Projektu dienās paveiktais

Februāra mēnesī skolā notika projektu dienas.

1.a klase strādāja projekta darbu „Veselīgs uzturs”- iepazinās ar veselīgajiem pārtikas produktiem, kuri palīdz mums augt, attīstīties un būt veseliem.

1.c klases projektu tēma bija „Mājdzīvnieki”. Šajās dienās bērni pētīja un izzināja dažādus mājdzīvniekus, to izskatu, dzīvesveidu, kā arī viņu ēdienkartes. Tika arī zīmēti mīļākie mājdzīvnieciņi. Skolēni pētīja enciklopēdijas un dzejoļu grāmatas.

2. klase strādāja individuālos projektus ar kopīgu tēmu „Mana veselība”. Skolēniem bija iespēja strādāt arī savu izvēlēto tēmu, ko tad arī izmantoja – „Paša audzināts draugs”, „Sliktais un labais”, „Daba”, „Mans sports”.

3. klase izstrādāja 2 grupu projektus „Madlienas vēsture” un „Suņi”, kā arī individuālos projektus par sev tuvām un interesējošām tēmām –„Medības”, „Mūmijas”, ”Viļņpapagailis”, „Sīpolpuķes”, „Truši”, „Dzimta”, „Mašīnas”, „Mājdzīvnieki manā sētā”, „Telpaugi”, „Kaķi”, „Armija”, „Plēsīgie dzīvnieki”, „Zvejniecība”, „Sporta mašīnas”.

4. klasē katrs skolēns veica savu projekta darbu. Interesantākās tēmas „Latviešu svētki”, „Ģimenes tradīcijas”, „Plēsīgie putni”, „Medības”, „Latvijas meža iemītnieki”, „Stambula”, „Planētas košumi”, „Latviešu sēta”, „Bites”.

5. – 8. klašu skolēni izstrādāja dažādus ar novadpētniecību saistītus individuālos pētnieciskos darbus. 9. klases sagatavoja prezentācijas par dažādām Eiropas valstīm. 10. un 11. klase strādāja pie zinātniski pētnieciskajiem darbiem, sagatavoja prezentācijas un aizstāvēja darbus. Novada konferencē skolu pārstāvēs 12. klases skolniece Alise Birkenfelde un no 8. klases Māra Kļaviņa un Ralfs Bite.