Jau vairākus gadus pēc kārtas, Madlienas vidusskolas 5.–12. klašu skolēni piedalās Skolēnu pašpārvaldes rīkotā rudens skrējienā „Aizej tur, nezin, kur…”. Šodien skrējiena datums bija 22.speptebris. Skolēni skrēja pa marķētu maršrutu Madlienas pagastā un pildīja izstrādātus uzdevumus 10 kontrolpunktos.

Pirmajā kontrolpunktā, estrādē, klasēm bija jāveido savs karogs un jāsacer devīze. Volejbola laukumā tika izlozēta kārta startam – kurai komandai mazāk punktu, tā dodas veikt nākamo uzdevumu. Kontrolpunktā „Slāpīte” skolēni pārnesa ūdeni no grāvja uz spaini. „Divi vienā” iemācīja klasēm, ka 2 cilvēki spēj pārvietoties arī vienās biksēs. Kontrolpunktā „Noķer mani” varēja pārbaudīt savu veiklību bumbiņu ķeršanā ar puķupodu. Nestuves komandas sagaidīja kontrolpunktā „Medikopters”, uz tām bija jāpārnēsā klasesbiedri no punkta A līdz punktam B. Muzikālajā stafetē pārbaudījām skolēnu balsis un dziesmu liriku zināšanas. Kontrolpunktā „Draugs manas acis” trenējām klases savstarpējo uzticību un sadarbību. Skolas vēstures entuziastiem padevās uzdevums „Vai Tu zini?”. Rudens skrējiens noslēdzās ar kontrolpunktu „Piektais ritenis”.

Liels paldies visiem kas piedalījās!

Madlienas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde

SONY DSC

5. klase

SONY DSC

6. klase

SONY DSC

7. klase

SONY DSC

8. klase

20160922_140101

9. klase

SONY DSC

10. klase

SONY DSC

11. klase

SONY DSC

12. klase


Kā jau iepriekšējos gados, arī šogad Madlienas vidusskolas 5.-12. klašu skolēni piedalījās skolēnu pašpārvaldes organizētajā rudens skrējienā ‘’Aizej tur, nezin, kur’’, kas norisinājās 2.oktobrī. Kopumā bija 10 kontrolpunkti, kuri bija izvietoti iepriekš izstrādātā maršrutā pa Madlienas teritoriju.
Pirmais kontrolpunkts bija visradošākais, katrai komandai Madlienas estrādē bija jāizveido sava atšķiršanas zīme – karogs. Kontrolpunktā ,,Iegriez mani’’ pārbaudījām komandu basketbola prasmes un viņu līdzsvara izjūtu. Kārtīgs skolēns ir precīzs skolēns, tāpēc precizitāte tika pārbaudīta kontrolpunktā ,,Fuksītis’’. ,,Sapītās kājas’’ bija piemērots kontrolpunkts tiem skolēniem, kuriem problēmas nesagādā pārvietošanās ar pildbumbu iespiestu starp ceļgaliem. Kontrolpunktā ,,Slāpīte’’ skolēniem likām pārnest ūdeni no strautiņa uz spaini. Nākamajā kontrolpunktā ,,Medikopters’’ komandas sagaidīja nestuves, kuras bija jāpielieto nēsājot komandas biedrus no viena distances gala, līdz otram. Skolēnu muzikalitāti mēs pārbaudījām kontrolpunktā ,,Šlāgera aptauja’’. Pēc skrējiena cauri mežam, kontrolpunktā ,,Matam pa vecam’’ komandas rādīja savas prasmes un lielījās ar pieredzi zābaka mešanā. Zināšanas par teikumu veidošanu tikai atsvaidzinātas kontrolpunktā ,,Parunāsim’’. Skatoties kontrolpunktā ,,Pastum, pastum, pietupies’’ uzņemtos video, varējām secināt, ka Ufo dziesmas kustības var noderēt arī praktiski.
Finišā, pie skolas ieejas durvīm, komandas ar fotoaparātu un atspirdzinošu sulu sagaidīja skolotāja Anita.
Skrējienā uzvaru izcīnīja 9.a klases komanda!

5.klase

Skatīt turpinājumu »


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs