Madlienas vidusskola aicina 2019./2020. mācību gadā topošos pirmklasniekus mācībām 1. klasē.

Mēs piedāvājam:

– Profesionālu, zinošu un pieredzējušu klases audzinātāju;
– Pagarinātās dienas grupas nodarbības līdz plkst. 17:00;
– Daudzpusīgas interešu izglītības pulciņu nodarbības;
– Psihologa, logopēda un sociālā pedagoga atbalstu skolēniem un vecākiem;
– Vienu papildus sporta nodarbību nedēļā;
– Datorikas un angļu valodas nodarbības;
– Iespēju papildus mācīties K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā un Ogres novada Sporta skolā (Madlienā);
– Individuālās nodarbības zināšanu papildināšanai un papildus apguvei;
– Bezmaksas skolēnu transporta pakalpojumus.

Madlienas vidusskolas Krapes filiāle aicina 2019./2020.māc.g. skolēnus mācībām pirmsskolas izglītības programmā (no 2 gadu vecuma) un sākumskolā (1.- 4.klase).

Mēs piedāvājam:

– Attīstošās nodarbības un profesionālus pedagogus;
– Mācību procesu sakārtotā, ekoloģiski tīrā vidē;
– Daudzveidīgas mācību metodes, t.sk. brīvā dabā skolas apkārtnē;
– Pagarinātās dienas grupu līdz plkst. 16:00;
– Interešu izglītības nodarbības;
– Brīvpusdienas visiem skolēniem;
– Iespēja iesaistīties skolas pedagogu organizētās vasaras sporta un atpūtas nometnēs;
– Bezmaksas skolēnu transporta pakalpojumus;
– Piedalīšanos Madlienas vidusskolas rīkotajos pasākumos.

Dokumentus pieņem Madlienas vidusskolas lietvedībā no plkst. 9:00 līdz 15:00

Tālrunis uzziņām: 65039106, 65039158


Madlienas vidusskola uzņem skolēnus mācībām 10. klasē 2019./2020. māc. g. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā.

Mēs piedāvājam:

– Kvalitatīvu un konkurētspējīgu vispārējo vidējo izglītību;
– Iespēju apgūt Valsts aizsardzības mācību 10. un 11. klasē;
– Draudzīgu, saprotošu un izpalīdzīgu skolēnu un pedagogu kolektīvu;
– Plašu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu;
– Uzņēmējdarbības programmas „Esi līderis” apguvi par pašvaldības finansu līdzekļiem sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju (LUMA);
– „B” kategorijas autovadītāja apliecības ieguvi par pašvaldības finansu līdzekļiem;
– Iespējas saņemt skolas, pagasta un novada Atzinības, Skolas padomes un Uzņēmēju naudas balvas par augstiem un izciliem mācību sasniegumiem;
– Individuālās nodarbības zināšanu pilnveidošanai un papildus apgūšanai;
– Iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē, attīstot līderības un organizatoriskās prasmes;
– Papildus mācīties K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā un Ogres novada Sporta skolā (Madlienā);
– Bezmaksas skolēnu transporta pakalpojumus.
– Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no plkst. 9:00 līdz 15:00.

Iestājoties nepieciešami sekojoši dokumenti:

– apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
– skolēna iesniegums adresēts skolas direktoram (uz skolas veidlapas);
– medicīniskā karte (026/u veidlapa).

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
Vidusskolā tiek uzņemti skolēni ar pietiekamiem vērtējumiem visos mācību priekšmetos.

Tālrunis uzziņām: 65039158, 65039106


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs