Katru gadu oktobra sākumā, atzīmējot Skolotāju dienu, Madlienas vidusskolas peda- gogi dodas kādā pārgājienā vai ekskursijā. Šoreiz devāmies palūkot, kā dzīvo brāļi lietuvieši. Jaukā 14. oktobra dienā izbraucām pretī saulītei uz Šauļiem kultūrvēstures mācību ekskursijā.
Šauļi ir ceturtā lielākā Lietu- vas pilsēta, kas savu dzimšanu saista ar Saules kauju 1236. gadā. Visos pilsētas pulksteņos ciparu veidolā redzami tikai 12, 3 un 6. Šauļus vairākkārt plosījuši kari, ugunsgrēki un mēris. Pilsētas atjaunošanu un pārbūvi 18. un 19. gadsimtā plānveidīgi vadīja ievērojami arhitekti. Ielu tīklu veidoja ar ideju katras nozīmīgākās ielas galā ieraudzīt kādu ievērojamu vai acij tīkamu objektu. Tālu saskatāma pakalnā stāvošā Svētā Pētera un Pāvila katedrāle, kura mūs sagaidīja ar svinīgu ērģeļmūziku. Unikālo saules pulksteni darbībā neredzējām, jo saule noslēpās, un mēs, viegla smidzekļa pavadījumā, turpinājām iepazīties ar pilsētu. Apskatījām skulptūras: Strēlnieku ­ zelta puisēnu ar nolaistu loku un milzu skārda lapsu ezermalā. Pastaigājām pa centrālo Viļņas ielu ­ vienu no Eiropā vecākajām gājējiem atvēlētajām ielām. Lietuvieši lepojas ar to, ka vieni no pirma- jiem Eiropā un bijušajā PSRS ierīkoja gājēju ielas.

Skatīt turpinājumu »


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs