Madlienas skolēni – čakli talkotāji

1.a un 3.a klase

Ikviens cilvēks taču vēlas dzīvot tīrā valstī. Mums, latviešiem, raksturīgi daudz laika pavadīt pie dabas krūts, tomēr ikdienā neaizdomājamies, kādu ļaunumu nodarām dabai, to piesārņojot, netīši vai pat apzināti. Nevienam taču nepatiktu, ja apkārtējā vidē valdītu netīrība, tādēļ rīkojam talkas.

Talkošana izvēršas par brīvprātīgu dalību vides sakopšanā, tā rada saliedētību un vienotību talciniekos. Pēc kopīgi paveiktā darba pārņem gandarījuma sajūta, redzot pūļu augļus – tīro un skaisto apkārtni.

Tradīcija visai latviešu tautai apvienoties kopīgos spēkos jeb rīkot Lielo Talku aizsākās 2008. gada 13. septembrī, kad iedzīvotāji sakopa savu valsti par godu Latvijas 90. dzimšanas dienai. Tagad tā norisinās katru pavasari ar mērķi padarīt apkārtējo vidi tīrāku un skaistāku. Viens no vadmotīviem ir līdz 2018. gadam (Latvijas simtgadei) censties izveidot mūsu valsti par sakoptāko vietu pasaulē!

Ik gadu talkot un satīrīt Madlienu un tās apkārtni steidz arī Madlienas vidusskolas skolēni. Tas ir izvērties par labu paradumu, kurš jauniešiem ieaudzina rūpes un mīlestību pret dabu. Talkošana parasti saliedē klašu kolektīvus. Tas ir labi pavadīts laiks, kopīgiem spēkiem strādājot, bet tajā pašā laikā atpūšoties no ikdienas steigas. 20.–24. aprīlis Madlienas vidusskolā izvērtās par talkas nedēļu. Nekādi laikapstākļi neatturēja no vēlmes darboties. Tā kā skola ir kļuvusi par otrajām mājām ikvienam skolēnam, tad parasti audzēkņi izvēlas sakopt tās apkārtni, lai paši būtu priecīgi par tīro vidi.

Šogad pie estrādes tās teritorijā rosījās vairākas klases. Tika sakopta gan pati estrāde, gan tās apkārtne. Otrklasnieki bija ļoti čakli un kārtīgi strādnieki. 6.a klases audzinātāja Mārīte Karņicka priecājas par jauki aizvadīto laiku un padarīto: „Kopā paveiktais darbs, sakoptā estrāde un ugunskurā ceptās desiņas mūs saliedēja un stiprināja kā klases kolektīvu.” Arī 5.a klase palīdzēja šeit sagrābt pērnās lapas, savākt zarus un salasīt stiklus.

Lieli darbarūķi bija arī 1.c klases bērni, kuri ar prieku sakopa rotaļu laukumu pie skolas. Visi bija sarūpējuši darbarīkus un atrada tieši sev piemērotu darbiņu. „Kāds nesa lielos zarus, dažs grāba lapas un palīdzēja salikt maisos. Cits citam palīdzēja, puiši nesa smagos maisus. Bērni jutās gandarīti par padarīto darbu. Bija gatavi vēl strādāt, jo kopīgs darbs izvērtās jaukā atpūtā!” stāsta 1.c klases audzinātāja Dana Krēsliņa. Arī 10. klase „uzposa” skolas teritoriju, grābjot lapas. 11. klase strādāja pie pludmales sakārtošanas. Tika vākti un dedzināti vēja nolauztie koku zari, sagrābtas lapas un satīrīta upes baseina piekraste.

1.a un 3.a klases bērni apkopa daļu no baznīcas teritorijas – palīdzēja tai atbrīvoties no vēja salauztajiem zariem, vecajām lapām un apgrieza mazos krūmiņus. Kopā ar skolotājām Rasmu Vērpēju un Marinu Dišereiti padarījuši labo darbu, skolēni devās apskatīt milzīgo zvanu baznīcas tornī.

4.a klase jau trešo gadu pēc kārtas uzkopa ceļa malas maršrutā skola – kultūras nams – lielais ceļš – skola. Klases audzinātāja Signe Kuršnire atzīst: „Skumji, ka vispiemēslotākais laukums ir pie upītes, kur ikdienā iet garām ļoti daudz cilvēku.” Tomēr, neraugoties uz to, visi ir priecīgi par paveikto.

Madlienas Brāļu kapus šogad sakopa 8.a un 9.a klase. Galvenokārt bija jāgrābj pērnās lapas. Vērenes kapus sakopa

7.a klase. Par ieguldīto darbu ļoti pateicīgi visi vērenieši, bet visvairāk skolotāja Ilze Smilškalne, kura par „savējiem” stāsta: „Darbu veica nopietni, un tas prasīja arī tulznas rokās, bet atpūta un ugunskurā ceptas desiņas sāpes mazināja.”

Ļoti strādīgi un apzinīgi bijuši divpadsmitie ar skolotāju Intu Ošu: „Vācām atkritumus gar skolai tuvāko upīti Sisi – no ceļa (uz Lauberi) līdz ietekai Abzē. Pēc tam arī Abzē gar skolu. Tas ir gandrīz no centra tilta līdz “zirgu fermai”.” Kopīgiem spēkiem savākuši 8 maisus ar atkritumiem. Taču bijuši arī tādi atradumi kā traktora riepa un dzeloņdrāšu ripuļi, kurus nemaz nevar ielikt maisā.

Visi talkotāji ir apmierināti ar paveikto darbu un priecājas, ka pēc padarītā Madliena ir kļuvusi kaut nedaudz tīrāka.
Jo mazāk piesārņosim dabu, jo pateicīgāka tā mums būs. Lai sakārtotu apkārtējo vidi, ir jāsāk domāt „zaļāk”. Sakopta Latvija sākas katra prātā, un, kā vēsta šī gada Lielās Talkas vadmotīvs: „Pastāvēs, kas pārvētīsies!”

Aiga Pīķe, 11. kl.

1.c klase


2.a klase

4.a klase


7.a klase

8.a klase

9.a klase

11. klase

12. klase