Ja es būtu Ziemassvētku vecītis…

Tuvojas gada baltākais un skaistākais laiks – Ziemassvētki, kad katram gribas būt labākam, tīrākam un paskatīties, kā tad ga- rais gads ir pavadīts. Īpaši rosīga gada nogale ir Ziemassvētku vecītim, jo tik daudz darba! Vai esi pamēģinājis iejusties vecīša tēlā? Vai viegli visiem bērniem sarūpēt dāvanas un katrā mājā ienest svētku gaismiņu un prieku? Madlienas vidusskolas 2.–4. klašu audzēkņi mēģināja sevi iztēloties un iedomāties, kā ir būt par Ziemassvētku vecīti, un sanāca jauki un sirsnīgi darbi, pārdomas, un galvenais, ka bērnu sirdīs ir labestība, vēlme palīdzēt, īpaši jau tiem, kam ir grūti.

Madlienas vidusskolas skolotāja Zinta Saulīte

Ja es būtu Ziemassvētku vecītis, es bērniem nestu daudz laimes. Dzīvotu glītā namiņā, un mani rūķīši taisītu dāvanas. Es visai pasaulei sanestu prieku. Man būtu ziemeļbrieži, viņi palīdzētu izvadāt dāvanas. Es nolaistos lejā pie cilvēkiem, zem eglītes paliktu skaistas jo skaistas dāvanas.

Zenta Vītola, 2. klase

Es kā Ziemassvētku vecītis katrā mājā ienestu gaismu. Man šie svētki asociējas ar Jēzus Kris- tus piedzimšanu. Ziemassvētki ir prieka un mīlestības laiks. Ja es būtu vecītis, dzīvotu tālu, tālu ziemeļos. Man būtu seši stalti ziemeļbrieži un lielas ragavas. Es būtu ļoti strādīgs, un man pa- tiktu gatavot dāvanas. Es censtos izzināt katra bērna vēlēšanos, un, kad viņi gulētu, paliktu zem eglītes dāvanas.

Elīza Megija Linde, 2. kl.

Ja es būtu Ziemassvētku vecītis, es dzīvotu Lapzemē – nelielā namiņā aiz priežu zariem. Man būtu sarkans mētelis, bik- ses, josta un cepure, bet bārda būtu balta, tīra un divus metrus gara. Es iesēstos kamanās, rūķi piesietu ziemeļbriežus, un es dotos lidojumā. Kamanas būtu pilnas ar dāvanu maisiem.

Ralfs Kriškāns, 2. kl.

Man būtu māja no ledus kristāliem, logi – no dimantiem. Rūķīši taisītu dāvanas, man būtu 30 ziemeļbrieži un kamanas ar zelta zvaigznēm. Es nedāvinātu dāvanas sliktiem bērniem, bet labiem un slimiem. Ļoti gribētu, lai visi cilvēki būtu labsirdīgi un godīgi.

Arita Semjonova, 2. kl.

Ja es būtu Ziemassvētku vecītis, man būtu lidojoši brieži. Es lidotu un lektu skursteņos un dzirdētu, ka bērni skaita dzejoļus. Man būtu gara, bal- ta bārda. Es dāvātu bērniem dāvanas un konfektes groziņos. Ļautu viņiem pavizināties savās kamanās un arī palidot. Kopīgi celtu sniegavīrus, bet lāstekas pārvērstu par ledenēm. Mana cepure būtu sarkana ar baltu bumbuli.

Krišs Bičevskis, 2. kl.

Ziemassvētku vecītim būt ir grūti, jo daudz darba. Man būtu 7 elfi, 7 rūķi, no kuriem viens būtu uzmanības rūķis. Viņš skatītos, ko dara bērni. Ja viņi klausa vecākus, tad saņemtu dāvanas. Mani elfi un rūķi visu uzmanītu.

Kristīne Jankava, 3. kl.

Es dzīvotu Lapzemē un ves- tu bērniem prieku un laimi. Es lasītu vēstules un nestu dāvaniņas. Ar saviem astoņiem ziemeļbriežiem apceļotu visu pasauli. Skanētu zvaniņi, putētu sniedziņš, un mani brieži būtu ļoti draudzīgi.

Linda Smilškalne, 3. kl.

Es nestu ģimenēm mīļus un labus Ziemassvētkus. Darītu prieku savai skolotājai. Man patīk, ka visa lielā pasaule ir priecīga. Es palīdzētu visiem policistiem.

Alta Siliņa, 3. kl.

Es vēlētu visiem labu un skatītos, lai visi rūķi taisītu dāvanas. Es cilvēkiem dāvātu arī mīlestību un veselību. Vēlētos, lai mani rūķi un visi cilvēki būtu laimīgi.

Ramona Smilškalne, 3. kl.

Es būtu labsirdīgs Ziemassvētku vecītis un mīlētu bērnus, piebrauktu pie katras mājas, noliktu lielu kasti ar dāvanām un pieklauvētu pie durvīm. Mani pacienātu ar gar- dumiem. Es ļautu bērniem at- braukt pie manis un paskatīties, kā mani palīgi taisa lelles un mantas. Man būtu šokolādes fab- rika. Es dāvinātu bērniem skolas lietas – penāļus, burtnīcas, so- mas. Trūcīgajām ģimenēm es atvestu malku, pārtiku, gardu- mus un dāvātu zvaigzni, kas atnestu laimi.

Jogita Lazdiņa, 4. kl.

Es būtu vislabākais Ziemassvētku vecītis. Es nestu daudz labu dāvanu un prieku. Katrā mājā novēlētu laimi un veselību. Katru bērniņu es mīlētu kā savu māsiņu vai brālīti. Visiem dāvātu smaidu, veltītu labus vārdus un atvestu daudz, daudz dāvanu.

Laura Krupskaja, 4. kl.

Mani rūķīši vērotu bērnus, vai viņi ir paklausīgi. Pats es iesēstos košās kamanās un lidotu ar saviem skaistajiem, staltajiem ziemeļbriežiem. Uzsēstos uz jumta un ielīstu melnajā kamīnā. Noliktu dāvanas kādai jaukai ģimenītei. Man arī būtu atstāta dāvana – piens un cepumi. Es justos laimīgs. Dziedādams es lidotu tālāk.

Sandra Kārkliņa, 4. kl.

Es būtu viens no labākajiem vecīšiem – mīļš un jauks. Par skaistiem dzejolīšiem es dāvātu dāvanas. Man tā garšotu piens un cepumi, ko cilvēki man būtu atstājuši. Katrā mājā zem eglītes būtu nolikta mana dāvaniņa.

Linda Streile, 4. kl.

Mani rūķīši skatītos, kuri bērni ir kārtīgi un kuri nē. Labie bērni saņemtu tādas dāvanas, kādas vien vēlētos, bet palaidņiem sūtītu žagarus. Es apbraukātu visu pasauli ar saviem ziemeļbriežiem. Uzceltu lielu dāvanu fabriku, tur čakli strādātu rūķīši.

Luīze Madara Dzene, 4. kl.