Latvija – tās ir manas mājas

Latvija ir maza un neliela valsts Baltijas jūras krastā, taču tik krāšņa visos gada- laikos. Pavasarī putnu treļļu piedziedāta, vasarā pļavas ziedu izrotāta, rudenī lapu dzīparos savīta un ziemā baltu seģeni pārklāta. Latvija – tās ir manas mājas. Te māmiņas mīlīgais smaids, tēva drošais balsts, vecmāmiņas gādīgās rokas un vectētiņa gudrais padoms. Mājas ir manas māsas un brāļi. Tās ir manas palaidnības un draiskulības, prieki un asaras, smiekli un laimes sajūta. Māja no rīta pamāj sveicienus un novēl labu dienu, bet vakaros nogurušu un piekusušu sagaida, lai samīļotu, sasildītu un bēdas uzklausītu. Cik labi, ja ir mājas – mans patvērums un vieta, kur jūtos visvislabāk! Arī Mad- lienas vidusskolas 1.–4. klases skolēniem ir daudz laba, ko teikt par savām mājām.

Madlienas vidusskolas skolotāja Zinta Saulīte

Mana ģimene ir lieliska, mēs viens otram darām labu. Gatavojam ēst, kopīgi ejam uz dārzu. Mēs darām mīļus darbus.

Kristianna Vjatere, 1. kl.

Manas mājas sauc „Vanagi”. Ir jauki ārā, jo tad var šūpoties. Man patīk sava māja. Mamma ir visjaukākā, jo mīļi mani sagaida.

Toms Eglājs, 1. kl.

Mana māja ir vislabākā. Mamma un tētis ir vismīļākie. Brālis ir labs un foršs. Viņi mani mājās sagaida. Man patīk sava istaba, jo tur ir daudz mantu. Ieva Rābe, 1. kl. Manas mājas ir vismīļākās. Tur ir silti un skaisti. Ap tām ir patīkams un svaigs gaiss.

Undīne Dzene, 1. kl.

Man patīk mana māja. Tajā dzīvo ļoti labi kaimiņi. Viņi rūpējas par mūsu pagalmu, sakopj visu. Es ļoti priecājos par savu augšstāva kaimiņieni Ramonu. Viņa izveidoja rotaļu laukumu, kurā es spēlējos ar saviem draugiem. Man patīk kaimiņiem palīdzēt grābt lapas un ziemā tīrīt taciņas.

Alise Trence, 2. kl.

Manas mājas nosaukums ir „Jaunliepiņas”. Māja ir veca, un mēs par to rūpējamies, grābjot lapas, apkopjot. Es lepojos ar savu māju, jo tā ir skaista. Tajā dzīvo 6 cilvēki, 2 suņi un 4 kaķi. Mājas man nozīmē ģimenes vēsturi, jo tur dzīvoja manas omes ģimene.

Keita Lamberte, 2. kl.

Manu māju uzbūvēja, kad mammai bija 6 gadi. Es te dzīvoju kopš dzimšanas. Ap māju ir liels pagalms, koki un skaists dārzs. Mums ir kaķis, ko sauc par Mikausi. Kaimiņi ir jauki un izpalīdzīgi.

Krišs Bičevskis, 3. kl.

Cilvēkam ir svarīgs mājoklis, un katrs grib dzīvot skaistumā. Mūsu māja vienmēr ir sakopta, tāpēc ir jārūpējas par kārtību un tīrību. Mājas apkārtne ir jāveido tāda, lai pašiem patiktu.

Elīza Megija Linde, 3. kl.

Mūsu māja atrodas skaistā vietā kalna galā. Pie mājas aug ābeles, ķirši, upenes, te ir glītas puķu dobes. Vasarā mēs visi kopā strādājam – pļaujam zāli, ravējam dārzu, kopjam siltumnīcu. Mājās mums katram ir sava istaba – man, brālim, mammai un tētim. Visvairāk mēs mitināmies viesistabā un te visbiežāk esam kopā.

Krists Reinards Zariņš, 3. kl.

Manas mājas ir tik mīļas kā māsa. Tās dod man siltumu. Kas var būt labāks par mājām? Kad pārnāku no skolas, mājas manī ienes prieku. Es nevarētu iedomāties savu dzīvi bez mājām. Maksis Gustavs Kuzņecovs, 3. kl. Manu māju sauc „Jaun- birznieki”, tā ir celta 1925. gadā. Te ir dzīvojuši mūsu senči paaudžu paaudzēs. Mājās vienmēr ir silti un labi. Apkārt ir pļavas, te nav pilsētas burz- mas un trokšņa, gaiss ir svaigs un smaržīgs. Manas mājas ir vislabākās uz pasaules.

Edgars Mežajevs, 3. kl.

Es dzīvoju Taurupes pagasta „Kalējos”. Man te patīk vasarās, kad zied puķes. Pagalmā ir ba­ tuts, lai jautrāk un interesantāk. Ziemā patīk, kad var no kalniņa braukt ar ragaviņām.

Morics Ločmelis, 3. kl.

Mājas – tā ir mana ģimene. Mammas ēdieni ir ļoti garšīgi. Mājās jūtos vislabāk – vai esmu priecīga, vai arī skumīga un dusmīga. Mājas dod daudz prieka, te mēs ar draugiem spēlējamies. Mājās viss ir tik zināms un viegli atrodams.

Alta Siliņa, 4. kl.

Man patīk, ka manas mājas ir laukos. Es varu izskrieties pa pļavām un mežiem. No rītiem un vakaros dzirdu putnu līksmo čivināšanu. Dažreiz varu ieraudzīt kādu dzīvnieku mežā.

Elmārs Ziemelis, 4. kl.

Mājas ir vieta, kur es jūtos ļoti labi. Te var atpūsties, strādāt, priecāties. Te ir mana ģimene. Manas mājas ir ļoti jaukas. Tās atrodas laukos, blakus ir skaista ozolu aleja. Man mājas ir vismīļākā vieta.

Linda Smilškalne, 4. kl.

Man māja nozīmē visu, te es sāku pirmo reizi staigāt un runāt. Man mājas ir pirmajā vietā. Es savas mājas nekad nepametīšu. Te ir mana paradīze.

Reinis Jurka, 4. kl.

Es savās mājās jūtos ļoti labi. Te ir priecīgi, jautri un omulīgi. Es mājās vienmēr esmu un būšu gaidīta. Māju sajūtu radu es pati un mani ģimenes locekļi.

Kristīne Jankava, 4. kl.