Madlienas vidusskola uzņem skolēnus mācībām 10. klasē 2019./2020. māc. g. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā.

Mēs piedāvājam:

– Kvalitatīvu un konkurētspējīgu vispārējo vidējo izglītību;
– Iespēju apgūt Valsts aizsardzības mācību 10. un 11. klasē;
– Draudzīgu, saprotošu un izpalīdzīgu skolēnu un pedagogu kolektīvu;
– Plašu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu;
– Uzņēmējdarbības programmas „Esi līderis” apguvi par pašvaldības finansu līdzekļiem sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju (LUMA);
– „B” kategorijas autovadītāja apliecības ieguvi par pašvaldības finansu līdzekļiem;
– Iespējas saņemt skolas, pagasta un novada Atzinības, Skolas padomes un Uzņēmēju naudas balvas par augstiem un izciliem mācību sasniegumiem;
– Individuālās nodarbības zināšanu pilnveidošanai un papildus apgūšanai;
– Iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē, attīstot līderības un organizatoriskās prasmes;
– Papildus mācīties K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā un Ogres novada Sporta skolā (Madlienā);
– Bezmaksas skolēnu transporta pakalpojumus.
– Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no plkst. 9:00 līdz 15:00.

Iestājoties nepieciešami sekojoši dokumenti:

– apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
– skolēna iesniegums adresēts skolas direktoram (uz skolas veidlapas);
– medicīniskā karte (026/u veidlapa).

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
Vidusskolā tiek uzņemti skolēni ar pietiekamiem vērtējumiem visos mācību priekšmetos.

Tālrunis uzziņām: 65039158, 65039106

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs