skolēnu uzņemšana
kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

visi pasākumi
vecākiem
skolotājiem

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Madlienas vidusskola īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

2017./2018.m.g. projekta ietvaros Madlienas vidusskolas skolēniem bija iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, mācību iestādes, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Šajā mācību gadā tika nodrošināti seši pasākumi, kuros skolēni iepazinās ar darba pasauli, dodoties apskatīt un iepazīt vietējos uzņēmumus Lielvārdē – „Zelmas maiznīcu”, ko apmeklēja 2. un 4. klase. Skolēni noskaidroja, ka maiznieks cep dažādu veidu maizi un var strādāt lielos maizes cepšanas uzņēmumos, kā arī nelielās individuālās maizes ceptuvēs. Saimniece Ligita Lasmane izstāstīja, kādās skolās var apgūt maiznieka arodu un kādas ir radnieciskās profesijas.

8. klase apmeklēja „Valmiermuižas alus darītavu”, kur skolēni iepazinās ar meistara arodu un uzzināja, kādas prasmes nepieciešamas, lai no rūpīgi izvēlētām sastāvdaļām taptu gardie veldzējumi, kas, ietērpti skaistā dizainā, ceļami svētku galdā. Par meistara amatu pastāstīja viens no uzņēmuma darbiniekiem.

Pasākuma ietvaros „Ražots Latvijā” skolā viesojās uzņēmuma „Sēklu Muss” vadītāja Agnese Nazareca, kura iepazīstināja sākumskolas skolēnus ar veselīgu saldumu ražošanu, noformēšanu un iesaiņošanu.

Pamatskolas skolnieki iepazinās ar ātrās ēdināšanas uzņēmuma „Piezvani man” īpašnieku un uzņēmēju Raimondu Trūpu, kas vadīja nodarbības par uzņēmējdarbību. R. Trūps pastāstīja par savu līdzšinējo pieredzi uzņēmējdarbībā. Skolēni guva priekšstatu par uzņēmējdarbības pamatiem, uzņēmējdarbību kā īpašu domāšanu un dzīvesveidu, netradicionālu risinājumu un jaunu tirgu meklēšanu. Skolēni iepazinās un nogaršoja uzņēmuma „Piezvani man” piedāvāto produkciju, kā arī uzzināja par sortimenta izmaiņām kopš uzņēmuma darbības sākuma un iemesliem sortimenta maiņai.

Mācību gada noslēgumā Madlienas vidusskolas skolēni devās apskatīt mūsdienīgu un inovatīvu zemnieku saimniecību Jelgavas novada Vilces pagastā „Terēni”. Mājas pagalmā skolēnus laipni sagaidīja saimniece Lolita Duge, kura jauniešiem bija sagatavojusi interesantu apskates programmu ar iesaistīšanos radošajās darbnīcās. Līdzās tradicionālajai graudkopībai kā saimniecības pamatnozarei saimniecei ir iespēja nodarboties ar piparmētru audzēšanu un to pārstrādi tējā, konditorijas izstrādājumos, sīrupā un vēl citos produktos. Izrādot „Piparmētru namiņu”, saimniece stāstīja jauniešiem par biznesa idejām, par drosmi iesaistīties projektu gatavošanas un to realizācijas darbā, veiksmēm un prieku par paveikto. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar daudzām piparmētru šķirnēm, apskatīties, kā tās aug un izskatās dabā, un ciemošanās noslēgumā baudīt gardo piparmētru tēju.

Pasākuma ietvaros „Es pats veidoju savu karjeru” 7., 8. un 9. klašu skolēni tikās ar karjeras konsultanti Daci Siliņu, kura runāja ar jauniešiem par karjeras izvēli, par personīgo prasmju un īpašību atbilstību dažādām profesijām. Skolēni ļoti atsaucīgi līdzdarbojās aktivitātēs un ieguva lielāku priekšstatu par karjeras izvēles iespējām.

Karjeras konsultante Jolanta Priede vadīja nodarbības abām 4. klasēm. Izmantojot multiplikācijas filmas un to tēlus, var veidot bērnu izpratni par to, kā pieņemt lēmumu, balstoties uz spējām un prasmēm. Katrs skolēns tika iesaistīts interaktīvā nodarbībā. Tika veidota izpratne par to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos.

9.–12. klašu skolēniem tika novadīta lekcija „Kā izvēlēties savu sirds profesiju”. Padomi, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijai. Praktiski uzdevumi, kas veicina pašizpēti un mērķtiecīgu lēmumu pieņemšanu. Saruna – diskusija par izglītības iespējām Latvijā, kā arī izglītību ārzemēs.

10.–11. klašu skolēniem tika pastāstīts, kādas ir pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū, kādas profesijas eksistēja pirms 10 gadiem un kādas būs nepieciešamas pēc 5 gadiem.

Neizpalika arī gadskārtējās izglītības izstādes „Skola 2018” apmeklēšana. 2018. gada 23. februārī Madlienas vidusskolas 9., 11. un 12. klašu skolēniem tika dota iespēja apmeklēt divas izstādes – „Skola 2018” un „Latvijas Grāmatu izstāde 2018”, kas norisinājās no 23. līdz 25. februārim Ķīpsalas izstāžu hallēs. Skolēniem tika piedāvāta plaša un kvalitatīva informācija par turpmākajām izglītības iespējām, beidzot pamatskolu vai vidusskolu. Izstādē piedalījās vairāk nekā 140 dažādu izglītības iestāžu pārstāvji no 15 valstīm. Blakus hallē izstādes apmeklētāji varēja apskatīt plašo grāmatu klāstu no vairākām izdevniecībām, iegādāties sev vēlamās grāmatas par zemām cenām un noklausīties vairākas autoru uzstāšanās. Izstāžu apmeklētājiem tika dota iespēja rezervēt autobusu un apmeklēt Latvijas Universitātes Dabas māju, kas ir pirmā no Akadēmiskā kompleksa ēkām. Tajā ir izvietotas Ķīmijas, Bioloģijas un Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes. Pateicoties šim braucienam, daudzu skolēnu nākotnes plāni izkristalizējās.


Kad mācību gads noslēdzies un skolēni saņēmuši liecības ar mācību gada rezultātiem, sekmēs veiksmīgākie skolēni Eiropas Savienības projekta „Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” (NR.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros un, projekta finansiāli atbalstīti, 6. jūnijā devās apskatīt vienu no mūsdienīgākajām un inovatīvākajām zemnieku saimniecībām Jelgavas novada Vilces pagastā „Terēni”. Mājas pagalmā skolēnus laipni sagaidīja saimniece Lolita Duge, kura jauniešiem bija sagatavojusi interesantu apskates programmu ar iesaistīšanos radošajās darbnīcās. Līdzās tradicionālajai graudkopībai kā saimniecības pamatnozarei saimniecei ir iespēja nodarboties ar piparmētru audzēšanu un pārstrādi tējā, konditorijas izstrādājumos, sīrupā un vēl citos produktos. Izrādot „Piparmētru namiņu”, saimniece dalījās pieredzē ar jauniešiem par biznesa idejām, par drosmi iesaistīties projektu gatavošanas un to realizācijas darbā, veiksmēm un prieku par paveikto. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar daudzām piparmētru šķirnēm, apskatīties, kā tās aug un izskatās dabā, un ciemošanās noslēgumā baudīt gardo piparmētru tēju.

Dienas otrajā pusē skolēni devās uz Jelgavu, kur apmeklēja uzņēmumu „Karameļu darbnīca”. Radošs un aizraujošs biznesa projekts lieliem un maziem – karameļu gatavošana, interesantas idejas gatavā produkta pasniegšanai, iespēja pašiem izgatavot savu karameli un baudīt tās dažādos veidus, arī ar ķiploku garšu.

Iespējams, ka šajā iespaidiem bagātajā dienā jauniešiem dzima doma par to, ka arī viņi nākotnē var radīt ko jaunu un inovatīvu, kas kļūs par Latvijas atpazīstamības zīmolu. Paldies skolas karjeras projekta koordinatorei skolotājai Ilzei Smilškalnei par veiksmīgu ekskursijas organizāciju!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis12. janvārī Madlienas vidusskolā viesojās karjeras konsultante Jolanta Priede, kas ar savām prasmēm, spējām un aizrautību lekcijās spēja ieinteresēt katru skolēnu domās par karjeras izvēli. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

4. klases iesaistījās nodarbībā, kurā, izmantojot multfilmu tēlus, tiek veidota bērnu izpratne, kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm. Katrs bērns tika iesaistīts interaktīvā nodarbībā, apzinoties, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomā.

Jauniešiem, 9. un 12. klašu skolēniem, tika novadīta lekcija „Kā izvēlēties savu sirds profesiju”. Tie bija padomi, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas, praktiski uzdevumi, kas veicina pašizpēti un mērķtiecīgu lēmumu pieņemšanu. Saruna – diskusija par izglītības iespējām Latvijā, kā arī izglītību ārzemēs. 10.–11. klašu skolēniem stāstīja, kādas ir pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū, kādas profesijas eksistēja pirms 10 gadiem un kādas būs nepieciešamas pēc 5 gadiem.

Paldies visiem, kas iedziļinājās karjeras izpratnes jautājumos, un sirsnīgs paldies lektorei Jolantai Priedei.

Pedagogs karjeras konsultants Ilze Smilškalne


15. janvārī izmantojām Swedbank ekspertes Larisas Bobrovas zināšanas un darbojāmies praktiskās mācību stundās “Dzīvei gatavs” savā skolā!

Programma piedāvā 11. un 12. klases skolēniem matemātikas un informātikas stundu, kur līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, bankas darbinieks ar praktiska uzdevuma palīdzību sniedza priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.

Mācību stundas “Dzīvei gatavs” skolēniem sniedz ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļauj iejusties bankas speciālista lomā. Apgūstot šo programmu, jaunieši attīsta 21. gadsimta kompetences, kā piemēram, finanšu pratību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā kontekstā.

I. Smilškalne


Profesijas izvēle ir nopietns lēmums.
Savas karjeras plānošanai vari izmantot interneta resursus.

Iespēja iepazīt profesiju:
www.profesijupasaule.lv
www.prakse.lv
www.nva.gov.lv

Par studiju akreditāciju, studiju iespējām:
www.niid.lv
www.svr.ikvd.gov.lv
www.viaa.gov.lv//lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/studijas_arvalstis/
www.dreamfoundation.eu

Informācija par Latvijas izglītības iestādēm
www.niid.lv

Karjeras izvēles testi:
www.niid.lv
www.nacstudet.lv/tests/
www.prakse.lv

6 Infografikas karjeras plānošanai

txt_20_iespejas Tavas attīstības iespējas skolas laikā
Daudzas darba tirgū un dzīvē noderīgas prasmes var attīstīt jau skolas laikā. Mūsdienās neviens profesionālis neiztiks bez laika plānošanas, spējas pamatot savu viedokli, prasmēm sadarboties u.c. tā sauktajām vispārējām prasmēm. Infografika parādīs Tev ceļus, kā, iesaistoties ikdienas aktivitātēs, vari veidot sevi par darba tirgum un dzīvei sagatavotu profesionāli.
Neiznieko laiku! Iegūsti pieredzi un dzīvei noderīgas prasmes, bez kurām neiztikt 21. gadsimtā.
txt_20_iespejas Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases
Plānojot savu karjeru, jāizvēlas ne tikai profesija, bet arī izglītības ceļš, kā šo profesiju apgūt. Turklāt jāizvēlas savai situācijai un nākotnes plāniem atbilstošākais.
Infografika izskaidro, kāds ir tālākās izglītības iespējas pēc pamatizglītības un kādas pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas. Tajā norādīts, cik ilgs laiks jāvelta katram izglītības ceļam un kādu profesionālās kvalifikācijas līmeni var iegūt.
txt_20_iespejas Kā plānot karjeru?
Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.
Kā analizēt sevi – savas intereses, zināšanas un vēlmes?
Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi.
Kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas?
Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi. Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām. Izmanto to, lai noskaidrotu, kuras profesijas domātas tieši Tev.
txt_20_iespejas Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi?
Izvēloties skolu, Tu izvēlies vietu, kur ieguldīsi savu laiku un līdzekļus, lai iegūtu zināšanas un prasmes, kas Tev palīdzēs būt veiksmīgam. Noskaidro atbildes uz infografikas jautājumiem, lai izvēlētos Tavām vēlmēm un iespējām vispiemērotāko mācību iestādi.

RTU Karjeras centra filma «Zaļais pipars» par karjeras veidošanu

Zaļais pipars 1

Savu pieredzi stāsta Andželika Berga, Māris Gailis, Daiga Ērgle, Māris Mihelsons, Intars Rešetins, Vitālijs Sktīvelis.

Zaļais pipars 2

Savu pieredzi stāsta Māris Šlēziņš, Jānis Palkavnieks, Valdis Kalnozols, Baiba Sipeniece-Gavare, Vitālijs Gavrilovs un Ivars Beitāns.

Zaļais pipars 3

Savu pieredzi stāsta Māris Grigalis, Linda Abu Meri, Juris Vilders, Lolita Bemhena, Renārs Zeltiņš, Diāna Zande.


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem