14. februāris – Valentīndiena
24.02.2020.


Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde no 10. līdz 14. februārim organizēja Valentīndienas aktivitātes visas nedēļas garumā. Šo piecu dienu laikā bija iespēja nosūtīt vēstules Valentīndienas pastā. Kopā tika saņemtas 265 vēstules, kuras piektdienā līdz plkst. 10.00 tika nogādātas adresātiem. 14. februārī – Svētā Valentīna dienā jeb Visu mīlētāju dienā – aicinājām skolēnus apģērbā akcentēt sarkano krāsu un nofotografēties pašpārvaldes veidotā foto stūrītī. Dienas garumā 5.–12. klasei tika organizēta spēle, kur skolas telpās jāatrod 8 burti, kas noslēpti zem sirsniņas, un no tiem jāsaliek vārds – KUPIDONS. Lielu paldies sakām visiem, kuri piedalījās un bija atsaucīgi.

Skolēnu pašpārvaldes vārdā E. Liepiņa

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)