10.klases iesvētības

Šogad, gluži tāpat kā citus gadus, skolā norisinājās 10. klases iesvētības, kurās tika pārbaudīta skolēnu izturība, saliedētība un prasme vienoties savā starpā. Nedēļas garumā, 11. klases kolektīvs, izlēmām pārģērbt viņus par ļoti spilgtām personībām.

Pirmajā dienā drosmīgos 10-tos pārģērbām par alu cilvēkiem, kuriem bija jāprot sazināties bez mobilajiem telefoniem. Otrajā dienā brašuļi devās uz pludmali, tādēļ mēs tos izlēmām ieģērbt peldcepurēs, pleznās, halātos, pasniedzot tiem dažādus peldēšanas palīglīdzekļus. Trešajā dienā, atgriežoties no pludmales 10-tajiem bija ļoti atbildīgs uzdevums, tie tika ieģērbti melnās, melnās drēbēs, automātiski kļūstot par spiegiem-izlūkiem. Jauniešiem nācās pierādīt savas zināšanas orientēšanās sacensībās pa skolu, kurās uzvarētāji varēja saņemt savus telefonus kā arī kādu saldumu par labi padarītu darbu. Ceturtā diena bija ceļošana laikā, kad tie kļuva par opīšiem- omītēm, taču tie iejutās pretējo dzimuma drēbēs, proti- meitenes bija opīši, puiši-omītes. Piektā diena bija garīgi svarīgākā, jo tie tik ieģērbti par sultāniem, kuriem bija nepieciešams sakopot spēkus iesvētību kulminācijai.

Iesvētību kulminācijā, mēs pārbaudījām, vai 10-tie ir pienācīgi sagatavoti kļūt par pilntiesīgiem vidusskolēniem. Skolēni pierādīja, ka tajos mīt īsts vidusskolēnu gars. Tie nebaidījās nedz palikt slapji, nedz netīri! Īstu drosmi skolēnos pamanījām brīdī, kad tiem bija jādegustē dažādas jaunas receptes. Pasākuma noslēgumā, iesvētāmajiem nācās nošļūkt pa plēvi, kas tika novietota pakalniņā. Nododot zvērestu, 10-tie pierādīja to, ka ir piederīgi Madlienas vidusskolai. Mēs 11-tie, esam lepni par viņiem!