Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

Ministru kabineta noteikumi Nr.350
Protokols nr.1 – protokols.docx
Laika plānojums – planojums.docx

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs