Dzeja vasaras noskaņās

Jau kokos ievijas krāsu pavedieni, rīti sapinas miglas palagos, bet asteru ziedi dārzos aicina uz skolu. Vasara ir aizsteigusies vēja spārniem, vien palikušas atmiņas un gaišas domas. Skola gaida, jo atkal grib dzirdēt zvana skaņas, skolēnu smieklus un skolotāju raitos soļus. Sākas septembris – Dzejas mēnesis, kad top jauki, skanīgi un arī nebēdnīgi dzejolīši par silto vasaru, raibo dzīvi skolā un vēlmi kļūt gudrākam un labākam. Ielūkosimies Madlienas vidus­ skolas audzēkņu dzejas rindās!

Latviešu valodas skolotāja
Zinta Saulīte

Siltie saules stari
Šodien ļoti gari.
Puķes ziedus vaļā ver,
Skaistos saules starus tver.
Domāju es katru dienu
Tikai domu vienu:
Siltu sauli, mazu vēju
Dod mums, mīļais Dievs!
Anna Stauža, 6. klase

Vasarā smaržu pārpilnībā
Ziedi griežas jautrā dejā,
Putni rūpējas par mūziku,
Es viņu čalas uzklausu.
Paveru krūmos spraudziņu,
Tauriņu dejas vēroju.
Tikai pašā vakarā klusi
Dodos uz mājas pusi.
Tad beidzot baltos palagos krītu,
Sienāžu aijāta, miegā slīgstu.
Beāte Ločmele, 6. klase

Visa diena krāsās lieta,
Vienos priekos pavadīta.
Krāšņu ziedu iepazīta –
Tā ir viena vas’ras diena!
Airita Tirša, 7. klase

Uz pleca man ir soma
Un galvā gudra doma,
Uz skolu lepna nāku
Un mācīties es sāku.
Liene Leitāne, 8.a klase

Skolas dienā visi lēni
Un tai skaitā arī zēni.
Kādam miegainas ir acis,
Skat, jau klasē ceļas tracis!
Elfa Bukša, 8.a klase

Gar mežu stiepās ceļš,
Pa to reiz gāja teļš.
Tam piekusušas kājas,
Jo meklēja viņš mājas.
Dita Žurēviča, 8.a klase

Uz skolu eju lēni,
Pretī soļo zēni.
Visiem lielas acis,
Jo ceļā bija tracis.
Katrīna Baumane, 8.a klase

Siltā, aizgājusī vasara
Nekad neliksies pārāk gara.
Tu atmiņas man dāvāji
Un maigi, liegi aijāji.
Kitija Vasiļjeva, 9. klase

Tie skolas gadi,
Tie skolas gadi!
Tik aizraujoši un brīnišķīgi…
Tie aizved tevi jaunā dzīvē,
Kas pilna prieka un laimes!
Alise Ketlere, 9. klase

Pa ceļu eju lēni
Un nesu savu somu,
Pretī man nāk zēni
Un klāsta savu domu.
Laura Jēgere, 10. klase

Ir garš, garš ceļš,
Pa ceļu soļo teļš.
Tam četras tievas kājas,
Bet man ir divas mājas.
Alise Viduce, 10. klase

Sīkais tārps tik klusi, klusi
Aizlīda uz alas pusi.
Tā kā līda pārāk lēni,
Nospieda to lielie zēni.
Kintija Kondratjeva, 12.klase

Vasara jau galā,
Joki jāliek malā.
Nu uz skolu jāsteidzas,
Mācībās lai paveicas.
Mairis Valainis, 12. klase

Pa ceļu gāja teļš,
Un tas bij’ viņa ceļš.
Tam priekšā bija grava
vai varbūt arī pļava.
Uz galvas tam bij’ pods,
Un pazaudēts tā gods.
Elīna Zvingule, 12. klase

Zēni gāja klusi
Uz nepareizo pusi.
Uz pleciem bija somas,
Un galvā sliktas domas.
Mairita Kovaļkova, 12. klase

Kad vasarā sāk palikt klusi,
Ir jāsāk iet uz skolas pusi –
Ar lielu, smagu somu
Un gaišu, gudru domu.
Es skolas kalnā nāku
Un gudrīb’s apgūt sāku.
Justīne Praliča, 12. klase