kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

27.05.
„Atvadas no sākumskolas” 4. klases skolēniem (plkst. 17:00).

28.05.
Izliekam semestra un gada vērtējumus 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem.

30.05.
Pedagoģiskās padomes sēde (plkst. 13:00).

31.05.
Skolas Karoga svētki.

jūnijs: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem

17. maijā 9. un 12. klase sagaidīja savu Pēdējo zvanu Madlienas vidusskolā. Pasākumu atklāja paši skolēni, veltot atvadu vārdus mīļajai skolai, bet pēc tam ieskandināja aktu zāli ar dziesmu „Sauc palīgā”. Pasākuma gaitā tika parādīti pašu gatavotie video par ikdienas dzīvi un piedzīvojumiem skolā un ārpus tās. Tad tika dots vārds direktoram Edgaram Viņķim, kurš skolēnus motivēja ticēt saviem sapņiem un būt mērķtiecīgiem. Absolventu klases katram skolas darbiniekam bija sarūpējušas skaistus ziedus un pateicības vārdus. Skolēnus apciemoja arī PII „Taurenītis” vecākie bērni, kuri bija sagatavojuši dziesmas un dejas, kas sildīja sirdis. Arī 8. un 11. klase veltīja jaukus apsveikumus, lai iedrošinātu saspringtajam eksāmenu laikam, kā arī bija īpaši pacentušies, izrotājot absolventu klašu telpas. Tas radīja svētku sajūtu ikvienam skolēnam.

Māra Kļaviņa, 12. klase

Mūsu skola, tāpat kā daudzas skolas Latvijā, ir veiksmīgi īstenojusi Latvijas simtgades akcijas „Latvijas skolas soma” piedāvājumu 2. semestrī, kad kultūras aktivitāšu īstenošanai saņēmām no Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu 1426,00 eiro apmērā. Tie tika izmantoti dažādu pasākumu biļešu iegādei un transporta pakalpojuma izmaksām, lai īstenotu akcijas mērķi – nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem iespēju klātienē izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot skolēnos piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Akcijas ietvaros 2. semestrī mūsu skolā viesojās jaunie Nacionālā teātra aktieri ar lekciju „Kas ir teātris”, 5. un 6. klase devās uz Rīgu – teātra izrādi „Planēta 85” Dailes teātrī, 8. un 9. klase apmeklēja teātra izrādi „Pavasaris” Valmieras teātrī, 1. klase devās ekskursijā uz Skrīveru pārtikas kombinātu, Krapes filiāles skolēni apmeklēja Botānisko dārzu Rīgā un ZINOO centru Cēsīs. Sakām paldies akcijas organizatoriem par doto iespēju un pacietīgi gaidīsim akcijas turpinājumu 2019./2020. mācību gada 1. semestrī.

2019. gada 17. maijā Rīgas cirka ēkā notika Latvijas Arhitektūras gada balvas ceremonija, kurā tradicionāli pasniedz augstāko apbalvojumu Latvijas arhitektūrā – ne tikai zelta un sudraba ananāsus, bet arī bērnu žūrijas balvu “Zirnis.”

Bērnu balvas laureātus izvēlas brīvdomīgās izglītības projekta “Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” (SPP) audzēkņi. Starp 16 skolēniem, kuri pārstāv dažādas Rīgas skolas, šogad SPP bērnu balvas ZIRNIS žūrijā un Latvijas Arhitektūras 2019. gada balvai izvirzīto darbu vērtēšanā piedalījās arī Madlienas vidusskolas 5. klases skolēni – Evelīna Tirzmaliete, Marta Gulbe, Agnese Lazdiņa, Harijs Jānis Pluģis un Bruno Bombāns. Pasākums notika Rīgā, Arhitektu namā 2019. gada 16. maijā.

No konkursa pusfinālā iekļuvušajiem 11 darbiem viņi pretendentus vērtēja 3 jauktās komandās. Bērni paši izvēlējās vērtēšanas kritērijus četrās pozīcijās – būve ir personiska vai publiska, mantojums vai jaunrade, tad vērtēja – mantojums kā publiska būve ir „atjaunota, bet lietojama,” saglabāts, bet pārveidots tas, kas nepatīk,” autentisko lietu pielietojums, pieejamība utt. Rezultātu noteica, balsojot par 3 finālistiem — Rūjienas estrādes rekonstrukciju, Lielplatones vešūža restaurāciju un Alūksnes Bānīša staciju.
Šogad bērnu žūrijas balvu „Zirnis” ieguva Alūksnes Bānīša stacija.

Piebildīšu, ka „Latvijas Arhitektūras gada balvas 2019” zelta ananāsu saņēma – Sāls māja Pavilostā, bet Alūksnes bānīša stacija saņēma sudraba ananāsu.
Paldies projekta SPP vadītājai Indrai Ķempei par sniegto iespēju arī mūsu skolēniem piedalīties bērnu balvas ZIRNIS žūrijā un Latvijas Arhitektūras 2019. gada balvai izvirzīto darbu vērtēšanā. Tā bija jauna un brīnišķīga pieredze.

5. klases audzinātāja: Ligita Ridūze

Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējums vienmēr ir atšķirīgs: mainās gadalaiki, dzimst un aug mazuļi, mainās dzīvnieku kolekcija un ekspozīcijas. Katrs var atklāt ko jaunu.

Ekskursijas laikā skolēni iepazina zoodārza iemītniekus, pētīja to mājokļus. Līdz ar to padziļināja savas zināšanas par savvaļas dzīvniekiem un mājdzīvniekiem. Emocionāli iepazinās ar kukaiņu un abinieku daudzveidību Tropu mājā.

1. klase sevišķi lielu interesi izrādīja par žirafēm, čūskām, krokodiliem.

20. maija diena bija saulaina, silta un pozitīvām emocijām bagāta.

Profesionāļiem arvien raisās jaunas idejas, kas darāms, lai iedzīvotāju veselība būtu labāka, lai uz aptieku nāktu arvien zinošāki pacienti. Lūk, jauna ideja veselībpratības veicināšanai – datorspēle. Starp citiem vairāk nekā 400 jautājumiem vaicāts arī – kā sauc veselības aprūpes iestādi, kurā izgatavo, glabā un pārdod zāles, kā arī citas medicīnas preces.

«Veselībnieks» ir personālo un pārnēsājamo datoru interneta pārlūka platformas viktorīnas tipa izglītojoša datorspēle, kas desmit tematiskajās sadaļās ietver ārstu sagatavotus jautājumus. Spēle veidota kā palīgs vecākiem un skolotājiem bērnu veselībpratības veicināšanai. To spēlēt kopā ar bērniem aicināts arī ikviens farmaceits.

Saite uz spēli: menessaptieka.lv

„Būt par vecāku ir viena no skaistākajām dāvanām, ko cilvēks var piedzīvot. Atbildība, rūpes, pašuzupurēšanās, pašaizliedzība, pazemība, piedošana, pacietība un neizmērojama mīlestība ir izvēles, kas tiek vainagotas ar prieka asarām. Šķiet, ka vecāku lomas dāvanā Dievs ir ielicis neizsakāmi daudz vērtību un svētību, kuras ne tikai veido mazo bērniņu, bet primāri maina un veido pašus vecākus.” (M. Lamberte)

Tā gaiši un mīļi suminot skolēnu vecākus, Madlienas vidusskolā piektdien, 10. maija pēcpusdienā, notika Mātes dienas un Ģimenes dienas kopīgais pasākums „Jūs savā sirdī mīlestību nesat”. Paldies teicām ne tikai savām māmiņām, bet visai ģimenei, jo apzināmies, ka tā ir skaistākā dāvana, kura dota mums ikvienam, kurā varam rast brīnumainus mirkļus. Tā ir mīlestība, sapratne un palīdzēšana, tā ir izvēle un iespēja būt kopā gan gaišos mirkļos, gan arī tumšās dienās.

Sakām mīļu paldies skolotājām (Silvijai Tutānei, Mārai Atslēdziņai) un skolēniem (Mārai Kļaviņai, Edgaram Mežajevam) par pasākuma tapšanu un īstenošanu, koncerta vadītājiem – Jogitai Lazdiņai un Raimondam Baturam par runas izteiksmi un noskaņu, savukārt koncerta skanējumu un jaukumu, kā jau katru gadu, nodrošināja skolas mākslinieciskie interešu izglītības kolektīvi – sākumskolas koris, vidusskolas meiteņu ansamblis, divi sākumskolas ansambļi un 5. klases ansamblis skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā, deju kolektīvs „Lienīte” trīs grupu sastāvā un 8. klases dejotāji skolotājas Danas Balodes vadībā, kā arī instrumentālās mūzikas pulciņš skolotāja Anda Bičevska vadībā. Lai mums visiem ir vairāk gaišuma, mīļuma un siltuma visapkārt, lai bērni un vecāki ir pacietīgi, iecietīgi un priecē cits citu ik dienu, lai valda mīlestība un labestība ikvienā ģimenē!

9. maijā Madlienas vidusskolā svinīgā pasākumā tika sveikti starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un dažāda līmeņa sporta sacensību uzvarētāji. Skolas direktors Edgars Viņķis savā uzrunā skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem akcentēja audzēkņu izcilos mācību un sporta jomas sasniegumus, to nozīmi konkurētspējīgas sabiedrības veidošanā. Uzsverot 9. maiju kā īpašu dienu Latvijai Eiropas Savienības sastāvā, viņš aicināja jauniešus izmantot dotās iespējas savu nākotnes plānu īstenošanai.

Pasākuma gaitā direktors kā pirmos sveica un pasniedza skolas pateicības rakstus, Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes atzinības rakstus un diplomus mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem – Henrijam Augšpulam, Raimondam Baturam, Jogitai Lazdiņai, Annijai Augšpulei, Laurai Krupskajai, Lindai Smilškalnei, Alisei Trencei, Evelīnai Irbītei. Ar pateicības rakstu un suvenīriem ar skolas simboliku tika sveikti arī 5 veiksmīgākie šī gada sportisti – Iluta Rubene, Emīls Ernests Zvirbulis, Krists Reinards Zariņš, Elīna Vosveniece un Emīls Smilškalns. Pateicības vārdus izcilajiem skolēniem un viņu vecākiem veltīja arī Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, vēlot sasniegt vēl daudzus panākumus savā profesionālajā jomā, kuru dzīvē izvēlēsies. Atbilstoši saviem sasniegumiem skolēni no pagasta pārvaldes saņēma naudas balvas.

Tika sveikti arī novada un valsts konkursu uzvarētāji, kuri savas radošās spējas izcili parādījuši literārajos jaunrades darbos, tautas dziesmās un skatuves runās – Sandija Liepa, Aiga Rudzgaile, Heidija Rimša, Terēza Elza Rone, Anna Patrīcija Rone, Renārs Rainers Biezbārdis, Undīne Dzene, Tince Mūrniece, Elīna Vosveniece. Skolēnu augsto sasniegumu pamatā ir svarīgi, lai līdzās ir gudri un atsaucīgi skolotāji, kuri dalās ar savām profesionālajām zināšanām un pieredzi. Pateicības no skolas un pagasta pārvaldes saņēma pedagogi, kuri palīdzēja jauniešiem sagatavoties un piedalīties olimpiādēs, konkursos un sacensībās – Andris Džiguns, Vija Jēkabsone, Zinta Saulīte, Anita Jākobsone, Daiga Rosicka, Inta Oša, Daiga Zamarina, Iveta Mežajeva, Silvija Tutāne, Signe Kušnire, Dana Balode, Rita Pučekaite, Jevgēnijs Liepa un Vanda Kalniņa.

Paldies jaunajiem māksliniekiem solistiem, kuri ar muzikālo sveicienu priecēja pasākuma dalībniekus – Megijai Cinītei, Nikolai Markovskai, Robertam Baltacim, Patrikam Nikolajam Ozoliņam un viņu skolotājai Ivetai Mežajevai. Lai veiksme un izdošanās turpmākajos pārbaudījumos!stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs