Madlienas vidusskolas skolēnu vizīte Igaunijā

Madlienas vidusskolā ir uzsākta Nordplus Junior 2021 projekta “Kopīgas vērtības mūsu kultūras mantojumā un dabas daudzveidībā” (“Sharing values in our culture heritage and nature diversity”) īstenošana. No 4.10.2021. līdz 8.10.2021. 8. klases skolēnu grupa viesojās pie projekta partneriem Igaunijas ...

Annai Brigaderei – 160

1. oktobrī rakstniecei Annai Brigaderei (1861–1933) apritēja 160 gadi. Viņas bērnība ir aizritējusi Tērvetē, ir strādājusi par skolotāju, arī žurnālisti, rakstījusi lugas, stāstus, tēlojumus, dzeju. Visvairāk pazīstama ar pasaku lugām – „Sprīdītis” un „Maija un Paija”, kas ir veidotas arī kā filmas....

Labo darbu nedēļa Madlienas vidusskolā

Laika posmā no 4. līdz 12. oktobrim Madlienas vidusskolas skolēni aktīvi piedalījās un atbalstīja labdarības akciju “Drosmes kaste”, kurā visu klašu kolektīvi – skolēni un pedagogi – tika aicināti nest dažādas nelielas rotaļlietas, kuras pēc tam ar akcijas iniciatoru gādību tika nogādātas ārstniecīb...

Skrējiens “Aizej tur, nezin, kur…”

Kā katru gadu, arī šogad rudenī notika skolēnu ļoti iecienītais skrējiens “Aizej tur, nezin, kur..”. Skolēnu pašpārvalde izdomāja skrējiena dalībniekiem nezināmu maršrutu pa Madlienas pagastu. Maršrutā bija sagatavoti 9 dažādi kontrolpunkti ar interesantiem uzdevumiem. Šogad skrējiens norisinājās 28...

Sporta aktualitātes

20. septembrī Saldus vieglatlētikas stadionā notika Latvijas Skolēnu 75. spartakiādes finālsacensības vieglatlētikā „Pamatskolu kauss 2021”. Madlienas viduskolas zēnu komanda izcīnīja 3. vietu komandu vērtējumā. Komandā startēja Justs Liepiņš, Mārcis Mežajevs, Mareks Laizāns (9.kl.), Harijs Jānis Pl...

6. klase ciemos “Brakos”

28. septembrī 6. klase apmeklēja R. Blaumaņa memoriālo muzeju “Braki”. Tā jau bija otrā reize, kad skolēni ciemojās pie skolotājas Zintas Saulītes, kura ir ne tikai latviešu valodas skolotāja, bet arī muzeja vadītāja. “Brakos” viņa vada interesantas muzejpedagoģiskās programmas. Pagājušajā gadā m...

Zelta rudeni baudot

Brīnišķīgs laiks, jauni iespaidi un jautras izklaides ir atslēgvārdi, kas raksturo 3. klases mācību ekskursiju pasakainā 28. septembra dienā. Ekskursijas laikā iepazinām mūsu novada galveno pilsētu – sakopto un skaisto Ogri. Bērni priecājās par strūklakām, instalācijām, kas izvietotas pilsētas ce...

7. klases mācību ekskursija

2021. gada 21. septembrī 7. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Āraišiem un Valmieru. Gida pavadībā arheoloģiskajā parkā izstaigājām skaistās takas, vēsturiskās vietas un saelpojāmies kaudzēm svaiga gaisa. Ieklausoties gida stāstījumā, uzzinājām, kā un kur dzīvojuši, ko ēduši senie iedzīvotāji...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās