kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

13. - 19.10.
EPVS aktīvākie jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli.

17.10.
Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles” 1.-4. klašu skolēniem.

17.10.
Izliekam I semestra starpvērtējumu.

18.10.
Rudens tirdziņš sākumskolā.

18.10.
Tematiskā diskotēka 6.-12. klašu skolēniem.

18.10.
Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu mācību sasniegumiem.

18.10.
Izsniedzam I semestra starpvērtējuma liecības.

24.10.
Pedagogu konference Ulbrokā par kompetenču projektu (reģistrācija ir noslēgusies)

21. - 25.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

25. - 27.10.
Skolā tiek uzņemta Skautu nometne (apm. 200 skolēni).

31.10.
Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts, folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.

NOVEMBRIS: ⇅

DECEMBRIS: ⇅

visi pasākumi

Teiksim ardievas savai skolai

4. jūnijā skolas aktu zālē no savas skolas atvadījās Madlienas vidusskolas 12. klase. „Ilgi gaidītā diena ir atnākusi – ar sapņiem, ar cerībām, ar ticību gaismai. Ar skatu uz tālajām zvaigznēm tur, debesu jumā…”

Centralizētie eksāmeni ir nokārtoti, bet to rezultāti un atestāti par vispārējo vidējo izglītību vēl ir jāgaida. 14 jaunieši – Katrīna Baumane, Rihards Bičevskis, Gerda Gurinoviča, Dzintars Iļjins, Laima Jansone, Santa Liepiņa, Aiga Pīķe, Normunds Puriņš, Sindija Seveļkova, Edgars Sprukts, Iveta Streile, Megija Veselova, Mārtiņš Vītols un Dita Žurēviča – teica paldies skolotāju kolektīvam par sniegtajām zināšanām un ieguldījumu audzināšanā, kā arī vecākiem par rūpēm un sirds siltumu. Nākamos absolventus sveica skolas direktors Edgars Viņķis un pasniedza LR Ministru prezidenta Māra Kučinska parakstītus Atzinības rakstus par gūtajiem panākumiem mācībās Aigai Pīķei un Edgaram Spruktam. Klases audzinātāja Elita Atslēdziņa vēlēja kļūt par krietniem sava darba darītājiem, būt laimīgiem un darīt laimīgus sev tuvos cilvēkus.

12-1

12-2

12-3

12-4

stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem