9. klases izlaidums

No sīkas ābola sēkliņas Dzimst trausls ābeles stāds. No trauslā ābeles stāda Jauna ābele aug... 11. jūnija pēcpusdienā Madlienas estrādē, smaržojot bērzu meijām un lupīnām, notika 9. klases izlaidums. Daba mūs lutināja, spīdēja saule, lai gan tālumā ducināja pērkons. 9. klases ābeļu dārzā i...

Vasaras nometnes Madlienas vidusskolā

Madlienas vidusskola katru gadu iesaistās vasaras nometņu organizēšanā. Šovasar plānotas un tiks organizētas divas dienas nometnes. 1. „Radoši, aktīvi kopā 2021!” 12.07.2021. – 16.07.2021. Mērķa grupa ir 20 Madlienas vidusskolas un tuvāko Ogres novada skolu skolēni vecumā no 7 l...

Madlienas vidusskolas 9. klase

Šogad 9. klasi pabeidza 14 skolēni. Klase ir īpaša ar to, ka viņiem deviņu gadu laikā ir bijušas sešas klases audzinātājas. Skolēni lielu paldies saka sākumskolas audzinātājai Rasmai Vērpējai, kas iemācīja lasīt, rakstīt un rēķināt. Paldies pārējām audzinātājām, kas katra ir devusi savu padomu, laba...

Noslēdzies 2020./2021. mācību gads Madlienas vidusskolā

Tā nu aizritējis 2020./2021. mācību gads savā neierastajā veidolā – skolēniem mācību saturu apgūstot klātienē tikai paša mācību gada sākumā, bet vēlāk – attālināti, tiešsaistēs, dažādās platformās un individuālajās konsultācijās. Izaicinājumiem un dažādām grūtībām piesātināts šis mācību gads aizritē...

Skolēnu apbalvošana mācību gada noslēgumā Ogrē

27. maijā Ogres novada pašvaldība apbalvoja vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajos par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursā un sporta sacensībās. Šajā pasākumā apbalvošanai tika izvirzīti seši Madlienas vidusskolas skolēni par godalgotiem sa...

Šogad mācījāmies visi

Noslēdzies kārtējais mācību gads Madlienas vidusskolas skolēnu saimei. Citam tas ir ļoti gaidīts brīdis, vēl kādam – skumīgs par to, ka jāatstāj skola un jādodas citos zinību ceļos, lai īstenotu savus tālākos sapņus. Šis mācību gads ir bijis vēl neparastāks nekā iepriekšējais – ar ieilgušajām attāli...

Akcijas “Latvijas Skolas soma” tiešsaistes aktivitātes Madlienas vidusskolā 2. semestrī

Kā viena no mūsu skolas skolēnu un pedagogu visvairāk izvēlētajām aktivitātēm, ko piedāvāja simtgades akcija “Latvijas Skolas soma”, izrādījās Laboratorium radošās darbnīcas tiešsaistē ar nosaukumu “Mākslas un zinātnes krustpunkti”, kuras uzskatāmi apliecina zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā. ...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)