sākums   mācību darbs   skolēniem   skolotājiem   vecākiem   vēsture   kontakti 
kalendārs
Vasaras brīvlaiks:
   02.06.-31.08.2014
Rudens brīvlaiks:
   27.10.-31.10.2014
Ziemassvētku brīvlaiks:
   22.12.-02.01.2015
Pavasara brīvlaiks:
   16.03.-20.03.2015
Vasaras brīvlaiks:
   30.05.-29.08.2015
pasākumu plāns
Septembris
01.09. Zinību diena Madlienas vidusskolā un Krapes filiālē.
08.-11.09. Izstāde „Rudens veltes”.
15.09. „Baltijas ceļa”25 gadadienas atceres pasākums.
19.09. Dzejas dienas Aspazijas un Raiņa 150 gadu atcerei Krapes filiālē.
25.09. 14.00 Dzejas dienu pasākums „Rudens izrotā Latviju”.
26.09. skolēni piedalās „Olimpiskās dienas” pasākumā Ogrē.
29.09. Ekskursija uz saeimu un „Zinātnieku nakts” pasākumiem. (10.-11.kl. skolēniem)

Oktobris
29.09.-02.10. 10.klašu skolēnu „iesvētību” pasākumi.
03.10. Skolotāju dienas pasākumi Madlienā un Krapes filiālē.
03.10. skolēni piedalās „Grāmatu svētku” pasākumos Lauberē.
06.10. lekcija 5.-6.klašu skolēniem par agresiju, vardarbību u.c.
07.10. 13.00 „Skolēns eksperimentē” (eksperimenti dabā). (5.-9.kl.skolēni)
13.-17.10. „Karjeras nedēļa”.
13.10. lekcija 7.-8.klašu skolēniem par agresiju, vardarbību u.c.
17.10. „Rudens svētki” Krapes filiālē.
24.10. „Rudens gadatirgus” (sākumskola).

Novembris
10.-13.11. „Superpuikas” nedēļa (5.- 9.kl. skolēni).
11.11. skolēni piedalās piemiņas brīdī pie Brīvības cīņās kritušo draudžu pārstāvju pieminekļa.
11.11. skolēni piedalās „Gaismas akcijā” un „Gaismas skrējienā” pa Madlienu.
11.11. Mārtiņdienas gadatirgus Krapes filiālē.
12.11. sporta stafetes „Spēka diena” (1.- 4.kl.skolēniem).
14.11. „Skolas Lāčplēsis” „Krapes filiālē.
14.11. 13.00 Valsts svētku koncerts skolas aktu zālē.

Decembris
03.12. Skatuves runas konkurss 1.- 4.klašu skolēniem.
04.12. Skatuves runas konkurss 5.- 12.klašu skolēniem.
08.-12.12. konkurss „Mana skolas soma” Krapes filiālē.
08.-12.12. „Labo darbu” nedēļa.
18.12. Ziemassvētku pasākums 1.- 12.klašu skolēniem.
18.12. Ziemassvētku pasākums Krapes filiālē.
19.12. 13.00 sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora (4.- 12.kl. skolēniem).

Noskaidrotas novada sportiskākās 4. klases (video)

Noskaidrotas novada sportiskākās 4. klases

25. janvārī Ogres Valsts ģimnāzijā tikās Ogres novada desmit skolu 4. klašu skolēni, lai veiktu dažādus erudīcijas un sportiskus pasākumus.

Sporta pasākums notika divās daļās: pirmajā – erudīcijas viktorīna par sportu, ģeogrāfiju, mūziku un dabu. Komandas izpildīja Zemgales mutes veselības centra sagatavoto uzdevumu, kā arī atbildēja uz jautājumu par to, kādas bumbas kādos sporta veidos tiek izmantotas. Otrajā daļā skolas sporta zālē notika sporta stafetes un šķēršļu josla, stafetes ar basketbola, florbola, orientēšanas, vieglatlētikas elementiem, arī šeit skolēni pildīja Zemgales mutes veselības centra uzdevumu par veselīgu uzturu, kā arī parādīja zināšanas šaha spēlē.

Sporta pasākuma pirmajā un otrajā daļā iegūtie punkti tika summēti, un iegūtā summa noteica klases vietu kopvērtējumā.

Visi dalībnieki saņēma pārsteiguma balvas no sponsoriem – SEB bankas (krekliņus), “Fazer maiznīcas” (kārumus), drukas firmas “Digitālā pele” (reklāma). Ogres novada pašvaldība uzvarētājkomandām pasniedza specbalvu – kopīgu ceļojumu uz Ventspili.

Skatīt turpinājumu »

stundu saraksts

sveicam!
galvenie uzdevumi
Madlienas vidusskolas
2014./2015. mācību gada
GALVENIE UZDEVUMI


1.Skolēnu pieredzē balstīta mācību procesa organizēšana, kurā tiek veicināta: dzīvesdarbības prasmju attīstība.
interese par dabaszinātnēm, matemātiku un valodām;
pozitīvās pieredzes apzināšana mācību ekskursijās un sadarbībā ar uzņēmējiem.

2.Skolēnu izpratnes par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pilnveidošana, attīstot atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.

3.Skolēnu patriotisma, kultūridentitātes un valstiskuma apziņas stiprināšana, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
skolēniem
skolotājiem
vecākiem
rakstu arhīvs
Madlienas vidusskola, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045