skolēnu uzņemšana
kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

17.06.
Sākas vasaras atvaļinājums.
skolēniem
vecākiem
skolotājiem

Madlienas vidusskola uzņem skolēnus mācībām 10. klasē 2019./2020. māc. g. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā.

Mēs piedāvājam:

– Kvalitatīvu un konkurētspējīgu vispārējo vidējo izglītību;
– Iespēju apgūt Valsts aizsardzības mācību 10. un 11.klasē;
– Draudzīgu, saprotošu un izpalīdzīgu skolēnu un pedagogu kolektīvu;
– Plašu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu;
– Uzņēmējdarbības programmas „Esi līderis” apguvi par pašvaldības finansu līdzekļiem sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju (LUMA);
– „B” kategorijas autovadītāja apliecības ieguvi par pašvaldības finansu līdzekļiem;
– Iespējas saņemt skolas, pagasta un novada Atzinības, Skolas padomes un Uzņēmēju naudas balvas par augstiem un izciliem mācību sasniegumiem;
– Individuālās nodarbības zināšanu pilnveidošanai un papildus apgūšanai;
– Vienu papildus sporta stundu nedēļā;
– Iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē, attīstot līderības un organizatoriskās prasmes;
– Papildus mācīties K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā un Ogres novada Sporta skolā (Madlienā).
– Bezmaksas skolēnu transporta pakalpojumus.

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no 17. – 21. jūnijam plkst. 9:00 līdz 15:00.

Iestājoties nepieciešami sekojoši dokumenti:

– apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
– skolēna iesniegums adresēts skolas direktoram (uz skolas veidlapas);
– medicīniskā karte (026/u veidlapa).

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
Vidusskolā tiek uzņemti skolēni ar pietiekamiem vērtējumiem visos mācību priekšmetos.

Tālrunis uzziņām: 65039158, 65039106

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs