6.jūnijā 12.klašu skolēni kopā ar pedagogiem, vecākiem un draugiem pulcējās skolas zālē, lai teiktu atvadas savai skolai, skolotājiem un klasesbiedriem. Pasākuma vadmotīvs – dārgakmens, kurš katram ir savs un ietekmē katra dzīvi pa savam.
Skolas direktors E.Viņķis uzrunājot jauniešus, uzsvēra neatlaidību un mērķtiecību sava ceļa veidošanā. Īpašs gandarījums, ka pasākumā varējām pasniegt Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pateicības vēstuli Jānim Jansonam, kurā uzsvērts, ka „izglītoti un gudri cilvēki ir lielākais Latvijas lepnums, galvenais valsts attīstības virzītājspēks tautsaimniecības izaugsmē un ekonomiskajā attīstībā. Zināšanas ir liela vērtība katram – tā ir iespēja sasniegt profesionālās virsotnes un veicināt mūsu valsts attīstību, iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitāti”.
Pateicības vārdus par ieguldīto mīlestību, sirds siltumu saņēma klases audzinātāja Inta Oša, kura kopā ar jauniešiem ir jau no 5.klases.

Skatīt turpinājumu »


Madlienas vidusskolas 12. klasē mācās seši puiši un četras meitenes. Skolēni ir dažādi un atšķirīgi, taču katrs – īpaša personība. Klasē ir skolēni, kas kopā mācījušies jau vairāk nekā 12 gadus, taču ir arī tādi, kas kolektīvam pievienojušies 10. klasē. Klasesbiedri cits pret citu ir izpalīdzīgi, draudzīgi un ļoti jautri. Protams, kā jau katrā klasē, gadās gan bēdas, gan prieki, taču kopīgiem spēkiem spējam daudz ko sasniegt, varbūt dažreiz šo cēlo mērķi nomāc slinkums.

Klasē ir skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi sportā gan vietējā, gan republikas mērogā. Netrūkst arī muzikālu jauniešu. Ir labi rezultāti dažādās olimpiādēs. Par to visu mums, divpadsmitajiem, jāpateicas skolai.
Neviens nespēs aizmirst tās sajūtas, kad mūs mazus un nobijušos ieveda Madlienas vidusskolas zālē. Kopš tās dienas skola kļuva par otrajām mājām. Vienmēr blakus bija skolotāji – kā palīgi, kā klases balsts. Sākumskolā mūsu otrā mamma bija audzinātāja Signe Kušnire, ar kuru arī līdz 12. klasei ir jaukas attiecības. 5. klasē stafeti pārņēma skolotāja Inta Oša. Viņa ir ļoti zinoša un izpalīdzīga, vienmēr aizstāv savu klasi. Gan audzinātāja Inta Oša, gan pārējie pedagogi nekad neatsaka palīdzību, ir saprotoši, sniedz padomu dažādās dzīves situācijās, prot saliedēt un mācīt respektēt citam citu.

Skatīt turpinājumu »


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs