Karjeras nedēļa Madlienas vidusskolā

Lai aicinātu skolu jauniešus mērķtiecīgi un laikus plānot savu tālāko izglītošanos, nākotnes karjeru un profesiju, Latvijā no 26. līdz 30. oktobrim sākas Karjeras nedēļas pasākumi, kuru vadmotīvs šogad ir „Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!”. Profesionālās karjeras izvēle ir sarežģīts jautājums mūsdi...

Profesiju diena 3. klasē

Karjeras nedēļas ietvaros 3. klases izglītojamie iepazinās ar dažādām profesijām. Zīmēja un gatavoja stāstījumu par savu vecāku profesijām, vēlāk to prezentēja klasesbiedriem. Veica dažādus uzdevumus grupās, piemēram, pēc dotajiem attēliem mēģināja atpazīt un nosaukt profesiju. Ar interesi veidoja p...

Ar burvju trikiem par “lielās dzīves” gudrībām

No 12. līdz 16. oktobrim visā Latvijā ritēja karjeras nedēļa. Arī Madlienas vidusskolas Award vienības jaunieši šajā nedēļā tikās ar iedvesmojošu jaunieti, iluzionistu Danti Pecolli un Taurupes Award vienības dalībniekiem. Kopīgi guva pieredzi, iedvesmu un atziņas, lai veiksmīgi turpinātu un realizē...

Kopā jautrāk

Jau otro gadu pēc kārtas mēs, 10. klase, ar sporta skolotāju Ritu Pučekaiti rīkojām sadraudzības sporta spēles sākumskolai. Šoreiz – 12. oktobrī – tās bija īpašas, jo klases nedrīkstēja būt jauktas kā citus gadus un nedalījām tās komandās, kurās ir pārstāvji no visām četrām klasēm. Lai būtu līdzvērt...

EP Vēstnieku skolas 3. darbības gads Madlienas vidusskolā

Jau trešo gadu Madlienas vidusskola piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. Programmas mērķis ir stiprināt:

  • vidusskolēnu zināšanas par ES un Latvijas iespējām tajā,
  • izpratni par parlamentāro demokrātiju un pilsoniskuma vērtībām,
  • līdzdalību, jaunieš...

Jaunas zināšanas izglītības pārmaiņām

Erasmus + KA1 projekta „Jaunas zināšanas izglītības pārmaiņām” aktivitāte Somijā Iepazīties ar Somijas skolu pieredzi ir motivēts mērķis, jo arī pašiem kursu dalībniekiem ir laba pieredze kursu tēmā: Izglītība ilgtspējībai: kā mēs visi kopā varam saglabāt planētu Zemi. („SUSTAINABILITY EDUCATION ...

ES programmēšanas nedēļa

2. nu 3. klašu skolēni visu septembri un oktobri datorikas stundās iesaistījās ES programmēšanas nedēļas CodeWeek2020 aktivitātēs. Programmēšana palīdz attīstīt tādas 21. gadsimta kompetences kā skaitļošanas tipa domāšana, problēmu risināšana, radošums. Šīs aktivitātes mērķos ir dot iespēju sk...


rakstu arhīvs

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)