11. novembrī – Lāčplēša dienā

11. novembrī, Lāčplēša dienā, Madlienas vidusskolas skolēni devās svinīgā gājienā uz Brīvības cīņās kritušo kaujinieku piemiņas vietu Madlienas kapos. Klātesošos uzrunāja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, jaunsargu instruktors, zemessargs Gunvaldis Kalva un skolas padomes pārstāvis Armands Praličs. Viņu teiktais lika aizdomāties par to, cik ļoti mums jābūt pateicīgiem senčiem, kuri, nedomādami par sevi, izcīnīja brīvu un neatkarīgu Latviju. Kopīgās dziesmas “Div’ dūjiņas gaisā skrēja” radītā gaisotne ļāva mazliet iztēloties, cik patiesībā šis laiks bija smags – tas paņēma tik daudz latviešu dzīvību. Lai pie pieminekļa noliktie ziedi un aizdegtās svecītes arī tā laika karavīriem rada īpašu svētku noskaņu, pieminot latviešu varonīgo spēku un uzvaru!
Pēc atceres brīža bija iespēja braukt uz Ogri, lai piedalītos lāpu gājienā un monumentālā Latvijas karoga atklāšanā. Aizdegto lāpu radītā gaisma un siltums mums sniedza neaprakstāmu kopības sajūtu. Nonākot gājiena galamērķī – pie augstā karoga masta –, kopīgi dziedājām dziesmu “Saule latvi sēdināja” un visbeidzot, skanot dūdām, sagaidījām lielo Latvijas sarkanbaltsarkano karogu, un Latvijas himnas pavadījumā redzējām to ceļamies augšup. Tas radīja svinīgu un patriotisku noskaņu un lepnumu par piederību savai valstij.