Veidojam vidi ap mums Ogres novadā

2020. gada rudens – “Liepu alejas izveide Madlienas pagastā”
2016. gada jūnijs – „Dāvana skolai, pagastam, sabiedrībai” (tūju stādījumi stadionā)