Pieņemšana pie skolas direktora

19. decembrī pulksten 12.00 skolas aktu zālē notika svinīgs pasākums, uz kuru skolas direktors Edgars Viņķis tika aicinājis 21 labāko skolēnu mācību darbā kopā ar viņu vecākiem un skolotājiem. Visaugstākos rezultātus 1.mācību semestrī ir sasniegusi 9.a klases skolniece Beāte Ločmele –vidējais vērtējums 9,07 balles. Tad seko Edgars Sprukts no 11.klases ar vidējo vērtējumu 8,71, Aiga Pīķe no 11.klases-8,65, Undīne Piterniece no 10.klases -8,60, Linda Smilškalne no 6.a klases -8,50, Edgars Mežajevs un Elvis Veinbergs no 5.a klases -8,36, Andrejs Cabuļevs no 4.b klases – 8,33, Sanita Rešinska no 10.klases un Mariko Vītoliņa no 5.a klases -8,27, Rainers Kriškāns no 8.a klases -8,25, Airita Tirša no 10.klases un Laura Krupskaja no 7.a klases -8,20, Māra Kļaviņa un Kitija Balode no 8.a klases – 8,13, Krista Streile no 5.a klases -8,09, Justīne Kaktiņa no 5.a klases, Alise Trence no 4.a klases un Indra Rudzīte no 8.b klases – 8,00, Evija Korovacka no 9.a klases un Iveta Streile no 11.klases-7,94. Pasākumā labus vārdus audzēkņiem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu teica skolas direktors Edgars Viņķis un vairāki skolotāji. Ar muzikāliem priekšnesumiem visus klātesošos priecēja mūziķi Elizabete Skrastiņa un Dāvis Mazurenko.