Veiksme bioloģijas valsts olimpiādē

9.a klases skolniece Beāte Ločmele starpnovadu bioloģijas olimpiādē ieguva 1. vietu un iespēju tālāk cīnīties valsts mērogā. 2015. gada 21., 22. un 23. janvārī LU Bioloģijas fakultātē notika bioloģijas 37. valsts olimpiāde, kurā Beāte mērojās spēkiem ar labākajiem bioloģijas zinātājiem, iegūstot atzinību. Rīgā kopā ar Beāti bija skolotāja Elita Atslēdziņa.
Lai uzzinātu, kā Beātei veicās Rīgā, aicināju viņu uz nelielu interviju.

Ko nozīmē piedalīties bioloģijas valsts olimpiādē?
Tā ir liela atbildība un gods vienlaikus, ir prieks, ka var pārstāvēt sevi, savu ģimeni un skolu.
Kāda bija olimpiādes norise? Kāpēc tā notika trīs dienas?
Pirmajā dienā bija teorētiski uzdevumi, otrajā – laboratorijas darbi, savukārt trešajā notika meistarklases un apbalvošana.
Vai piedalīties olimpiādē – tas ir viegli vai grūti?
Patiesībā grūti, jo, pirmkārt, ir daudz jāmācās papildus, neatstājot novārtā ikdienas mājasdarbus, un, otrkārt, apzinos, ka nāksies tikt galā ar darbiem un kontroldarbiem, ko klase veica dienās, kamēr biju olimpiādē, tādēļ esmu stipri nogurusi, kaut gandarīta par sasniegto.
Kam tu gribētu pateikt paldies olimpiādes sagatavošanas darbā?
Es gribētu pateikt paldies savai ģimenei par to, ka bija kopā ar mani, atbalstīja un mācījās man līdzi. Skolotājai Intai Ošai par stundām, kas radīja interesi par dabaszinībām, skolotājai Elitai Atslēdziņai par anatomijas zināšanām un iedrošinājumu, kā arī Vandai Kalniņai par ievadīšanu laboratorijas darbos un Gaidas Bērziņas ģimenes ārsta prakses darbiniekiem par iespēju zināšanas pārbaudīt praksē. Paldies visiem, kas bija ar mani kopā šajā laikā!
Ko tavā dzīvē nozīmē bioloģija? Vai tai būs īpaša nozīme profesijas izvēlē?
Bioloģija mani interesē un saista. No piecu gadu vecuma zinu, par ko gribētu kļūt – izvēle cieši saistīta ar bioloģiju.

Materiālu apkopoja skolotāja Zinta Saulīte