„Radoši, aktīvi kopā 2021”

No 13. līdz 17. jūlijam Madlienas vidusskolā nedēļas garumā atkal bija rosība un bērnu čalas, jo tika īstenots Ogres novada pašvaldības finansiāli atbalstīts projekts – radošo aktivitāšu un atpūtas nometne „Radoši, aktīvi kopā – 2021” 1.– 4. kl. bērniem. Nometnē piedalījās 20 Ogres novada bērni no M...

Ardievas Madlienas vidusskolai

Vasara pašā briedumā, smaržo bērzu meijas! Trešā jūlijā Madlienas vidusskolu absolvēja 47. izlaiduma klase – Elīza Rasma Bičevska, Emīls Oto Birģelis, Kristīne Jankava, Marģers Žanis Kalniņš, Atis Liepiņš, Alta Siliņa, Linda Smilškalne, Ramona Smilškalne, Ralfs Žurēvičs. Deviņi jaunieši kopā ar ģime...

SkaLaS laureāte Denīze Nora Dzene

Skaļās lasīšanas sacensība SkaLaS Latvijā norisinās 4 gadus. Tajā piedalās 5. un 6. klašu skolēni ar 3 minūšu garu lasījumu no paša izvēlētas grāmatas. Uzdevums – ar interesantu un izteiksmīgi nolasītu fragmentu rosināt klausītājus arī izlasīt šo grāmatu. Madlienas vidusskolas skolēni SkaLaS sace...

9. klases izlaidums

No sīkas ābola sēkliņas Dzimst trausls ābeles stāds. No trauslā ābeles stāda Jauna ābele aug... 11. jūnija pēcpusdienā Madlienas estrādē, smaržojot bērzu meijām un lupīnām, notika 9. klases izlaidums. Daba mūs lutināja, spīdēja saule, lai gan tālumā ducināja pērkons. 9. klases ābeļu dārzā i...

Vasaras nometnes Madlienas vidusskolā

Madlienas vidusskola katru gadu iesaistās vasaras nometņu organizēšanā. Šovasar plānotas un tiks organizētas divas dienas nometnes. 1. „Radoši, aktīvi kopā 2021!” 12.07.2021. – 16.07.2021. Mērķa grupa ir 20 Madlienas vidusskolas un tuvāko Ogres novada skolu skolēni vecumā no 7 l...

Madlienas vidusskolas 9. klase

Šogad 9. klasi pabeidza 14 skolēni. Klase ir īpaša ar to, ka viņiem deviņu gadu laikā ir bijušas sešas klases audzinātājas. Skolēni lielu paldies saka sākumskolas audzinātājai Rasmai Vērpējai, kas iemācīja lasīt, rakstīt un rēķināt. Paldies pārējām audzinātājām, kas katra ir devusi savu padomu, laba...

Noslēdzies 2020./2021. mācību gads Madlienas vidusskolā

Tā nu aizritējis 2020./2021. mācību gads savā neierastajā veidolā – skolēniem mācību saturu apgūstot klātienē tikai paša mācību gada sākumā, bet vēlāk – attālināti, tiešsaistēs, dažādās platformās un individuālajās konsultācijās. Izaicinājumiem un dažādām grūtībām piesātināts šis mācību gads aizritē...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)