Madlienas vidusskolas devītie un viņu vecāki sarūpē sportiski zaļu dāvanu

Projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros tika īstenots projekts «Dāvana skolai, pagastam, sabiedrībai».

Projekta koordinatores, sporta skolotājas Ritas Pučekaites un darba grupas vadībā strādāja gandrīz četri desmiti 9.klases skolēnu un viņu vecāku. Šogad 9.klasi absolvēja 24 audzēkņi.

SONY DSC

Madlienas vidusskolā un pagastā ir senas vieglatlētikas tradīcijas un augsti sportiskie sasniegumi dažādās vecuma grupās. 2008.gadā tika uzsākta un 2009.gadā pabeigta Madlienas vidusskolas sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija, kuras laikā pilnībā nomainīts vieglatlētikas stadiona segums, uzstādīts žogs apkārt stadionam. Rekonstrukcijas laikā tika nozāģētas stadiona celtniecības pirmsākumos stādītās egles, kas kalpoja kā vēju aizturošs dzīvžogs. Koki krita tāpēc, ka to sakņu sistēma, gadiem ejot, bija izpletusies zem skrejceļa seguma un bojāja tā kvalitāti. Šobrīd valdošie vēji bieži apgrūtina labu rezultātu sasniegšanu skriešanas un mešanas disciplīnās. Skaisti renovēto stadionu ir iecienījuši dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji (jaunieši, pensionāri, vecāki ar maziem bērniem, ģimenes, pansionāta iemītnieki) kā sportošanas un aktīvās pastaigas vietu.

Konsultējoties ar dārzniekiem, mežziņiem un ainavu arhitektiem tika nolemts atjaunot vēju aizturošu dzīvžogu, iestādot rietumu tūjas «Brabant» 100metru garā joslā. Izveidotais dzīvžogs – vēju aizturoša buferzona, nodrošinās aizvēju stadionā un būtiski uzlabos vieglatlētikas nodarbību un sacensību kvalitāti, turklāt radīs estētiski sakoptu, vizuāli pievilcīgu publiski pieejamās sporta un aktīvās atpūtas objektu. Tas savukārt rosinās sportisko indevi, interesi un sapratni jauniešos par vides sakopšanas nepieciešamību.

SONY DSC Projekta mērķa grupa ir visu paaudžu Madlienas pagasta iedzīvotāji, aktīvie sportisti, kā arī viesi, kas ierodas Madlienā uz dažāda mēroga sacensībām.

Darbu īstenošanas laikā veikta augsnes apsekošana; cenu aptauja, stādu iegāde un atvešana. Ar Madlienas pagasta pašvaldības atbalstu tika izrakta tranšeja. Sekoja 9. klases skolēnu un vecāku, kā arī citu ģimenes locekļu kopīga talka. Galvenais rezultāts – gandarījums par sarūpēto absolventu dāvanu savai skolai un pagastam. Paveiktais darbs būs paliekošs vairāku paaudžu garumā. Skatoties uz šo dzīvžogu, cilvēki vienmēr atcerēsies 2016.gada 9.klases absolventus, kuri pasniedza ilgtspējīgu dāvanu savai Madlienas vidusskolai un visam pagastam.

SONY DSC