Madlienas vidusskolā noslēgusies Labo darbu nedēļa. Skolēni veica visdažādākos uzdevumus – vāca naudu suņu patversmei, sakopa estrādi, gatavoja priekšnesumus vecākiem un skolotājiem, gatavoja apsveikumus, bērnudārzā bērniem mācīja gatavot rotājumus, pensionētai skolotājai palīdzēja mājas darbos, kopā ar pansionāta iemītniekiem cepa piparkūkas, sniedza koncertu pansionāta iemītniekiem un pagatavoja egli, tādējādi izglābjot 1 egli mežā.

CAM02179
Skatīt turpinājumu »


Pirmā tikšanās Madlienas vidusskolas 2.a klases skolēniem ar pansionāta iemītniekiem notika pirms Ziemassvētkiem – labo darbu nedēļā. Bērni šim apciemojumam gatavojās īpaši, jo bija nolēmuši iepriecināt vecākās paaudzes ļaudis ar lietām, kas neprasa finansiālu ieguldījumu, proti, savu laiku, kā arī lasītprasmi. Skolēni mājās sameklēja savai lasītprasmei atbilstošu pasaku grāmatu. Ar Mārīti Šteinbergu sarunājām laiku, kad viņas vadītajā radošajā darbnīcā bija iespēja lasīt priekšā grāmatas. Vienlaicīgi tika lasītas pasakas arī tiem, kuri nevar iziet no savas istabiņas vai arī nosēdēt. Bērnu sajūtas, veicot šo uzdevumu, bija dažādas: cits bija sabijies, samulsis vai sakautrējies, kādam patika, ka visi klausījās un varēja iepriecināt vecos cilvēkus, ka viņi smaidīja un jutās labi. Promejot nolēmām, ka nāksim vēl, jo bija gandarījums par padarīto.

Skatīt turpinājumu »


Tuvojoties Ziemassvētku laikam, klašu kolektīvos skolēni domāja ne tikai par savu prieka sajūtu, bet plānoja paveikt ko labu, lai iepriecinātu arī citus cilvēkus. Jau no 8. decembra tika īstenoti daudzi labie darbi.

1.a un 1.c klases audzēkņu iecere bija sniegotajā laikā palīdzēt meža dzīvniekiem. Skolēniem palīdzēja Madlienas nodaļas vecākais mežzinis Māris Balodis. Viņš pastāstīja par meža zvēru dzīvi ziemā un par to, kā mednieku kolektīvs rūpējas par dzīvnieku piebarošanu ziemas periodā. Viņš arī aizveda uz vienu no barotavām pirmklasnieku sagādātos augļus un dārzeņus.

Skatīt turpinājumu »


Septembris ir rudens krāsu laiks. Krāsas – spilgti sarkanā, saulaini dzeltenā, koši oranžā un klusinātā zaļā ienes prieku ikdienā un palīdz noskaņot sevi
garajai ziemai.
Šī mācību gada sākums īpaši ar krāsām un prieku saistās Madlienas vidusskolas kolektīvam.
Jau pašās pirmajās septembra dienās skolu apšalca ziņa, ka deju skolotājas Agneses Lep-ses portālā www.labiedarbi.lv iesniegtais projekts tautas tērpu iegādei deju kolektīvam ir apstiprināts un nodots balsošanai. Zīmīgs izrādījās šī projekta nosaukums – „Mūsu pašu spēkos ir radīt prieku”.

Skatīt turpinājumu »


Projekta iesniedzējs: Madlienas vidusskola
Pieteica: Agnese Lepse
Vieta: Madlienas pagasts
Projekta summa: 1999Ls

Projekta apraksts
Sensenos laikos Madlienas novadā dzīvoja tautu dēls ar tautu meitu, viņiem ļoti patika dejot. Cilvēki priecājās par iznesīgo pāri un viņu skaistajām dejām. Viņu senči radīja īpašo Madlienas novada rakstu, ko vēlāk ieauda sarkanmelni rūtainā audumā. No tā tika darināts tautastērps jaunajam dejojošajam pārim. Senči teica, lai jaunie savu dejotprasmi nes pasaulē un stāsta par skaisto vietu zemes virsū, ko dēvē par Madlienu, jo tas ir pats Latvijas viducis, tātad sirds. Kamēr sirds pukstēs, tikmēr Latvijai klāsies labi. Pa šiem daudziem gadiem skaistais pāris, dejojot bija priecējis daudzu cilvēku sirdis un arī viņi saviem bērniem mantojumā grib nodot skaisto Madlienas novada tautas tērpu. Lai jaunā paaudze varētu koncertēt, piedalīties novada un jaunrades skatēs, savos paša pagasta kopā sanākšanas svētkos. Lai bērni tajos dejotu lepni un droši par sevi, jo viņus sargātu un sildītu mūsu pašu mīlestība. Būsim pateicīgi par ikvienu atbalstu šī sapņa īstenošanai dzīvē 🙂
Šī gada laikā Madlienas vidusskolā ir izveidojušās 4 deju grupas, kas ietver skolēnus vecumā no 1. līdz 10.klasei un pēc dejotāju skaita ir lielākais skolas vēsturē, apmēram 80 dejotāji. Gada laikā esam gana daudz paveikuši, proti, ar ļoti labiem rezultātiem esam pārstāvējuši Ogres novada deju skati, piedalījušies jaunrades deju konkursā “Mēs un deja”, esam smēlušies iedvesmu un prieku, piedaloties ikgadējā festivālu „Latvju bērni danci veda”, kā arī sadraudzējušies ar Birzgales, Lauberes un Jūrmalas dejotājiem, organizējot kopīgus koncertus savos un viesu pagastos. Mums ļoti nepieciešami ir tautastērpi, lai arī turpmāk varētu darīt iesākto. Ir tik daudz ideju par dejām un piedalīšanos, diemžēl trūkstošo tērpu dēļ tas nav iespējams.

Atbalsti projektu:

http://www.labiedarbi.lv

http://www.draugiem.lv


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs