MVS skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas

Šis mācību gads visiem ir satraukuma pilns. Pēc gada attālināti visi skolēni ir gatavi mesties atpakaļ aizraujošajā skolas dzīvē. Skolēnu pašpārvalde nav nekāds izņēmums. Šogad tajā vēlas darboties 32 skolēni, no kuriem 7 ir jaunpienācēji no 7., 9. un 10. klases. 2021. gada 14. septembrī notika M...

Akcijas “Latvijas skolas soma” 2021./2022. muzikāla nodarbība “Sprādziens mūzikā” brīvā dabā

Otrdien, 21. septembrī, Madlienas pagasta brīvdabas estrādē Madlienas vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties izglītojošā nodarbībā par mūzikas vēsturi. To bija sagatavojuši jaunie mūziķi – Arta un Miks Abaroniņi, kuri apbraukā Latvijas skolas un, nebaidoties par rudenīgajiem laika apstākļiem...

8. klases mācību ekskursija pa Ziemeļkurzemi

9. septembrī 8. klases skolēni devās mācību ekskursijā pa Ziemeļkurzemi. Maršruts tika veidots tā, lai iepazītu neparastus dabas objektus un nozīmīgas kultūrvietas Ziemeļkurzemē. Šī Latvijas daļa gan ģeogrāfiski, gan vēsturiski būtiski atšķiras no Vidzemes. Savdabīgais Kaņiera ezers ar putnu vēro...

Pilsoniskās līdzdalības projekts “Maini dzīvi – domā plašāk!”

Ņemot vērā to, ka Ogres novada dome jūlija beigās tomēr piešķīra finansējumu mūsu pavasarī iesniegtajam projektam “Maini dzīvi – domā plašāk!”, tad 8. klases skolēni turpina savu ideju realizēšanu. 17. septembrī skolēni piedalījās izglītojošās, praktiskās un sportiskās darbnīcās: • Darbnīca “Putn...

Sadarbības stunda “Anna Brigadere aicina Sprīdīša ceļos”

Lai mācību process būtu interesantāks un tiktu īstenota jaunā kompetenču pieeja mācību procesā (Skolas2030), 7. klasei 16. septembrī notika sadarbības stunda, kurā tika apvienoti trīs mācību priekšmeti – latviešu valoda, literatūra un sports. Tā kā Annai Brigaderei 1. oktobrī apritēs 160 gadu jub...

Ekskursija kā pārgājiens

Septembra vidū 5. klase devās mācību ekskursijā uz Līgatni ar mērķi veicināt saliedēšanos pēc ilgā klātienes mācību pārtraukuma. Skolēniem bija iespēja gan savā starpā jauki pavadīt laiku, gan uzzināt ko jaunu un iepazīt jauno klases audzinātāju. Dabas rotu darbnīcā, kas atrodas Vienkoču parkā, s...

Noķert mākoni aiz astes

Tieši šādas sajūtas piedzīvoja 3. un 7. klašu skolēni, kuri 14. septembrī devās uz Madlienas pagasta bibliotēku, lai piedalītos zinātnes centra „Zili brīnumi” nodarbībā, kur vēroja un aktīvi iesaistījās dažādos eksperimentos. Skolēniem tika piedāvāti eksperimenti ar sauso ledu un šķidro slāpekli ...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)