Sēd uz sliekšņa pasaciņa…

Valodu nedēļas ietvaros 5. martā skolā 3.- 11. klašu skolēniem notika pasākums, veltīts izcilās dzejnieces Aspazijas 150. dzimšanas dienai, kas būs 16. martā. Pasākumā latviešu, krievu un angļu valodā skanēja Aspazijas dzeja, dziesmas ar dzejnieces vārdiem gan solo, gan klašu kolektīvu, gan ansambļa izpildījumā. Dažādās prezentācijās bija iespēja iepazīt dzejnieces bērnības spilgtākos momentus (latviski), smago trimdas laiku Slobodskā (krieviski), Šveices dabas burvību un Aspazijas cīņu par izdzīvošanu Kastaņolā (angliski). Mazie 5. klases skolēni bija sagatavojuši konkursa jautājumus angļu valodā, uz kuriem atbildot ieguva balvā kādu no Aspazijas dzejoļiem. Pasākumu vadīja 11. klases skolēni Santa, Sindija un Normunds. Tā nobeigumā kopīgi dziedājām Aspazijas spilgtāko dzejoli Circenīša Ziemassvētki, ko mūzikā iemūžinājis komponists R. Pauls. Pasākums bija radošs, izdomas bagāts. Paldies visiem, kas ņēma aktīvu dalību tajā!