Pirmklasnieku un audzinātāju pirmā skolas diena

1. septembris man, tāpat kā maniem pirmklasniekiem, sākās ar zināmu uztraukumu, jo Madlienas vidusskolā esmu jaunienācēja. Visi bērni un viņu vecāki bija nepazīstami. Lai gan pedagoģiskā darba pieredze ir 17 gadi, tomēr biju noraizējusies, kā veidosies pirmā saskarsme. Sirsnīgā atmosfēra, bērnu ziedi un jauno kolēģu sveikšana svinīgā pasākuma laikā satraukumu mazināja, jo sajutu, ka esmu šīs skolas saimes locekle.

Pēc pirmās stundas, kur iepazinos ar savas klases skolēniem un viņu vecākiem, biju priecīga, ka bērnu acīs redzēju mirdzumu un ka vecāki ir atvērti un ar vēlmi aktīvi sadarboties. Manu optimismu pavairoja arī direktora Edgara Viņķa izrādītā interese par 1. klasi, apvaicājoties par bērnu noskaņojumu un atgādinot, ka tieši pirmajā klasē tiek likti pamati bērna turpmākajai izglītībai un personības attīstībai.
Lūk, mazo pirmklasnieku – Raivja, Monikas, Martas, Tijas, Lindas, Agneses, Nikolas, Patrika, Daces, Kristīnes, Sofijas, Pētera, Dārtas, Artūra, Haralda – domas par 1. septembri!

 • Man patika, ka mūs zālē ieveda 12. klases skolēni.
 • Visa diena bija interesanta, mājās aizejot, jutos, ka esmu bijis pasākumā.
 • Vislabāk patika dāvanas.
 • Patika sava skolotāja.
 • Jauki bija saņemt apsveikumus un puķes.
 • Skola bija skaista.
 • Interesants pasākums klasē.
 • Skola likās ļoti liela.
 • Jau vasarā gribējās nākt uz skolu, ļoti gaidīju 1. septembri.
 • Skolā jutos kā mājās.
 • Patika fotografēties pie burtiem ABC skolas pagalmā.

Vēlos pateikties bijušajai skolas direktorei Aldai Karasevai, kura izrādīja man uzticību un pieņēma darbā, jo ģimenes apstākļu dēļ esmu pārcēlusies uz Madlienu. Paldies arī direktora vietniecēm, skolotājām un pārējiem darbiniekiem par atbalstu jaunajā darba vietā.

Marina Dišereite, 1.a klases audzinātāja

Iespaids par pirmo skolas dienu: rīts sākās ar satraukumu – kā nu būs, kā nu viss izdosies. Gaidīju, kad pirmie bērni parādīsies klasē. Viņi nāca kā saulītes, smaidīgi, ar ziedu pušķi rokās. Pirmklasniekos uztraukums nebija manāms, tāpēc arī mans satraukums pamazām izzuda. Bērni ar prieku nāca klasē, cits ar citu aprunājās. Viņi gaidīja pirmo skolas dienu, gribēja iepazīt skolotāju, satikt savus draugus. Rakstījām, kas patika 1. septembrī, kādas bija sajūtas – visiem patika, ka katru izsauca skolas priekšā un sveica ar ziediem, dāvināja grāmatiņu. Bērni nāca klāt, pateicās, ka esmu sagaidījusi viņus ar smaidu. Diena pagāja ļoti ātri, jo darbi ritēja raiti. Visi mājās devās priecīgi par jauno mācību gadu.

Dana Krēsliņa, 1.c klases audzinātāja