kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

13. - 19.10.
EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.

17.10.
Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.

17.10.
Izliekam I semestra starpvērtējumu.

18.10.
Rudens tirdziņš sākumskolā.

18.10.
Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.

18.10.
Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.

18.10.
Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi

16. decembra rītā īpaši satraukti bija 5. klases skolēni, kuri gaidīja ciemos LNT žurnālisti Skrimanti Baļčūni. Viņa ieradās kopā ar operatoru Raitu Valteru. Iemesls- 5. klases skolēni rakstīja Eņģeļu pasakas un aizsūtīja labākās pasaku konkursam. No mūsu iesūtītajām pasakām Sanijas Dombrovskas pasaku 103 Eņģeļu darbi ieskaņoja video versijā Lauris Reiniks. Žurnāliste iepazinās ar 5. klases skolēniem, bija kopā latviešu valodas stundā, priecājās par zēnu un meiteņu Ziemassvētku rotājumiem, ieklausījās viņu dziedātājās svētku dziesmās. Ar asarām acīs klausījās bērnu uzrakstīto novēlējumu tekstus, jo viņai šķita īpaši jauki, ka bērni bija uzrakstījuši kopā ar ģimeni laba vēlējumus mazajam Lūkasam, viņa vecākiem, mīļajai mazulītei Anniņai, vienaudzim Reinim un jaunietim Krišjānim – viņi šogad paņemti eņģeļu paspārnē un ļoti gaida, cer, ka tiks saziedota nauda viņu rehabilitācijai, operācijai vai aprīkojuma iegādei. Bērni bija sarūpējuši dāvanu LNT komandai un teica paldies par lielo darbu, kuru tie veic, palīdzot smagi slimajiem bērniem. Ciemiņus priecēja Didža Ostrovska pašgatavotais dāvanu maisiņš un zīmējums uz ādas, kuru papildināja skolēnu vēlējumi un paraksti. Žurnāliste intervēja uzvarētāju Saniju, latviešu valodas skolotāju, ciemiņi priecājās par skolas sakoptību svētkiem un tikās ar skolas direktoru un 5. klases audzinātāju.

Aicinām visus, kuri vēl nav paspējuši, ziedot akcijas Eņģeļi pār Latviju slimajiem bērniem naudu gan Rimi veikalos, gan telefoniski. Lai visiem veselība, jo tā ir pati svarīgākā mūsu dzīvē, viss pārējais būs pēc tam!

Skolotāja S.Tutāne

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem