12. klases Žetonvakars
01.03.2020.


28. februārī Madlienas vidusskolas telpās virmoja satraukums – 14 divpadsmitklasniekiem tiks pasniegts simbolisks gredzens, kas apliecinās piederību Madlienas vidusskolai. Arī klases audzinātājai tas būs pirmais, ar ko varēs lepoties. Pasākumā tika teikts paldies vecākiem ar pašdarinātām dāvanām, un direktoram pasniegts pavasarīgu ziedu pušķis.

Žetonvakaru vadīja Linda Smilškalne un Ralfs Kriškāns. Uzmundrinošus vārdus teica 11. klases skolēni, un, lai sagatavotos eksāmeniem un veiksmīgi tos nokātotu, viņi dāvināja rupjmaizes kukuli un medus podu, kā arī maģiskās pildspalvas.

Kamēr pasākuma galvenie varoņi gatavojās 2. daļai, skatītāji varēja ielūkoties 14 min garajā video sižetā par vidusskolas laiku.

Uz Žetonvakaru 12. klase ieradās „limuzīnā”, ko varēja redzēt video. Pasākumam bija arī atbilstošs nosaukums – „Ar limuzīnu uz skolu”. Jauniešu veidotajā skečā tika atklāta skolas dzīve, komiski atainojot dažādas mācību stundas, izmantojot populāros teicienus no latviešu filmas „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Zēni skaisti dziedāja dziesmu „Mātei”, un Jogita Lazdiņa – dziesmu „Viss nāk un aiziet tālumā”, bet muzikālo pavadījumu uz klavierēm izpildīja Verners Cilevičs. Var tikai apbrīnot jauniešu talantus, īpaši Vernera klavierspēli! Latviešu valodas stundā izskanēja dzejolis krievu valodā, bet Elīnas Vosvenieces izpildījumā Tinces Mūrnieces dzejas vārsmas.

Žetonvakars jau tradicionāli mūsu skolas vēsturē ir kļuvis par interesantu, atraktīvu un jautru pasākums, un vidusskolēni ik gadu cenšas skatītāju sirdis ielīksmot ar humoru, gaišumu un pateicību savai skolai.

Ilze Smilškalne

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)