusskolēniem.

30.09. Dzejas dienu pasākums 1.-12. klašu skolēniem. Kārlis Skalbe.

OKTOBRIS

3.10. „Kopā jautrāk” pasākums 1.-4. klašu skolēniem.

4.10. Skolotāju dienas pasākums skolā.

30.09. – 4.10. 10. klases skolēnu „iesvētību” pasākumi.

7. – 11.10. Labdarības akcija „Labo darbu nedēļa”.

9.10. Skolas padomes sēde (plkst. 17:00).

13. – 19.10. EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.

17.10. Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.

17.10. Izliekam I semestra starpvērtējumu.

18.10. Rudens tirdziņš sākumskolā.

18.10. Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.

18.10. Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.

18.10. Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.

24.10. Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. – 25.10. Skolēnu rudens brīvdienas.

25. – 27.10. Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10. Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS

1.11. Ogres novada Gada balvas „Skolotājs 2019” pasniegšanas ceremonija Ogrē

(tiek aicināti visi pedagogi).

5.11. Leļļu teātra izrāde 1.-4.klašu skolēniem (plkst.11:00).

8.11. Valsts svētku ieskaņai skolas jauno vokālistu koncerts „Latvju zīmes”.

11.11. Lāpu gājiens uz pieminekli, piemiņas brīdis Brīvības cīņas kritušajiem karavīriem.

11.11. „Spēka diena” 1.-12. klašu skolēniem.

11.11. Erudīcijas konkurss 1.-4. klašu skolēniem.

11. – 15.11. Izstāde „Savai valstij un tautai” (I. stāva foajē). Izglītojoša lekcija.

11. – 24.11. Skola piedalās konkursā „Bebrs”.

15.11. Valsts svētku pasākums (plkst. 13:00, skolas Aktu zālē).

Pagasta pārvalde sveic iepriekšējā mācību gadā sekmēs veiksmīgākos skolēnus.

20.11. Pasākums „Skolēns. Pētnieks. Pilsētnieks” 6. klasei kopā ar jaunajiem arhitektiem.

DECEMBRIS

5.12. Skatuves runas konkurss latviešu valodā 1.-12. klasēm.

9. – 13.12. Klašu konkurss – izstāde „Ziemassvētku dekorācija”.

17.12. Izliekam I semestra vērtējumus.

18.12. Pedagoģiskās padomes sēde.

19.12. Ziemassvētku izrādes ģenerālmēģinājums (8:30 – 13:00).

19.12. Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora.

20.12. Ziemassvētku pasākums 1.-12. klašu skolēniem (skolas Aktu zālē).

20.12. Liecību izsniegšana.

23.12. – 3. janvāris Skolēnu Ziemas brīvdienas.

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem