Absolventu atmiņas par skolu un paldies

Maijs ir mēnesis, kad noslēdzas garais mācību gads – citam, lai rudenī atkal satiktos, taču daudziem skolēniem tas ir jaunu meklējumu, neziņas un apjukuma laiks. 4. klase atvadās no saviem sākumskolas drau- giem, lai jau septembrī mācītos kopā ar lielajiem skolēniem. 9. klases audzēkņi, nokārtojuši valsts pārbaudes darbus un eksāmenus, vēl domā, vai palikt un turpināt izglītoties Mad- lienas vidusskolā vai doties uz citu mācību iestādi. 12. klases skolēni stāv nopietna ceļa krustcelēs, jo viņu izvēle ir būtiska, lai veidotu turpmāko dzīvi. Lai viņiem veiksme un izdošanās! Pārējais katra paša rokās, jo savu laimi veidojam un kaļam paši.

Madlienas vidusskolas skolotāja Zinta Saulīte

4. klase par pavadīto laiku sākumskolā

Man vislabāk atmiņā palikušas ekskursijas. Es mācību stundās centos nopelnīt vairāk plusiņu, kaut bija arī mīnusi. Audzinātāja Dzidra Ozola- Ozoliņa mūs, skolēnus, mācīja būt draudzīgiem un nestrīdēties.

Agnese Jēgere, 4. kl.

Mūsuskolotājaiirtādsgailis, kuru viņa ieslēdz, ja kāds klasē ir aizmidzis. Tad putns skaisti dzied: „Ki-ke-ri-gū!” Mums ir bijuši jauki un interesanti klases vakari, kad dejojām, lēkājām un spēlējām dažādas spēles. Ar audzinātāju labi sapratāmies, un viņa allaž centās rast risinājumu mūsu strīdos un nesaskaņās.

Kristers Kristjansons, 4. kl.

Atceros 1. klasi, tad likās, ka skola ir ļoti liela. Pamazām to iepazinu. Patika Skolotāju dienas, kad lielie skolēni nāca vadīt mācību stundas. Madlienas vidusskolā sāku mācīties 4. klasē. Pamazām sadraudzējos ar klasesbiedriem, patika audzinātājas mīļums un labestība.

Diāna Pimčonoka, 4. kl.

Jaukā atmiņā paliks klases vakari, ekskursijas un pārgājieni, skolas pasākumi, īpaši Ziemassvētku eglīte. Vislielākais paldies mūsu audzinātājai un vecākiem.

Linda Šķēla, 4. kl.

Atminos, kā 1. septembrī, kad sāku mācīties 1. klasē, izstaigājām visu skolu. Rudenī braucām uz R. Blaumaņa muze- ju „Braki” un Gaiziņkalnu. Esam devušies pārgājienā uz Edgara mājām. Mūsu klase ir izpalīdzīga, saticīga, reizēm gan sastrīdamies.

Reinards Krists Zariņš, 4. kl.

Mūsu klase daudz spēlēja dažādus teātrīšus. Tas man ļoti patika. No mācību stundām visinteresantākās bija sociālās zinības. Jauki bija klases va- kari un pulciņi, kuros varēja piedalīties.

Krišs Bičevskis, 4. kl.

Paldies 4. klases skolēnu vecākiem par sadarbību un palīdzību ekskursiju organizēšanā, kopīgajiem pārgājieniem! Paldies par meiteņu bizīšu pīšanu un pastalu uzvilkšanu pirms pasākumiem! Vecāki bija tie, kas vienmēr rūpējās, lai klasē būtu tīrs dz- eramais ūdens. Lai bērniem un vecākiem arī turpmāk daudz skaistu brīžu!

Audzinātāja Dzidra Ozola- Ozoliņa

9. klases sveicieni skolai

Tu, skola, man esi likusi justies labi un ērti. Tu esi kā manas otrās mājas. Madlienas vidusskola ir skaisti iekārtota. Skolā apgūstam jaunas zināšanas, ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, pulciņos, doties pārgājienos un ekskursijās Skola iemāca atšķirt labo no sliktā, iegūt dzīves pieredzi. Te ir jauki un saprotoši skolotāji. Vislielākais paldies klases audzinātājai Silvijai Tutānei.

Airita Tirša, 9. kl.

Paldies, skola, par Tavām siltajām sienām, kas gan ziemā, gan rudenī sildīja! Paldies par labo auru, kas palīdzēja mācīties un sasniegt tik augstus rezultātus! Paldies, ka kā mazais gariņš palīdzēji it visā! Paldies, ka biji stiprais balsts šo deviņu gadu laikā! Vēlu Tev saules mūžu! Paliec tikpat skaista un mīļa! Tu vienmēr būsi vislabākā skola.

Dace Grāvīte, 9. kl.

Es pateicos skolai par zināšanāmunkopāpavadītajām ekskursijām, par jaukajiem brīžiem un arī ne tik priecīgiem mirkļiem. Skolā esmu iegu- vusi daudzus draugus. Pa- tika pasākumi, bet vislabāk diskotēkas un sacensības starp klasēm. Esam arī uzvarējuši.

Sintija Piterniece, 9. kl.

Skolā ir aizritējuši 9 prieka, smieklu un arī stresa pilni gadi. Uz skolu vienmēr nācu ar prieku. Paldies, skola, ka izveidoji mani par labu un gu- dru cilvēku, ka iemācīji atšķir labo no ļaunā! Madlienas vidusskolā esmu attīstījusi sevi dejošanas, mākslas un dziedāšanas pulciņos. Priecājos par interesantajām ekskursijām, iespēju piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

Undīne Piterniece, 9. kl.

Klasē esmu iepazinu dau- dzus labus cilvēkus. Sākumā ar mācībām klājās grūti, taču pamazām saņēmos, izvirzīju sev noteiktu mērķi un sasniedzu labus rezultātus. Skolā vienmēr skaisti ir bijuši Ziemassvētku eglītes pasākumi. Prieks, ka 8. klasē, piedaloties mākslas konkursā, ieguvu 1. un 2. vietu, vienu darbu pat aizsūtīja uz Angliju. Allaž atcerēšos jaukās ekskursijas.

Dagnija Cinīte, 9. kl.

Esmu madlieniete un jau 9 gadus kāpju skolas kalnā, lai gūtu zināšanas. Šeit piedzīvoti gan patīkami, gan ne tik jauki brīži. Paldies, skola, ka iemācīji saprast dzīves jēgu un sas- tapt labus cilvēkus! Paldies, ka liki smagu nastu nest uz pleciem, jo esmu iemācījusies pārvarēt grūtības! Pateicos, ka iemācīji būt stiprai un pastāvēt par savu viedokli. Paldies, skola, ka iemācīji mīlēt sportu! Esmu piedalījusies koru skatēs, olimpiādēs, sporta sacensībās, pierādījusi sevi skolas, Mad- lienas pagasta, Ogres novada un valsts mērogā.

Gerda Sedoja, 9. kl.

12. klases pārdomu virtenes

Būt divpadsmitklasniekam nav grūti. Tā ir atbildība, jo esam vecākie skolēni skolā. Skolotāji palīdz, kā var, atvieglo no lieku darbu darīšanas, lai apgūtu vairāk un labāk mācību vielu. Toties mūsdienās bērni un jaunieši paliek aizvien slinkāki, un papildus mācību darbs nešķiet svarīgs. Pat tad, ja apzinās, ka skolā iegūtās zināšanas būs noderīgas un vajadzīgas pēc tās pabeigšanas. Es iestājos vidusskolā, lai iegūtu vidējo izglītību, jo mūsdienās tā ir ļoti nepieciešama. Bet ar to ir par maz, lai uzreiz strādātu un veidotu turpmāko dzīvi.

Toms Piternieks, 12. kl.

Vēlos pateikt paldies vecākiem, kas vienmēr par mani rūpējušies un mācījuši dzīves gudrības. Esmu aizstāvēts, bārts, mīlēts, mācīts un lolots. Paldies skolotājām, kas mani ir mācījušas un skolojušas, bet vislielākais paldies manām klases audzinātājām. Bez viņām es nezinātu, kas ir īsta draudzība un arī nodevība. Skolotājas iemācīja, kā novērtēt draugus, kā izlīgt, kā palīdzēt un nekļūt savtīgam.

Toms Balodis, 12. kl.

Daudz skaistu brīžu piedzīvots šo divpadsmit gadu laikā. Liela daļa no tiem dažādos skolas pasākumos, bet tomēr vislabākās atmiņas man būs no smieklīgajiem starpbrīžiem, kuri tika pavadīti uz dīvāna kopā ar draugiem. Runājot ar absolventiem, šķiet, ka vidusskolas pietrūks tikai tad, kad to jau būšu pabeidzis. Gribu pateikties sākumskolas audzinātājām – Inetai Frēlihai un Dzidrai Ozolai-Ozoliņai –, kas man iemācīja skaitīt, reizināt, pareizi un glīti rakstīt, lasīt, viņas iemācīja domāt citādi un pateikt paldies tiem, kuri to ir pelnījuši. Pamatskolas laikā pateicība Anitai Jākobsonei par vēstures stundām un par to, ka viņa vienmēr bija tik jauka un pretimnākoša. Intai Ošai vēlos pateikt vislielāko paldies, jo viņa man ikkatrā ģeogrāfijas stundā uzbūra acu priekšā paradīzi, ko var sastapt uz zemes, par katru valsti un vietu, kur bijusi, viņa spēja pastāstīt tik intere- santi, ka man pašai radās vēlme tur nokļūt. Vidusskolas laiks nav iedomājams bez klases audzinātājas Daivas Lūses, kas vienmēr ir palīdzējusi un atbalstījusi.

Laura Jēgere, 12. kl.

Vēlējumi absolventiem

Lai jūs atrastu pareizo dzīves ceļu! Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un vērtu durvis, aiz kurām ir daudz krāsainu sapņu! Lai tie visi piepildās!
Lai jums viss izdodas! Lai ir laime, prieks un nauda!
Lai izdodas viss iecerētais, lai dzīves ceļā rozes zied!
Lai dzīves durvis, kas jums ir atvērušās, sniedz daudz pārsteigumu! Lai veiksme turpmākajā dzīvē!
Lai kādā skolā turpinātu mācīties, galvenais – esiet čakli un centīgi! Mācieties! Tas ir grūti, bet svētīgi.
Lai izvēlētā skola ir īstā, un lai vēlāk labs darbs!
Izbaudiet jaunību, piedzīvojiet skaistus brīžus citās mācību iestādēs!
Pilnveidojiet sevi! Lai daudz prieka mirkļu! Izbaudiet tos! Ar smaidu atcerieties Madlienas vidusskolu!
Kļūstiet par labiem un sabiedrībai vajadzīgiem cilvēkiem!