Projekts “Eiropas paklājs”

Biedrības AEGEE-Ogre iniciatīvas projekts “Eiropas paklājs” pilnveido izpratni par Eiropu un tās kultūras dažādībām Suntažu un Madlienas vidusskolā.

No šī gada marta līdz maija mēnesim Suntažu un Madlienas vidusskolās viesojas jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, iepazīstinot skolēnus ar viņu pārstāvēto valstu kultūru un valodu daudzveidību, kultūras atšķirībām u.c., tādējādi pilnveidojot skolēnu izpratni par Eiropu kopumā, tās kultūru daudzveidību, jauniešos veidojot Eiropas pilsoņu apziņu. Eiropas “paklājs” ir jauniešu iniciatīvas projekts, kuru realizē biedrība „AEGEE­ Ogre” ar programmas “Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu. Projekta mērķis ir radīt lauku jauniešiem un bērniem interesi un izpratni par Eiropu, tās kultūras dažādībām, kā arī apzināt sevi kā Eiropas pilsoņus. Projekts „Eiropas „paklājs”” tiek realizēts divās Ogres novada lauku skolās – Suntažos un Madlienā un ir paredzēts divām darba grupām – 4. klases un 12. klases skolēniem. Lai sasniegtu šo mērķi, tika piesaistīti četri ārzemju jaunieši, kuri šobrīd studē Latvijā. Projekta laikā jaunieši no Spānijas, Ukrainas, Vācijas un Turcijas iepazīstina ar savu kultūru, tās vērtībām, valodu, izglītības sistēmas atšķirībām, kā arī citiem faktoriem. Tā kā projekta mērķauditorija ir vecumā ļoti atšķirīga, organizatori izmanto arī dažādas komunikācijas metodes informācijas nodošanai. Piemēram, ceturto klašu skolēniem kultūras izzināšana norisinās, izmantojot katras pārstāvētās valsts nacionālās multiplikācijas īsfilmas palīdzību oriģinālā valodā ar mutisko tulkojumu latviešu valodā. Savukārt vidusskolēnu auditorijai nodarbības notiek diskusiju un seminārveidā. Projekts ir veidots, lai tā dalībnieki sāktu apzināties, ka viņi ir ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas pilsoņi. „Eiropas paklājs” projekta idejas autoru uzdevums ir nojaukt pastāvošās robežas – gan fiziskās, gan emocionālās. Kā atklāj biedrības „AEGEE ­ Ogre” prezidente Tatjana Boicova: „Esam priecīgi par to, ka mūsu ideju izdevās realizēt dzīvē! Svarīgākais, ko mēs redzam, ir tas, ka skolēniem ir interese par dažādām kultūrām un valodām, kā arī par Eiropā notiekošo. Katra brauciena laikā bērni un jaunieši arvien vairāk atraisās un pārliecinošāk uzdod jautājumus jauniešiem no citām valstīm. Valodas un citas komunikācijas barjeras nemanāmi izzūd.. ”

Informāciju sagatavoja: Irīna Šadrina AEGEE-Ogre pārstāve