kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

06.01.-03.03. Valodu nedēļas akcija „No zīmuļa līdz sapņu mājai”.

28.01. Skatuves runas konkurss svešvalodās 4.-12.klašu skolēniem.

29.01. „Multfilmu pasaulē”, pasākums 1.-4.klašu skolēniem.

30.01. „Gribu būt mobils”, konkurss 6.klases skolēniem.

30.01. Deju kolektīva „Lienīte” sadraudzības pasākums Jaunjelgavā.

31.01. Video konkursa „Klases talants” video materiālu iesniegšana.

03.-07.02. Brīvlaiks 1.klases skolēniem.

FEBRUĀRIS: ⇅

MARTS: ⇅

APRĪLIS: ⇅

MAIJS: ⇅

JŪNIJS: ⇅

visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem

Šogad vairāk nekā 200 skolēnu piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.

Šogad pamatskolas skolēniem bija iespēja piedalīties skolas pedagoga karjeras konsultanta vadītajās aktivitātēs, kur skolēni noteica savas stiprās puses, izvirzīja mērķus, lai sasniegtu veiksmīgāku karjeru, guva priekšstatu par izzudušām un nākotnes profesijām, attēloja tās zīmējumos, rakstīja CV un motivācijas vēstules.

Sākumskolas skolēni vairāk par profesijām uzzināja no klašu audzinātājām, profesijas attēlojot zīmējumos un spēlējot izzinošas spēles. Vidusskolas jaunieši apmeklēja karjeras diskusija Ogrē, ko vadība RTU Materiālu un instrukciju institūta vadošais pētnieks Kaspars Kalniņš un Emergn Mašīnmācīšanās laboratorijas vadītājs, datu analīzes entuziasts Aldis Ērglis.

Straujā tehnoloģiskā attīstība, kā arī mākslīgā intelekta un robotizācijas ienākšana mūsu ikdienā jauniešiem liek domāt jau tagad par gudru savas karjeras izvēli un plānošanu. Ir svarīgi šobrīd attīstīt specifiskas prasmes, kas palīdzēs piemēroties darba tirgus mainībai nākotnē. Paši jaunieši norādīja, ka tikšanās palīdzēja gūt labāku priekšstatu gan par šī brīža darba tirgu un dažādām nozarēm, gan profesiju attīstību nākotnē.

Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Karjeras nedēļu organizē VIAA sadarbībā ar 83 Latvijas pilsētām un novadiem, un to finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras nedēļas pasākumu programma pilsētu un novadu skolās pieejama tīmekļa vietnē:

viaa.gov.lv/karjerasnedela

savukārt jaunumi – sociālajos tīklos:

facebook.com/TavaiKarjerai
twitter.com/TavaiKarjerai
facebook.com/VIAA.LV
draugiem.lv/viaa
twitter.com/VIAA_LV


Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Madlienas vidusskola īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Latvija ir valsts, kurā mežs tiek godāts, tajā strādājam un atpūšamies, kā arī cenšamies to izzināt. 16. maijā Madlienas vidusskolā notika Meža diena, lai visi skolas skolēni kopīgi atpūstos un mācītos pasākumā „Mana karjera meža nozarē”.

Lielu atbalstu sniedza Valsts meža dienesta Ogres reģionālās virsmežniecības mežziņi, kas novadīja sešas dažādas „stacijas”, kurās iepazīstināja ar medniecību, ugunsdzēsēju nepieciešamību mežu ugunsgrēku gadījumā, kurā jāpiedalās arī mežziņiem, ornitoloģiju, mācot atpazīt putnu skaņas un putnus, meža dzīvniekus un to pēdas, pastāstīja, kā jāapsaimnieko mežs, un grūts uzdevums skolēniem bija koku atpazīšana.

Liels paldies SIA „Metsa Forest Latvia” un mežsaimniecības konsultantei Dacei Iraids, kas dāvināja garšīgas balvas par veiksmīgi izpildītu uzdevumu foto orientēšanās sacensībās mežā.

Burvīga meža stacija bija pie Danutas Kiopas, viņa mācīja saskatīt koka daudzpusīgo raksturu, cik daudz materiālu tiek iegūts no koka – no skabargas pirkstā, no kurināmā līdz sijām, brusām un mājai. Neaizmirstami garšīgu staciju vadīja K. Kristjansone, kas iepazīstināja skolēnus ar dažādiem kukaiņiem, kas dzīvo mežā, bet galvenokārt pastāstīja par bitēm, kas vāc medu pat no meža viršiem. Fantastiskas fotogrāfijas uzbūra Guna Brīvule, kur klases kolektīvi varēja sajusties kā meža darbinieki, izmantojot dažādu meža aprīkojumu. Palīdzīgu roku sniedza skolotājas Rita Pučekaite un Vija Ingrīda Jēkabsone, viņas Meža dienas dalībniekiem mudināja skriet pa ciņiem, lai nenoslīktu purva akačos, un atcerēties tautasdziesmas par ozoliem un mežu.

Daba mūs bija apveltījusi ar skaistu, siltu un saulainu dienu, lai baudītu meža burvību.


Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Madlienas vidusskola īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

28. februārī skolā viesojās basketbolists Kristaps Dārgais, lai skolēniem pastāstītu par karjeru sportā. Viņš jau otro sezonu ir Basketbola kluba „Ogre” spēlētājs, kā arī viens no vadošajiem „dankeriem” pasaulē.

Kristaps ir no Jumpravas. Vienu brīdi spēlēja futbolu, brauca uz sacensībām, bija pat vietējais treneris, spēlēja arī florbolu, tomēr vienmēr viņu ir aizrāvis basketbols. Iespējams, viens no elkiem bija Maikls Džordans, kad viņš pēdējos gadus spēlēja NBA. Kristapam toreiz bija 6–7 gadi, skatījās spēles televizorā, un tas iepatikās.

Līdzās sportam Kristaps strādā arī ceļu būves nozarē – Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir apguvis ceļu būves inženiera specialitāti, pabeidzis RTU, jo sapratis, ka basketbola karjera reiz beigsies, tāpēc ir veicis priekšdarbus, lai pēc tam nejustos kā izmests no laivas.

Sarunā ar Kristapu tika noskaidrotas profesionāla basketbolista īpašības. Sportistam jābūt mērķtiecīgam, ar augstu pašmotivāciju, paškritiskam (jāmāk sevi analizēt, nevis vainu meklēt citos un ārējos faktoros). Basketbolists stāstīja, kā var sevi pilnveidot un attīstīt. Tikšanās otrajā daļā skolēni spēlēja basketbolu kopā ar Kristapu. Tas zēniem ļoti patika. Secinājums – spēle nav nemaz tik vienkārša. Protams, neiztika arī bez paraugdemonstrējumiem, kuros Kristaps rādīja savus slavenos „dankus”.

Ilze Smilškalne


19. februārī Madlienas vidusskolā projekta nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ražots Latvijā” ar meistarklasi „Stikla brīnumi.”

Pie Madlienas vidusskolas skolēniem bija ieradušies stikla pūtēji no Ventspils. Stikla pūtējs – meistars Andrejs Virbulis publiku atraktīvi iepazīstināja ar stikla pūtēja profesijas amata noslēpumiem. Jautājumiem un atbildēm mijoties, tika uzzināta interesanta informācija par stikla apstrādi un stikla pūtēja profesiju, pareizo atbilžu autoriem tika balviņas. Dažiem drosmīgajiem tika dota iespēja izmēģināt savus spēkus stikla burbuļu pūšanā. Drosminieki bija vairāki, kas izmēģināja šo seno profesiju.

Uzzinājām, ka Latvijā nemaz nav tādas stikla pūtēju skolas. Lai iegūtu atbilstošas zināšanas un prasmes, Andrejs Virbulis devies 3 gadus garās mācībās uz Krieviju, bet atzīst, ka stikla pūšana ir profesija, kura jāmācās visu mūžu. Galvenā īpašība šajā profesijā ir pacietība, un Latvijā ir tikai 3 vietas, kur nodarbojas ar stikla izstrādājumu radīšanu – Ventspilī, Jūrmalā un Līvanos. Meistars ļoti lepojas ar savu mācekli Artūru Rožinski, kas 3 gada laikā jau ir kļuvis par īstu stikla pūtēju. Par Artūra meistarību mēs varējām pārliecināties klātienē, jo 10 minūšu laikā visu acu priekšā tapa mākslas darbs – mīļš sunītis, kas tika uzdāvināts skolas karjeras konsultantei Ilzei.

Pasākuma noslēgumā bija iespēja apskatīties nelielu suvenīru izstādi un arī iegādāties stikla brīnumiņus.

Pedagogs karjeras konsultants Ilze Smilškalne


Karjeras izglītības pasākumi Madlienas vidusskolā notiek karjeras projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ādažu čipsi
7. novembrī 5. klase devās ekskursijā karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietvaros, lai iepazītu ražošanas darba vidi un nepieciešamās profesijas uzņēmuma darbībā, apmeklējot uzņēmumu „Ādažu čipsi” pasākuma ietvaros “Ražots Latvijā.” Skolēni iepazina nepieciešamās profesijas ražotnē, darba apstākļus, pieprasītākās profesijas, saņēma atsauksmes, par darbu un darbavietu apstākļiem, vadības attieksmi no darbiniekiem par darbu konkrētajā uzņēmumā, uzzināja par uztura speciālista, pārtikas tehnologa, iesaiņotāja, krāvēja un citu speciālistu, kas nepieciešami ražotnē, lai pagatavotu čipsus, darba specifiku un viņa darba uzdevumus. Saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par darba vidi un tās specifiku.

Ķeipenes piparkūkas
11. decembrī 1.klases bērniem bija iespēja gardi paceļot piparkūku pasaulē. Uzņēmumā no dabīgām sulām un izejvielām taisa melleņu, upeņu, smiltsērkšķu, spinātu glazūras, kuras klāj uz pašu ceptām (roku darbs) piparkūkām. Uzņēmuma “Ķeipenieši” vadītāja Ilze pastāstīja, kādu izglītību ir ieguvusi un kādi profesiju pārstāvji ir nepieciešami, lai ceptu un glazētu piparkūkas. Kā arī dalījās pieredzē kā nodibināja savu uzņēmumu, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas, lai veiksmīgi konkurētu tirgū. Skolēni paši varēja izmēģināt izcept savu piparkūku un to glazēt, praktiski saprast, cik darbs ir grūts. Lai viss izskatītos skaisti, ir nepieciešamas zināšanas un iemaņas.

Pasākums „Mans Es””
Pasākums notika SAM projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 13. decembrī Madlienas vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums pašnovērtējuma veikšana „Mans „Es””

Pasākuma mērķis bija padziļināt izpratni par pašvērtējuma nozīmi karjeras vadības prasmju veidošanā saistībā ar pieprasījumu darba tirgū. Lekciju, diskusijas apmeklēja 9.-12. klases
Ļoti atraktīvā veidā karjeras konsultants Mārtiņš Geida stāstīja par vērtībām un darba tirgu, pieprasījumu un piedāvājumu. Lika saprast, ka katra mācību stunda veido karjeras vadības prasmes. Atsauksmes no skolēniem bija ļoti pozitīvas un labprāt apmeklēs līdzīgus pasākumus.

Sagatavoja: Pedagogs karjeras konsultants Ilze SmilškalneLai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Madlienas vidusskola īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

2017./2018.m.g. projekta ietvaros Madlienas vidusskolas skolēniem bija iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, mācību iestādes, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Šajā mācību gadā tika nodrošināti seši pasākumi, kuros skolēni iepazinās ar darba pasauli, dodoties apskatīt un iepazīt vietējos uzņēmumus Lielvārdē – „Zelmas maiznīcu”, ko apmeklēja 2. un 4. klase. Skolēni noskaidroja, ka maiznieks cep dažādu veidu maizi un var strādāt lielos maizes cepšanas uzņēmumos, kā arī nelielās individuālās maizes ceptuvēs. Saimniece Ligita Lasmane izstāstīja, kādās skolās var apgūt maiznieka arodu un kādas ir radnieciskās profesijas.

8. klase apmeklēja „Valmiermuižas alus darītavu”, kur skolēni iepazinās ar meistara arodu un uzzināja, kādas prasmes nepieciešamas, lai no rūpīgi izvēlētām sastāvdaļām taptu gardie veldzējumi, kas, ietērpti skaistā dizainā, ceļami svētku galdā. Par meistara amatu pastāstīja viens no uzņēmuma darbiniekiem.

Pasākuma ietvaros „Ražots Latvijā” skolā viesojās uzņēmuma „Sēklu Muss” vadītāja Agnese Nazareca, kura iepazīstināja sākumskolas skolēnus ar veselīgu saldumu ražošanu, noformēšanu un iesaiņošanu.

Pamatskolas skolnieki iepazinās ar ātrās ēdināšanas uzņēmuma „Piezvani man” īpašnieku un uzņēmēju Raimondu Trūpu, kas vadīja nodarbības par uzņēmējdarbību. R. Trūps pastāstīja par savu līdzšinējo pieredzi uzņēmējdarbībā. Skolēni guva priekšstatu par uzņēmējdarbības pamatiem, uzņēmējdarbību kā īpašu domāšanu un dzīvesveidu, netradicionālu risinājumu un jaunu tirgu meklēšanu. Skolēni iepazinās un nogaršoja uzņēmuma „Piezvani man” piedāvāto produkciju, kā arī uzzināja par sortimenta izmaiņām kopš uzņēmuma darbības sākuma un iemesliem sortimenta maiņai.

Mācību gada noslēgumā Madlienas vidusskolas skolēni devās apskatīt mūsdienīgu un inovatīvu zemnieku saimniecību Jelgavas novada Vilces pagastā „Terēni”. Mājas pagalmā skolēnus laipni sagaidīja saimniece Lolita Duge, kura jauniešiem bija sagatavojusi interesantu apskates programmu ar iesaistīšanos radošajās darbnīcās. Līdzās tradicionālajai graudkopībai kā saimniecības pamatnozarei saimniecei ir iespēja nodarboties ar piparmētru audzēšanu un to pārstrādi tējā, konditorijas izstrādājumos, sīrupā un vēl citos produktos. Izrādot „Piparmētru namiņu”, saimniece stāstīja jauniešiem par biznesa idejām, par drosmi iesaistīties projektu gatavošanas un to realizācijas darbā, veiksmēm un prieku par paveikto. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar daudzām piparmētru šķirnēm, apskatīties, kā tās aug un izskatās dabā, un ciemošanās noslēgumā baudīt gardo piparmētru tēju.

Pasākuma ietvaros „Es pats veidoju savu karjeru” 7., 8. un 9. klašu skolēni tikās ar karjeras konsultanti Daci Siliņu, kura runāja ar jauniešiem par karjeras izvēli, par personīgo prasmju un īpašību atbilstību dažādām profesijām. Skolēni ļoti atsaucīgi līdzdarbojās aktivitātēs un ieguva lielāku priekšstatu par karjeras izvēles iespējām.

Karjeras konsultante Jolanta Priede vadīja nodarbības abām 4. klasēm. Izmantojot multiplikācijas filmas un to tēlus, var veidot bērnu izpratni par to, kā pieņemt lēmumu, balstoties uz spējām un prasmēm. Katrs skolēns tika iesaistīts interaktīvā nodarbībā. Tika veidota izpratne par to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos.

9.–12. klašu skolēniem tika novadīta lekcija „Kā izvēlēties savu sirds profesiju”. Padomi, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijai. Praktiski uzdevumi, kas veicina pašizpēti un mērķtiecīgu lēmumu pieņemšanu. Saruna – diskusija par izglītības iespējām Latvijā, kā arī izglītību ārzemēs.

10.–11. klašu skolēniem tika pastāstīts, kādas ir pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū, kādas profesijas eksistēja pirms 10 gadiem un kādas būs nepieciešamas pēc 5 gadiem.

Neizpalika arī gadskārtējās izglītības izstādes „Skola 2018” apmeklēšana. 2018. gada 23. februārī Madlienas vidusskolas 9., 11. un 12. klašu skolēniem tika dota iespēja apmeklēt divas izstādes – „Skola 2018” un „Latvijas Grāmatu izstāde 2018”, kas norisinājās no 23. līdz 25. februārim Ķīpsalas izstāžu hallēs. Skolēniem tika piedāvāta plaša un kvalitatīva informācija par turpmākajām izglītības iespējām, beidzot pamatskolu vai vidusskolu. Izstādē piedalījās vairāk nekā 140 dažādu izglītības iestāžu pārstāvji no 15 valstīm. Blakus hallē izstādes apmeklētāji varēja apskatīt plašo grāmatu klāstu no vairākām izdevniecībām, iegādāties sev vēlamās grāmatas par zemām cenām un noklausīties vairākas autoru uzstāšanās. Izstāžu apmeklētājiem tika dota iespēja rezervēt autobusu un apmeklēt Latvijas Universitātes Dabas māju, kas ir pirmā no Akadēmiskā kompleksa ēkām. Tajā ir izvietotas Ķīmijas, Bioloģijas un Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes. Pateicoties šim braucienam, daudzu skolēnu nākotnes plāni izkristalizējās.


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem