kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

13. - 19.10.
EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.

17.10.
Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.

17.10.
Izliekam I semestra starpvērtējumu.

18.10.
Rudens tirdziņš sākumskolā.

18.10.
Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.

18.10.
Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.

18.10.
Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi

Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu apvienība, kurā darbojas skolas aktīvākie, patriotiskākie skolēni. Pašpārvalde sevī ietver ļoti daudz – tā ir iespēja piedalīties, būt klāt un mainīt skolas dzīvi, tā ir iespēja realizēt savas idejas un palīdzēt tās realizēt citiem, iegūt jaunus draugus un krietni paplašināt paziņu loku skolā, pavadīt pēcpusdienas jautrā atmosfērā ar cepumiem un tēju. Tā ir iespēja pilnveidoties arī pašam, mācoties strādāt komandā, pieņemot svarīgus lēmumus un uzņemoties atbildību.

2015. gada 17. septembrī Madlienas vidusskolā notika skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas, kurās piedalījās 6.-12. klašu skolēni un skolotāji. Vēlēšanās piedalījās 89 skolēni (86%) un 12 skolotāji.

Par Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes  prezidentu ievēlēja Reineru Bērziņu – 9. klase un viceprezidenti Annu Staužu -10.klase.

 Lai pašpārvaldei šis gads būtu veiksmīgs un enerģijas pilns, rūpējoties par skolēnu interesēm.  Lai izdodas!

paspv01

paspv02

paspv03

paspv04

paspv05

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem