Konkurss „100 vēstures mirkļi” noslēdzies

Madlienas vidusskolas skolnieces – konkursa “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” laureātes. Jau trešo reizi Eiropas Parlamenta deputāte prof. Inese Vaidere aicināja Latvijas skolu 10. – 12. klašu skolēnus piedalīties konkursā „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki.” Konkur...

Dzimtene mana!

Lai man laime ir – dot tev un dāvāt, Nevis nelaime – prasīt un ņemt! Lai man laime ir – mīlēt un radīt, Nevis nelaime – postīt un graut! (Māra Zālīte) Neskatoties uz to, ka 7. klases skolēniem rit attālināto mācību process, mēs atradām iespēju būt kopā un svinēt svētkus Latvijai. 11. novem...

Saules mūžu Latvijai – valsts svētku piemiņas zīme

Ik gadu Madlienas vidusskolas pagalma galvenajā zālājā tiek veidota piemiņas zīme no svecēm. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa skolēnu mācās attālināti un nav skolā, par piemiņas zīmes izveidošanu šogad rūpējās 1.-6. klašu skolēni un pedagogi. Arī šogad sveču gaismā aizdomājāmies par valsts brīvību...

Konkurss sākumskolā “Mana Latvija”

DZIMTENE (Jānis Peters) Vai tu zini, kas Latvija? Tā ir zeme, mana dzimtene. Vai tu zini, kas ir dzimtene? Tā ir zeme, kur es piedzimu. Vai tu zini, kā es piedzimu? Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai, tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu. Latvijas dzimšanas dienas mēnesī Madlienas vidussko...

Lāčplēša diena

11. novembris Latvijā ir noteikta kā atceres diena – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena jeb Lāčplēša diena. Lāčplēsis ir tēls, kas simbolizē cilvēka drošsirdību, aizstāvot tēvzemi no ienaidnieka. Madlienas vidusskolas 4., 5. un 6. klase katra savā stundā 11. novembrī devās uz Madlienas kapu ...

Ar Latviju sirdī

Mīlēt un cienīt savu valsti bērni ģimenes un skolas mijiedarbībā iemācās jau bērnībā. 2.klases skolēni savu mīlestību pret Tēvzemi apliecina, apgūstot savas tautas un valsts vēsturi, izzinot simbolus, interesējoties par notikumiem valsts dzīvē. Divas nedēļas tika izdzīvotas Latvijas zīmē. Katr...

Rītausmas stunda

Lai veicinātu lasītprasmi un iegūtu jaunas zināšanas, Madlienas vidusskolas 3. klases skolēni iesaistījās Ziemeļvalstu literatūras nedēļā, kas šogad norisinājās no 9. līdz 13. novembrim. No Latvijas piedalījās 264 dalībnieki no bibliotēkām, skolām, tajā skaitā arī mēs. Tas ir projekts, ko Ziemeļv...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)